Forslag til landstingslov om sprogpolitik

Med lovforslaget stilles der krav til, at private virksomheder med mindst 10 ansatte svarende til 10 fuldtidsstillinger, samt offentlige virksomheder og myndigheder skal udarbejde en sprogpolitik. Lovforslaget udstikker rammerne for en sprogpolitik, men det er landsstyrets klare hensigt ikke at forpligte virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til sprogpolitikkens indhold og omfang.

Fredag d. 9. april 2010
Landsstyret
Emnekreds: Sprog.

Overvejelserne bag forslag til inatsisartutlov om sprogpolitik tager udgangspunkt i, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland, jf. § 20 i lov om Grønlands selvstyre, og at sprog udover at være et væsentligt aspekt af et folks kulturelle identitet er et kommunikationsmiddel mennesker imellem. Desuden anerkendes, at Grønlands befolkning ud over at være brugere af det officielle sprog er en befolkning med flere sprog. Med dette som udgangspunkt har det længe været et politisk ønske at fremme anvendelsen af grønlandsk og samtidig sikre, at de borgere, der har behov for at lære grønlandsk, dansk og engelsk samt grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold får mulighed for dette.

Læs det hele her:
Forslag til landstingslov om sprogpolitik
Bemærkninger til lovforslaget