Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2009 (foreløbige tal)

Importværdien faldt fra 1.834 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 1.473 mio. kr. i 1. halvår 2009. Det svarer til et fald på 361 mio. kr. Importen af olie har været hovedsagen hertil, med et fald på 192 mio. kr. eller 49 pct.
Eksportværdien faldt fra 982 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 882 mio. kr. i 1. halvår 2009.

Torsdag d. 21. januar 2010
Grønlands Statistik
Emnekreds: Statistik, Økonomi.

Fald i både import og eksport for 1. halvår 2009

Handelsbalancen viste et underskud på 591 mio. kr. i første halvår af 2009, hvilket er en forbedring på ca. 260 mio. kr. i forhold til 1. halvår. 2008, hvor underskuddet på handelsbalancen var på 852 mio. kr.

Handelsbalancen 1. halvår


Importværdien faldt fra 1.834 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 1.473 mio. kr. i 1. halvår 2009. Det svarer til et fald på 361 mio. kr. Importen af olie har været hovedsagen hertil, med et fald på 192 mio. kr. eller 49 pct.
Eksportværdien faldt fra 982 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 882 mio. kr. i 1. halvår 2009.

Det svarer til et fald på 100 mio. kr. eller 10 pct. Største fald i eksportværdien er sket inden for hovedgruppen Diverse varer og transaktioner i.a.n. hvor værdien er faldet med 93 mio. kr. eller 80 pct. Dog har der været en lille stigning for eksporten af Bearbejdede varer i.a.n., der er steget med 16 mio. kr.

Figur 1. Udvikling af handelsbalancen, eksporten og importen fordelt på måneder


Læs mere her: Udenrigshandel 3 kvartal 2009