Periode: September 1997


Aftale om landsstyresamarbejde mellem Atassut og Siumut

Atassut
Siumut
Mandag d. 29. september 1997

Ved indgåelse af aftalen forpligter parterne hinanden at udvise ærlighed, retskaffenhed og stabilitet i et tillidsfuldt samarbejde

Anlæggelse af mindre landingsbaner

Lars Karl Jensen
Mandag d. 29. september 1997

Uden at konkretisere hvilke byer nær byer med landingsbane for fastvingede fly er egnede til at anlægge grusbaner i, skal jeg indstille at man undersøger mulighederne for anlæggelse af mindre grusbaner, hvor mindre fastvingede fly kan lande

Atassuts indlæg i åbningsdebatten under landstingets efterårssamling 1997

Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Lørdag d. 27. september 1997

Hvis et mindre firma vil starte en fornuftig produktion op, og sådan set godt kan skaffe den nødvendige kapital uden at skulle låne pengene i Landskassen eller modtage offentlige tilskud, så er den sidste og afgørende hindring for at låne den nødvendige kapital usikkerheden i forhold til de store hjemmestyreejede selskaber, de nettostyrede virksomheder eller enkelte direktorater under hjemmestyret, som kan finde på at opstarte konkurrerende virksomhed - mageligt lænet op af en dominerende omsætning eller et sugerør ned i Landskassen.

De indfødte folk har fået et nyt problem - naturparkerne

Anne Knudsen
Onsdag d. 24. september 1997

De indfødte folk har fået et nyt problem - naturparkerne.

Hellere næsehorn end mennesker

Anne Knudsen
Onsdag d. 24. september 1997

Fordrivelse. Tanzanias regering vil afblæse DANIDAs maasai-projekt og tilbagekalde maasaiernes lovsikrede rettigheder til Ngorongoros græssletter. Der skal være naturpark...

En udfordring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Landskassens regnskaber har været flotte gennem de senere år, men som AG adskillige gange har påpeget, så skyldes de gode regnskabstal ikke, at forretningen Grønland går godt. Overskuddene er hentet fra tilgodehavender og ikke opbrugte finanslovsbevillinger. Reelt har vi ikke selv skabt resultaterne.

Om solidaritet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Det virker ... ikke selvindlysende, at Sydgrønland skal rejse særlig billigt, blot fordi der ligger en ubenyttet atlantlufthavn i området. For hvad med os andre? Og især med passagerer fra det nordligste og det østligste Grønland.

Åh nej, ikke ham!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Mikael Petersen siger, at både hans og Peter Grønvolds kemi passer bedre på et samarbejde med Inuit Ataqatigiit, men for stabilitetens skyld kan samarbejdet med Atassut fortsættes frem til næste valg.