Periode: Januar 2001


Det grønlandske ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. januar 2001

NATO blev også nævnt som en mulig deltager, men det nationale missilforsvar er udelukkende et amerikansk anliggende. Derimod kunne man overveje at invitere Kina til at deltage i høringen. En høring, der foruden at sætte Grønland på verdenskortet, kunne opfylde det store behov for reel information om det nationale missilforsvar

»Den sande historie om den interne beflyvning «

Steffen Ulrich-Lynge
Tirsdag d. 30. januar 2001

I forbindelse med vedtagelsen af landstingsfinanslov 2001 var der politisk flertal for, at en finansiering af merudgiften skulle ske inden for trafikområdet, og at det skulle ske gennem en regulering af de takster, der af den enkelte passager - direkte eller indirekte - betales til Mittarfeqarfiit, og som der fra landskassens side er givet et betragteligt prisdæmpende tilskud til

Drikkevand i Grønland

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 30. januar 2001

Når Nukissiorfiit hævder, at de ikke ved egne prøver kan påvise bakterier, når sundhedsvæsenet kan, så skylder Nukissiorfiit at redegøre for deres egen prøvetagningsprocedure, forsendelsesvejen, deres laboratoriefaciliteter m.v

Grønlands fremtid taler ikke grønlandsk

Naja A. Lund
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. januar 2001

Samtidigt ødsler politikerne med slagord om uddannelse som vejen til Grønlands fremtid og øget uafhængighed. Mens ironien er den, at mere end halvdelen af de grønlandske universitetsstuderende ikke kan det grønlandske sprog nok til at bruge ved besættelse af stillinger i det grønlandske samfund

De nye integrerede klasser forhindrer integration

Jesper Birk Berger
Fredag d. 26. januar 2001

Min påstand er, at danske klasser alt andet lige giver nogle mere harmoniske danske børn, der i højere grad vil blive integreret i det grønlandske samfund. Omvendt, giver integrerede klasser i værste fald nogle meget ulykkelige danske børn, der kan risikere varige skrammer på sjælen

Engelsk som første fremmedsprog

Tønnes O.K. Berthelsen
Fredag d. 26. januar 2001

Specielt vores position som eksportører af naturressurser og vores afhængighed af arbejdskraft af ekspertise fra en af verdens rigest lande gør, at det er er svært at konkurrere grundet det kunstigt høje lønniveau

Den nationale skattekiste

Asii Chemnitz Narup
Fredag d. 26. januar 2001

Vi er med andre ord en nation, der bærer på megen menneskelig lidelse og social nød, ophobet gennem flere hundrede år. Der er bundet mange ressourcer og energi heri. Det betyder færre kræfter til at gennemføre en uddannelse, være gode forældre eller til at bruge sine demokratiske rettigheder

Sejr for Grønland

Sermitsiaq
Fredag d. 26. januar 2001

Den nye udenrigsminister Mogens Lykketoft lyder lige så arrogant, når han bliver spurgt, om Grønland kommer med til forhandlingerne. Regeringen lytter ikke til de grønlandske ønsker, som den konservative Per Stig Møller ellers påstår

Grønland er med ved bordet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. januar 2001

I lyset af amerikanernes barske grønlandshistorie med tvangsflytning af en hel befolkning, med afsløringer af atomvåben, radioaktiv forurening og amerikansk »overhøjhed« er brevet fra den amerikanske præsident nye toner

Politikerne har opgivet

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Onsdag d. 24. januar 2001

Når politikerne blot lader priserne på flytransport stige og stige, kan det kun være fordi, politikerne ikke oplever prisstigningerne som noget problem. Hvorfor det? Muligvis fordi de ikke selv betaler deres flybilletter!

Strukturpolitisk handlingsplan

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Onsdag d. 24. januar 2001

Hvad der er sket i Grønland i løbet af de tre sidste måneder af år 2000, som nødvendiggør en sådan kolbøtte? Er politik blot skuespil? Eller er politikerne så inkompetente, at de ikke kan se, at de handler i strid med egne ord?

Grønlandsfly i turbulens

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Onsdag d. 24. januar 2001

Samlet får kunderne i flytrafiksystemet en regning i størrelsesordenen 150 millioner kroner i konsekvens af bortfald af krydssubsidieringen, liberalisering af lufttrafikken og udfasningen af S61-helikopterne. Det kan næppe alene forklares med stigende fuel-priser og ufordelagtige dollarkurser!

Dejá vue

Finn G. Becker-Christensen
Tirsdag d. 23. januar 2001

Man siger, at et folk har de politikere, som det fortjener. Ingen kan dog være tjent med de uduelige politikere, som er valgt til landstinget i Grønland. Et flertal i Landstinget anede ikke, hvad de havde med at gøre, da de forhandlede hjemtagelsen af SHV til Grønland. Få af dem har læst »Strukturrapport for sundhedsvæsenet i Grønland«, bestilt og betalt af Hjemmestyret, udarbejdet af PA Consulting Group 1999

Hvor er de brede skuldre

Manasse Berthelsen
Tirsdag d. 23. januar 2001

Det er på tide at gøre status med koalitionssamarbejdet her midt i valgperioden. Det er på tide, at man finder ud af, om Siumut vitterligt er i stand til at indføre højere skatter for højindkomstgruppen, for der vil ikke længere være grundlag for at fortsætte samarbejdet, hvis de ikke kan det

Om kaffedrikkeri og mumlen i skægget

Otto Steenholdt
Tirsdag d. 23. januar 2001

Men landskassen har hele tiden spildt penge på ham, ved at han hele tiden må have tolkning og oversættelse, skønt han går ud af salen og bliver væk i lang tid, hver gang nogen går på talerstolen. Den eneste, der burde kritiseres, er den pågældende, der ikke forstår et ord af, hvad der bliver snakket om under kaffepauserne

Viljen mangler

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 23. januar 2001

Hvis det ikke kun skal blive ved drømmerierne med hensyn til »Den gode Skole«, som vi nærer så store forhåbninger til, må man tage renoveringsarbejdet mere alvorligt for de mange nedslidte skolers vedkommende, så de i højere grad tilpasses »Den gode Skole«

Øl-forretning fremfor social politik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. januar 2001

Børnenes tarv - for eksempel - tæller vel mere end økonomien i KNI, Nuuk Imeq, landskassen eller hvem der måtte tabe i forbindelse med den nye lovgivning

En selvbærende stat før en selvstændig stat

Allan Olsen
Fredag d. 19. januar 2001

Så længe man ikke på konstruktiv vis kan fremlægge et alternativ til for eksempelvis det danske bloktilskud eller den grønlandske ungdoms uddannelsesmuligheder, så må de mange pompøse varmlufts-»uafhængighedskrav« vige til fordel for krav om overlevelse og velfærd - også for de grønlændere, der ikke er her endnu

Hvorfor drikker Jeppe

Sermitsiaq
Fredag d. 19. januar 2001

Der er nemlig brug for en erhvervsudvikling og de nødvendige penge til at sætte denne erhvervsudvikling i gang. Det kunne både være fiskeri, fangst, skindbearbejdning og turisme eventuelt trofæ- og jagtturisme, eller noget helt nyt som en edb-virksomhed, der skal satses på

Hvor er realitets- og proportionssansen?

Thorbjørn Nielsen
Torsdag d. 18. januar 2001

Det virkeligt forstemmende og selvdestruktive ved hele den nedgraduering af dansk, der har kendetegnet den grønlandske folkeskole siden 1979, er, at de virkelige tabere bliver (og i høj grad allerede er blevet) de grønlandske børn. I modsætning til de danske børn har de ikke noget skolemæssigt veludrustet hjemland at vende tilbage til, hvis skoleforholdene i Grønland skulle blive for horrible

Vestgrønlandsk overherredømme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. januar 2001

Det vestgrønlandske totalforbud i Ittoqqortoormiit fremkalder erindringer om kolonitiden, dengang det var Danmark, der bestemte i Grønland. Der var dansk overherredømme, og befolkningen her i landet følte, at alting blev trukket ned over ørerne på dem

Den bedste molbohistorie

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. januar 2001

Hverken tobakken eller sprutten tåler imidlertid yderligere beskatning, og hvad er så mere nærliggende end at lægge afgifter på flyvningen selv?!

Vort modersmål er dejligt ...

Jens Skærlund
Tirsdag d. 16. januar 2001

I Grønland synges der som regel grønlandske sange ved enhver festlig sammenkomst i firmaet, familien eller andre steder. Syng med. Det er virkelig en god måde, at lære at udtalen på

Grønlandsflys nye prissystem

Sermitsiaq
Fredag d. 12. januar 2001

Der er en klar udnyttelse af dominerende stilling på markedet. Systemet ville aldrig være indført, hvis der var konkurrence. Så ville man konkurrere om, hvem der kunne gøre det billigst og bedst for forbrugerne

Distriktspsykiatrien kræver flere ressourcer

Fatuma Ali
Fredag d. 12. januar 2001

På kysten er der indenfor de sidste 1½ år opbygget en distriktpsykiatrisk model, der, så længe vi ikke har en fast distriktspsykiater, kan køres videre ved hjælp af faste og Grønlandskendte vikarer. Alle byer er, på nuværende tidspunkt, garanteret et årligt besøg og de mest belastede byer (Aasiaat, Ilulissat og Maniitsoq) får to besøg i løbet af året

Nyt aktiespil

Jesper Flensted Nielsen
Fredag d. 12. januar 2001

Dersom en virksomhed har som målsætning at præstere et konkurrencedygtigt afkast, medfører det bl.a., at virksomheden ikke samtidigt kan være underlagt politiske rnålsætninger. De politiske målsætninger, de offentligt ejede selskaber i dag er underlagt, må derfor fjernes helt, forinden virksomhederne kan privatiseres

Ja, vi skal have flere hjemmehørende i administrationen, men...

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. januar 2001

...som situationen er i øjeblikket har vi hårdt brug for den tilkaldte arbejdskraft. Vi kan ikke klare os uden, det er et faktum. Det er et eftertragtet job - at komme til Grønland og arbejde i den offentlige sektor efter endt uddannelse. Det er dygtige folk som kommer op. Uddannede folk.

Royal Greenland er ikke en offentlig kasse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. januar 2001

Men naturligvis er det en svær overgang fra en tid, hvor alle har været vant til at få hjemmestyresubsidier blot der var den mindste anledning. Lige siden, katastrofevintrene for 30-35 år siden påførte fåreholderne meget alvorlige tab, har begrebet »erstatning« været på dagsordenen ved hver eneste af dagligdagens små »katastrofer«

»Racisme« er et slemt ord

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. januar 2001

Den uhæmmede brug af begrebet kan være med til at grave grøfter og optrappe en konflikt mellem to størrelser (»befolkningsgrupperne«), der ikke har det mindste at sige hinanden på. Det er farligt kasteskyts. Kanterne er skarpe og kan forvolde utilsigtet dybe sår mennesker imellem

Tænk dig dog om, Jess G.

Peter Holm
Tirsdag d. 9. januar 2001

Der er i Grønland brug for 200-300 forskellige uddannelser. Det kan ikke være dit alvor, at et land med 40.000 indbyggere (renset for danskere) kan magte sådan en uddannelsesopgave?

Der er behov for samarbejde

Jens Lyberth
Fredag d. 5. januar 2001

Det er muligt at organisere rejser for familier med børn. Giv frihed med løn i tre måneder, og mulighed for ansøgning af et legat til rejse og ophold. ... Her må kommunerne og Landstinget sammen med de offentlige selskaber med overskud deltage i oprettelsen af en fond som kan ansøges.

Derfor bliver det igen dyrere at flyve

Morten Funder
Fredag d. 5. januar 2001

Med en øget direkte betaling vil Mittarfeqarfiit netop få incitament til at fortsætte den effektivisering af driften, som alle medarbejdere i Mittarfeqarfiit hidtil har medvirket til

Konkurrencenævn på lav-blus

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Fredag d. 5. januar 2001

Hertil kommer at nævnet fortsat kører på en midlertidig ordning, hvor vi indkøber sagsbehandlingen hos Konkurrencestyrelsen i Danmark. Man er hverken i Statsministeriet eller i den danske styrelse indstillet på, at dette skal fortsætte i al evighed

Frihed, lighed og broderskab

Sermitsiaq
Fredag d. 5. januar 2001

At landsstyreformanden med disse ord har indset, at der skal en ganske ekstraordinær politisk indsats til for at forhindre den tiltagende sociale polarisering, der har kendetegnet de første årtier med hjemmestyre

Nytårsudtalelse fra Atassut

Daniel Skifte
Fredag d. 5. januar 2001

Derfor denne appel, fordi vi allerede nu mister alt for mange børn og unge i uddannelsessystemet. Børn og unge kan ikke dansk nok, og vores veluddannede grønlændere, der af en eller anden årsag ikke behersker det grønlandske sprog godt nok, føler sig svigtet af samfundet og bliver væk fra deres fødeland

ATAGU - Besøgstal 1999-2001

Atagu
Torsdag d. 4. januar 2001

Der har været en støt stigning i brugen af ATAGU, som inden for det sidste års tid ser ud til at have stabiliseret sig på godt 20.000 besøg om måneden

Et tilbageblik på nytårstalen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. januar 2001

Resten af talen var der ikke meget ved. Men det med de gode ønsker, det er han god til. Folkeligt og bredt favnende henvendte han sig også denne gang til alle, der vil yde en indsats for samfundet, uanset hvem vi er, hvilket sprog vi taler, eller hvor vi kommer fra

Godt gået

Ole Lennert Poulsen
Torsdag d. 4. januar 2001

Efter mine erfaringer ser det ud som om, at den politiske bestemmelsesret bliver givet tilbage til de gamle koloniherrer, nemlig danskerne. Og vore politiske ledere står på sidelinjen som tilskuere

Kære landsmænd - Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Jonathan Motzfeldt
Mandag d. 1. januar 2001

Vi tror på og kæmper for, at vort samfund fortsat fremover vil være et godt hjem for os allesammen, for alle os, der elsker dette land og dets befolkning. Et gæstfrit land, hvor der er plads til alle, der vil gøre en indsats for samfundet. Det gælder uanset alder, køn, fødested, sprog og religion