Periode: Februar 1997


Klage over ulige konkurrence

Konkurrencenævnet
Fredag d. 28. februar 1997

Brand- og Redningsmateriel, Salg og Service afdelingens tilknytning til Mittarfeqarfiit indebærer derfor en nærliggende risiko for en konkurrenceforvridende krydssubsidiering til skade for ligheden i erhvervsudøvelsen for de private virksomheder.

Fradragsret kan skaffe ny kapital til boligbyggeriet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 23. februar 1997

Men der kan ikke bygges personaleboliger med fradragsret. Og det selv om en personalebolig ofte er en helt nødvendig forudsætning for at kunne skaffe det nødvendige personale og dermed overhovedet holde virksomheden i gang

Grønlands globale medansvar

Daniel Skifte
Søndag d. 23. februar 1997

Vi skal selv i Grønland afgøre vort globale medansvar, og vi skal selv beslutte om vi kan bidrage til den globale nedrustning på den måde som tankerne har været fremme.

Atom-fængsel et fjernt sted på kloden

Uffe Ellemann-Jensen
Torsdag d. 20. februar 1997

Et af vor tids store trusler er de store mængder af atomvåben, som er et uhyggeligt levn fra Den Kolde Krig. Hvordan skiller man sig af med våbnene - rent praktisk - i takt med at nedrustningsaftaler gør det muligt?

Ekkocardiografi via telemedicin

Per Baunsgaard
Tirsdag d. 18. februar 1997

Der har på nuværende tidspunkt været 18 patienter, hvor der er overført ekkocardiografi. Kvaliteten af billederne har været utrolig god, så det er virkelig noget, der har en fremtid. Diagnostisk har det været yderst tilfredsstillende. De patienter, der ved ekkocardiografi er vurderet til operation, er blevet det på den transatlantisk stillede diagnose.

Pilotprojekt baseret på videokonference-udstyr

John Lassen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Fiskenæsset har nu en ugentlig konsultationsdag, hvor patienterne kan komme "til lægen" via videokonferenceudstyret, med den lokale sygeplejerske som bisidder.

Telemedicin er nu en realitet i Grønland

Karl O. Karlsen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Som det måske vil være nogle bekendt, blev der tidligere i år på centralt niveau besluttet at starte et forsøgsprojekt i telemedicin i Grønland. Den direkte årsag var John Lassens præsentation af området ved den sundhedspolitiske konference i Ilulissat i marts, og i særdeleshed Tromsøkollega Steinar Pedersens veloplagte indlæg om erfaringerne i Nordnorge

Rossini i Nuuk - om Thule Air Base

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Ud fra en mere global betragtning vil det være et utroligt fremskridt, hvis der laves en international oplagringsplads for de gamle atomvåben, som skal uskadeliggøres - og hvis det sker i et tæt samarbejde mellem især atommagterne USA og Rusland.

Ombudsmandens undersøgelse vedr. udbud i forbindelse med anlæg af flyvepladser

Ombudsmanden
Lørdag d. 15. februar 1997

Uden for det egentlige område for min undersøgelse, har jeg noteret mig, at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning i sit brev den 16. august 1995 til Grønlands Arbejdsgiverforening tog afstand fra, at Arbejdsgiverforeningen havde udarbejdet et skriftligt referat af et møde.

Mage til forvrøvlet argumentation og bagvendt beslutning er det sjældent at møde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. februar 1997

Nuuk Kommunalbestyrelse vil hellere opereres og kureres af arbejdsfolk i blå kedeldragter end af faglært sundhedspersonale i hvide kitler

Nuuk: - Nej til forskelsbehandling på hvide kitler og blå kedeldragter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. februar 1997

Kommunalbestyrelsen i Nuuk afviser kategorisk et afpresningsforsøg fra landsstyremedlem for sundheden Marianne Jensen.

Grønland - verdens navle - om Thule Air Base

Rune Hørby
Torsdag d. 6. februar 1997

Det dobbeltspil de skiftende regeringer har spillet var, efter min mening, en såkaldt "historisk nødvendighed". Flytningen af Thule-beboerne kunne have foregået med større hensyn, en officiel undskyldning fra den danske regering til oprydningsarbejderne efter nedstyrtningen af B-52-flyet kunne have faldet hurtigere, men alt i alt, så var det det bedste for Danmark, det der er blevet foretaget af skiftende regeringer indenfor de sidste 25-50 år.

Godt gået, men ... om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 5. februar 1997

Lars Emil Johansen har altså på den ene side opnået væsentlige indrømmelser, mens han på den anden side har måtte acceptere, at et par meget væsentlige punkter må opgives. Han kunne dog næppe have gjort det bedre. Der er nemlig grænser for, hvad Grønland kan opnå i disse rent dansk-amerikanske sager, der kun vedrører Grønland, fordi Pituffik geografisk er et grønlandsk område.

Det grønlandske kort

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 4. februar 1997

Det betragtes som en dansk opgave at holde civilbefolkningen på afstand. Lokalbefolkningen i Thule-området kom - og er - således i klemme mellem nationale danske sikkerhedspolitiske interesser og amerikanernes globale atomvåbenstrategi.

Finansloven for 1997 - Nyhedsbrev nr. 10

Økonomidirektoratet
Mandag d. 3. februar 1997

I dette Nyhedsbrev nr. 10 fra Økonomidirektoratet, Grønlands Hjemmestyre opsummeres først hovedtemaerne i den vedtagne finanslov for 1997. Derefter bliver de økonomiske rammer og Landskassens økonomi samt hovedtemaerne i finansloven gennemgået.

Grønland under sovjetisk styre?

To studerende
Mandag d. 3. februar 1997

. . Alligevel er det en bedre løsning end risikoen for at Grønland ville ende under et kommunistisk/sovjetisk styre og dermed leve under de forhold som de har idag. På den måde har man i det mindste varetaget flertallets interesse. To studerende fra Nørresundby gymnasium i Danmark 3. februar 1997.

Dansk dobbeltspil i atompolitikken

Uffe Ellemann-Jensen
Lørdag d. 1. februar 1997

Dansk dobbeltspil har været ugens hotte emne. Dobbeltspillet foregik i årene op til 1968, hvor der var amerikanske atomvåben i Thule. Det var i overensstemmelse med aftaler og forståelse med den danske socialdemokratiske statsminister H.C.Hansen - hvis parti samtidig førte valgkamp under mottoet "nej til atomvåben på dansk område". Dobbeltspillet var altså i forhold til danskerne.