Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen var sammensat af embedsmænd fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Grønlands Hjemmestyre

Torsdag d. 9. september 1999
Annoraaq-udvalget
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Den dansk-grønlandske arbejdsgruppe til identifikation af de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse, har den 26. januar 1999 samt i perioden 18. juni 1999 til 8. juli 1999 afholdt i alt fire møder.

Arbejdsgruppen var sammensat af embedsmænd fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Grønlands Hjemmestyre.
 • Viceudenrigsråd, Ambassadør Claus Grube, Udenrigsministeriet (formand)
 • Grønlands Hjemmestyre:
  • Direktør Kuupik Kleist
  • Seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard
  • Seniorrådgiver Adam Worm
 • Statsministeriet:
  • Konsulent Kirsten Trolle
 • Forsvarsministeriet:
  • Orlogskaptajn Peter Stehr
 • Udenrigsministeriet:
  • Chef N.7, konsulent Ole Samsing
  • fuldmægtig Lars Thostrup