Politik er også for de unge

Vi mener ikke, at det er en kvalifikation i sig selv at være ung. Men vi finder det vigtigt, at så mange af samfundets grupperinger er valgt til Landstinget, herunder at der findes unge medlemmer af Landstinget. Det betyder ikke, hvis vi bliver valgt, at vi konstant vil være de unges repræsentanter. Men vi kan ikke løbe fra vores unge alder. Vi er præget af vores tid og vores omgivelser

Fredag d. 18. oktober 2002
Marie Fleischer
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Demokraterne, Politik.

Politik er kedeligt udtalte en række unge mennesker til Sermitsiaqs udsendte i udgaven nr. 37 fra den 13. september 2002. De unge var træt af, at politikerne kun tænker på sig selv, og de ikke holder, hvad de lover. Ja, altså bortset fra, når de nærmest med vold og magt ønsker en vederlagsforhøjelse!

Den fremsatte kritik står de unge ikke alene med. Det er en udbredt holdning blandt unge, at politik er for kedeligt, og de siddende politikere udelukkende sidder i Landstinget for egen vindings skyld upåagtet af, at Grønland skriger efter at blive ledet af initiativrige og dygtige politikere. Det er i hvert fald en melding, vi oftest hører, når vi taler med folk.

Langt hen ad vejen deler vi de unges kritik af de siddende politikere. Vi er også trætte af, at politikerne ikke holder, hvad de lover. Vi er også trætte af, at politikerne ikke tilnærmelsesvis magter at lede landet i den rigtige retning. Vi er også trætte af, at politikerne ikke har en vision om, hvordan Grønland skal komme økonomisk på fode.

I stedet for har mange politikere travlt med at bilde befolkningen ind, at et selvstændig Grønland uden bloktilskud er vejen frem.

Ja, og der er sågar en Per Rosing Petersen, medlem af Landstinget for Siumut, som er af den opfattelse, at jo hurtigere vi kan komme af med bloktilskuddet og få indført en republik, jo bedre vil det være for Grønland.

Så vil landets økonomi få det bedre og antallet af selvmord vil falde. Hvis der er nogen, som ikke helt har forstået logikken bag sammenhængen, bedes I kontakte ophavsmanden. Vi har nemlig heller ikke fattet logikken.

Men vi ved jo godt, hvem der skal betale regningen, hvis de siddende politikeres drømmerier bliver til virkelighed. Det er vores generation.

I stedet for at sidde med hænderne i skødet, har vi valgt at lade os opstille til det kommende landstingsvalg for det nye parti, Demokraterne. Vi ønsker at deltage aktivt i den grønlandske samfundsudvikling, fordi vi mener, at vi kan være med til at gøre en forskel. Grønland står overfor en lang række skæbnesvangre valg i den nærmeste fremtid, som er al for vigtige til at skulle overlades til de nuværende politikere, som knapt kan huske, hvordan den menige grønlænder lever.

Når disse valg skal træffes er det vigtigt, at den unge generation er med til at træffe de vigtige beslutninger, da det i højeste grad er vore generation, der skal leve under dem.

Vi mener ikke, at det er en kvalifikation i sig selv at være ung. Men vi finder det vigtigt, at så mange af samfundets grupperinger er valgt til Landstinget, herunder at der findes unge medlemmer af Landstinget. Det betyder ikke, hvis vi bliver valgt, at vi konstant vil være de unges repræsentanter. Men vi kan ikke løbe fra vores unge alder. Vi er præget af vores tid og vores omgivelser.

Vi har valgt at stille op for Demokraterne, fordi hvis den nuværende politiske kurs i Grønland skal ændres, skal der helt andre boller i suppen.

Modsat de andre partier tør Demokraterne, hvor andre tier. Demokraterne tør at sige de andre partier midt imod, selvom det giver skæld ud.

Demokraterne vil kæmpe for et andet Grønland, end det de andre partier ønsker. Et andet Grønland hvor der vil blive taget udgangspunkt i at løse de (for de menige grønlænderes vedkommende) kendte problemer, i stedet for at opbygge pompøse prestigeprojekter med det ene formål at tilfredsstille de gamle partiers eliters ego.

Derfor var valget let for os.

PS: Hvis du vil vide mere om os kan du klikke ind på www.demokrat. gl under præsentation af kandidater. Her kan du få mere at vide om vores baggrund , vores holdninger, og hvad vi vil kæmpe for, hvis vi blev valgt.
Marie Fleischer, journaliststuderende, 22 år, bosat her i Nuuk men født i Uummannaq og opvokset i Ilulissat. Palle Christiansen, tandlæge, 29 år. Født i København og opvokset der, samt i Sisimiut. Marie er demokraternes yngste kandidat.