Periode: Juni 1997


Før og efter - rapport efter besøg på Vordingborg Amtshospital

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 30. juni 1997

Der var en helt anden stemning i det grønlandske patientafsnit end den vi mødte sidste år. Det er svært under et besøg på nogle få timer, at registrere skiftet hos patienterne, men det var tydeligt at det daglige personale var glade over de forbedrede fysiske rammer.

Grønlands bidrag til fredsprocessen og afmilitariseringen

Torben Krogh
Fredag d. 27. juni 1997

. . Det bør i den forbindelse erindres at den grønlandske regeringschef er en af de bedste politiske begavelser i hele det danske rigsfællesskab. Når han tager et initiativ som han nu har gjort beror det ikke på tilfældige indskydelser.

Fred i vor tid

Sermitsiaq
Fredag d. 27. juni 1997

Interessant nok er det de traditionelle atomvåbenmodstandere og militærmodstandere, samt de, der råber højest om grønlandsk selvstændighed, der er hårdest i deres kritik af landsstyreformanden. Det er på trods af, at Lars Emil Johansens udspil netop drejer sig om fred, nedrustning og øget selvstændighed.

Stop nu, Lars Emil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. juni 1997

Han graver grøfter og skaber splid og konfrontation på samme klodsede facon, som når han prøver at banke landstingsmedlemmer med et beskedent stemmetal bag sig på plads i landstingssalen.

Globale visioner i Nuuk

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 24. juni 1997

Det ville give Grønland (og Danmark) stor international prestige, hvis vi kunne bidrage til at løse problemet. Og som en sidegevinst kunne det give store indtægter til et Grønland, som kæmper hårdt for at få en mere selvstændig økonomi stablet på benene.

Landsstyreformanden ikke afvisende for skrottede atomsprænghoveder

KNR/Grønlands Radioavis
Mandag d. 23. juni 1997

- Vi vil ikke være atomlosseplads, men hvis amerikanerne kommer med et tilbud, så er vi klar til at diskutere om Grønland kan gavne verdensfreden ved at opbevare misilsprænghoveder, uden at det skader vores rene miljø, siger Lars Emil Johansen.

Bygdefanger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Mandag d. 23. juni 1997

Forbillederne er ikke mere storfangeren, men nu ofte førtidspensionerede alkoholikere, og deres forsmåede stolthed vender sig undertiden mod dem selv og andre. Og det dør de af. Dem selv eller andre.

Endnu en brøler er sket i "Skandalernes land"

Steen R. Jeppson
Torsdag d. 12. juni 1997

Det er ikke første gang, sådan noget sker. Hvordan kan man have en mand som Jens Lyberth siddende, kontoruddannet assistent tror jeg nok, men jeg er ligeglad, og lade ham lave den ene bommert efter den anden?

Om taleret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. juni 1997

Siumut og Atassut fik ved sidste valg 18.699 stemmer, sagde han. - Inuit Ataqatigiit har 4.000 stemmer. Derfor har landsstyret et klart flertal, og så skal Inuit Ataqatigiit ikke komme viftende med en løftet pegefinger, sagde Lars Emil.

Dårlig start for parlamentarismen

Sermitsiaq
Onsdag d. 11. juni 1997

Det har været en underlig samling, hvor debatten kørte på kryds og tværs, og hvor de fleste skænderier opstod på grund af misforståelser og dårlig forberedelse.

Indførelse af erhvervsmæssigt boligbyggeri

Landsstyret
Mandag d. 9. juni 1997

Afsluttende kan oplyses, at landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler ændret, således at boligbyggeri bliver afskrivningsberettiget for selskaber som foreslået.

Revisionsprotokolatet, der fældede Jens Lyberth

Deloitte og Touche
Fredag d. 6. juni 1997

Vi har af personaledirektoratet fået oplyst, at sådanne udbetalinger er uhjemlede, dels på grund af, at tjenestemænd ikke kan modtage andre vederlag i tjeneste og dels fordi retsgrundlaget ikke er tilstede i form af en godkendt kontrakt. Udbetalingerne er efter vor opfattelse i strid med tjenestemandsloven.

Selvmordsforsøg efter aftale

Kim Leine, Forfatter
Fredag d. 6. juni 1997

Men når vore politikere ikke har dårlig samvittighed, hvorfor skulle jeg så have det? Måske fordi jeg er så tæt på begivenhederne. Men hvad gør jeg så ved min samvittighed? Ja, ud over at skrive denne artikel, så tyer jeg til historiens ældste løsning på alle mulige problemer - jeg stikker af.

Ærlig snak - om afskaffelse af ensprissystemet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. juni 1997

PENGEPOSEN fra Danmark er en fast og bestemt ydelse, og hvis vi bliver ved med at snolde pengene op i det økonomiske system, vi har i dag, så kommer vi aldrig videre, og den økonomiske afhængighed af Danmark vil fortsætte i al evighed.