Periode: Juni 1998


NOGET AT RAFLE OM

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. juni 1998

Hvad vil der ske, hvis der virkelig blive tale om et olie- og gaseventyr i Grønland som i Nordsøen? Ja, i et svagt øjeblik kan tanken virke så skræmmende, at man næsten ønsker, at hullet på Fyllas Banke vil være så tør som sandet i Sahara.

Kære Grønland - Tak for hjælpen!

Flemming Jensen
Tirsdag d. 30. juni 1998

I en tid hvor Færøerne har høstet foragt för en primitiv afpresningsstrategi, hvor man ikke kan se forskel på politikere og pressionsgrupper. Og hvor danske politikere har glemt stavelsen "for" i "forhandle". Da styrkes Grønlands anseelse, når landets repræsentant insisterer på, at politik er meningers brydning - ikke sjakren med mærkesager.

En nærmere forklaring fra de to Siumut-politikere er påkrævet

Ellen Kristensen
Tirsdag d. 30. juni 1998

Den 16. juni kom det frem i den danske radioavis, at Hans Pavia Rosing i modstrid med tidligere udtalelser vil stemme for Pinsepakken, selv om der ikke af Nyrup-regeringen sikres et særligt renoveringstilskud til Grønland.

Selvfølgelig vil danskere lære grønlandsk!

Pia Rosing Heilmann
Fredag d. 26. juni 1998

Både mine erfaringer, og min undersøgelse viser tydeligt, at de tilkaldte danskere (og andre udlændinge), der kommer til Grønland for at yde deres arbejdskraft, hjertens gerne vil lære grønlandsk, og kommer med åbent sind til deres første grønlandsk-undervisning.

Venstre støtter renoveringsfond, når behovet er klarlagt

Anders Fogh Rasmussen
Fredag d. 26. juni 1998

Hvis jeg kender Mogens Lykketoft ret, gik manøvren ud på at lokke Ellen Kristensen til at stemme for Pinsepakken, uden at give andet end løse hensigtserklæringer om en mulig og eventuel renoveringsfond for Grønland til gengæld. Det er udtryk for en betydelig politisk modenhed, at Ellen Kristensen afviste denne studehandel.

Professionelle bestyrelser

Poul Krarup
Fredag d. 26. juni 1998

Problemet i dag er ikke så meget politikere og embedsmænd, men at det private erhvervsliv i Grønland, der har fingeren på pulsen mange steder, ikke bruges i de store selskabers bestyrelser.

Renovering er ikke nok

Sermitsiaq
Fredag d. 26. juni 1998

Hjemmestyret skubber en kolossal regning foran sig, som bliver sværere og sværere at betale. Faktisk bør den regning indgå i en vurdering af Grønlands økonomi og bør stå som en gæld på landskassens regnskab. Det vil tvinge landsstyret til konstant at vurdere, hvor meget man er kommet bagud med disse fundamentale samfundsopgaver.

Må vi bede om fair play!

Arne Amstrup
Fredag d. 26. juni 1998

Et løbsk KNI der ukritisk tillades at forvalte samfundets midler i stedet for at disse eksempelvis anvendes til renovering af skoler og institutioner vækker ikke beundring - men kun dyb bekymring.

Grønlandsk som arbejdssprog er for dyrt

Anne-Marie Petersen
Fredag d. 26. juni 1998

Går vi optimistisk ud fra at de tilkaldte bliver i 3 år, vil den fremtidige udgift til deres understøttelse under sprogindlæringen være på ca. 200 mio. kr. om året. Det er foreløbigt kun elevsiden.

Urimelig støtte til Grønland

Politiken
Torsdag d. 25. juni 1998

RESULTATET er, at boliger, skoler, institutioner og ledningsnet adskillige steder i landet nu angiveligt er i så elendig en forfatning, at det vil kræve investeringer i størrelsesordenen tre-fire milliarder kroner at rette op på forsømmelserne. Et stort beløb i en svag økonomi. Men dog ikke større end at opgaven i løbet af f.eks. en 20-års periode vil kunne løses. Mange grønlændere fandt det da også pinligt, da landsstyreformand Jonathan Motzfeldt i efteråret begyndte kampen for at få ekstraordinær dansk støtte til projektet.

Hjemmestyrets firkantede syn

Niels Kronholm
Tirsdag d. 23. juni 1998

I '97 blev jeg optaget på EVU i Qaqortoq og fik bevilget et rejse fra Danmark til Qaqortoq. Her i foråret søgte jeg så om dispensation til et rejse ned til mine forældre, men jeg fik et svar som sagde at det ikke var muligt at rejse til Danmark, men at jeg havde ret til min sidste faste bopæl i Grønland, som i tilfælde var Upernavik. Dvs. Jeg kunne ikke få bevilget et rejse til 5,000 kr., men de ville godt betale 20,000 kr. til et rejse til Upernavik.

Grønlands folketingspolitikere

Nicholas Symes
Mandag d. 22. juni 1998

Statsret: I Grønland hersker der for tiden tvivl om, hvem de grønlandske folketingspolitikere repræsenterer. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt har i de grønlandske medier givet udtryk for, at Grønlands folketingsmedlemmer repræsenterer Grønland, og at de skal respektere de lokale grønlandske partiers ønsker. Ud fra en statsretlig synsvinkel er Landsstyreformandens antagelse forkert.

Selvstændighed men når vi har råd

Sermitsiaq
Fredag d. 19. juni 1998

Indirekte siger undersøgelsen altså, at vælgerne bestemt ikke ønsker selvstændighed på bekostning af velfærd og levestandard. Så der står Jess G. Berthelsen (Siumut) alene med sin spand, potte og stearinlys, og han får næppe stemmer til sin politik, hvis han altså stiller op til landstingsvalget. Tværtimod ser det ud til, at de fleste vælgere støtter Atassuts politiske linje i forholdet til Danmark.

Amatørpolitikere i Folketinget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. juni 1998

TROVÆRDIGHED er nu et ord, som må give Hans Pavia Rosing nervøse trækninger. Han indrømmer i et interview på side 3, at hans svingende synspunkter måske kan forekomme andre mærkelige. Det er en mild underdrivelse. Hans Pavia har ved at nægte at bruge sine parlamentariske muligheder gjort sig til grin med kritikken af Ellen Kristensen for et par uger siden.

Færø-politikere fra Grønland

Aktuelt
Onsdag d. 17. juni 1998

Det var godt nok en smule komisk at lytte til Radioavisen i går morges og formiddag. I udgaven klokken 8.00 ville den grønlandske politiker Hans Pavia Rosing ikke love at stemme for pinsepakken. Men en halv milliard kroner til en fond for renovering af bygninger i Grønland ville med stor sikkerhed gøre ham mere pinse-stemt. Klokken 9.00 bragte Radioavisen den modsatte historie - også med Hans Pavia Rosing som kilde. Han garanterede nu pinsepakken.

Vedrørende tilskud til renoveringer

Ellen Kristensen
Tirsdag d. 16. juni 1998

På baggrund af den sidste tids debat vil jeg først udtrykke min skuffelse over, at vi i Grønland har en landsstyreformand, der kan tillade sig at sige om en, at man er en amatør, bare fordi man tager en beslutning, der går imod hans egne meninger.

Vi mangler boligbesættere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. juni 1998

Her på avisen kan vi uden forudgående undersøgelser og uden risiko for at komme på kant med sandheden hævde, at der mangler masser af boliger i Nuuk. Og selvom så nybygningstakten fordobles, vil der gå mange år, før boligproblemet bliver overskueligt.

Nu rejser jeg tilbage til Danmark!

Sven Gudman
Tirsdag d. 16. juni 1998

Jeg føler mig ikke på nogen måde tilkaldt. Jeg søgte og fik en stilling, som Grønlands Hjemmestyre havde opslået. Jeg var til ansættelsessamtale og blev ansat, præcis som hvis jeg havde søgt en stilling i Ishøj.

Havde brug for 2 uger - fik 12 timer

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 16. juni 1998

Jeg har to uger endnu til at beslutte mig for hvordan jeg så vil agere . . Jeg taler med Mogens Lykketoft stort set hele tiden - men for mit eget vedkommende, der har jeg altså brug for en tænkepause for at gøre min stilling op

Grønland kan spænde ben for pinsepakken

Morten Langager
Ulla Østergaard
Mandag d. 15. juni 1998

Det grønlandske folketingsmedlem Hans Pavia Rosing (S) får den afgørende stemme, hvis regeringen som ventet indgår forlig om pinsepakken med Enhedslisten og SF. Han udelukker ikke, at han - mod at stemme for pakken - vil afkræve regeringen et løfte om at lave en fond på en halv mia. kr. til renovering af nedslidte offentlige bygninger i Grønland.

Pas nu på Jess G.

Sermitsiaq
Fredag d. 12. juni 1998

Danskerne skal ud af Grønland. Det er konklusionen på den artikelserie, som Berlingske Tidende har startet i denne uge. En artikelserie, som er meget unuanceret og enøjet i sine konklusioner, og hvor man har på fornemmelsen af, at journalisterne går efter en bestemt opfattelse af Grønland. Og SIKs formand Jess G. Berthelsen bærer ved til bålet.

GU skal snart til serviceeftersyn

Peter Colding-Jørgensen
Torsdag d. 11. juni 1998

Gymnasierne i både Grønland og Danmark er i den ubehagelige situation, at de af og til skal smide elever ud, som faktisk arbejder og lærer noget - bare fordi de har lidt for stort fravær. Samtidig må de beholde elever, der ikke en gang prøver at lære noget, bare deres krop er til stede i timerne. Og selvom de får dårlige karakterer, bestemmer de selv, om de vil fortsætte i næste klasse. Det er blevet sagt, at gymnasiet er »Verdens dyreste varmestue«.

Grønland eller Socialdemokratiet?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 11. juni 1998

Det betyder at Hans Pavia Rosings stemme er afgørende for om pakken kan vedtages. Han skal derfor med sig selv og sit parti afgøre, om hans solidaritet ligger hos os i grønland eller hos det danske socialdemokrati

Formynderi over HIV-smittede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 10. juni 1998

DET ER IKKE en behagelig tanke, at enkelte mennesker sidder og bestemmer over liv og død. Men sådan er det vel i spørgsmålet om medicinering af HIV-patienter i Grønland. I alt fald i Sisimiut, hvor distriktslæge Ove Rosing Olsen bestemmer, hvem der skal have den kostbare kombinationsmedicin, som gør livet og tilværelsen for HIV-patienter meget, meget bedre.

Udemokratiske, voldelige fiskere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. juni 1998

HAVNEBLOKADEN ER udtryk for foragt for demokratiet. Blokaden var ikke bare en demonstration, men en voldelig aktion for at få underkendt en beslutning, der er taget i Landstinget, Grønlands lovgivende forsamling. Det er foragt for demokratiet, foragt for samfundets øvrige borgere, deres erhverv og økonomi. Aktionen var ulovlig og hensynsløs og efterlod samme indtryk, som når forkælede unger bliver hysteriske over ikke at få deres vilje.

Hvor meget hykleri er der plads til?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 7. juni 1998

Hans Pavia Rosings stemme vejer lige så tungt som Ellen Kristensens. Skal vi forvente at Hans Pavia Rosing stemmer nej til "Pinsepakken" - nu hvor den ikke kommer til at indeholde en renoveringsfond for Grønland?

Grønland eller Venstre

Sermitsiaq
Fredag d. 5. juni 1998

Man kan undre sig over Ellen Kristensens reaktion og håbe på, at hun ændrer synspunkt. Hvem står nu efter nogle få måneder i folketinget Ellen Kristensens hjerte nærmest? - det borgerlige Danmark eller den grønlandske landsstyrekoalition, der består både af Siumut og Atassut.

En lus mellem to negle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. juni 1998

IFØLGE ELLEN Kristensen følte hun sig ved mødet på finansministerens kontor, et møde der kom i stand på foranledning af Siumuts folketingsmedlem Hans Pavia Rosing, som gidsel i et dansk indenrigspolitisk slagsmål.

Forespørgselsdebat om muligheden for at Grønland bliver økonomisk selvstændigt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 1. juni 1998

Det er ikke bloktilskuddet, der hæmmer udviklingen - det er den måde vi bruger bloktilskuddet på, der skaber problemer for en fornuftig udvikling hvor vi i højere grad kan klare os selv