Pristallene pr. 1. januar 2010

Den samlede halvårlige stigning i forbrugerprisindekset skyldes i høj grad en stigning i fødevarepriserne. Fødevarer steg med 1,9 pct. i andet halvår 2009. Fødevarepriserne vægter 24,1 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har stor betydning for beregningen af det samlede forbrugerprisindeks.

Fredag d. 19. marts 2010
Grønlands Statistik
Emnekreds: Pristal, Økonomi.

Fra og med januar 2010 er nye vægte taget i brug i beregningen af forbrugerprisindekset og reguleringspristallet. Indeksene er regnet tilbage til januar 2008 med de nye vægte og januar 2008 er sat lig 100 i de reviderede indeks. Ligeledes er en ny klassifikation til opdeling af forbrugsvarer og -tjenester taget i anvendelse.

Den årlige stigning i forbrugerpriserne var ifølge det reviderede forbrugerprisindeks 1,4 pct. i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2010. Hermed er den årlige stigning i forbrugerpriserne større end den var for et halvt år siden, idet årsstigningen i forbrugerpriserne pr. 1. juli 2009 er opgjort til 0,9 pct.

Stigende priser på fødevarer
Den samlede halvårlige stigning i forbrugerprisindekset skyldes i høj grad en stigning i fødevarepriserne. Fødevarer steg med 1,9 pct. i andet halvår 2009. Fødevarepriserne vægter 24,1 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har stor betydning for beregningen af det samlede forbrugerprisindeks. De stigende fødevarepriser skyldes især stigende priser på fisk, der steg med 4,7 pct. Priserne på mælk, ost og æg samt sukker og slik mv. steg begge med 2,6 pct. Priserne på kød steg med 1,3 pct. i andet halvår 2009. I modsætning hertil faldt priserne på brød og kornprodukter med 1,5 pct. mens frugt faldt med 1,4 pct.

Læs mere her: Pristallene pr 1 januar 2010