Periode: Februar 2012


Sproglov: Lad nu markedet regulere sig selv

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 25. februar 2012

Hvis en privat virksomhed vurderer, at det giver den bedst mulige økonomi for virksomheden, hvis deres annoncer kun er udformet på kinesisk, så er det virksomhedens eget valg og eget ansvar. På samme måde må det stå den enkelte virksomhed frit for, hvis den ønsker at fremstille en annonce kun på grønlandsk.

Historiens ironi

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 24. februar 2012

Det var ikke længere en embedsmand i København der besluttede hvad man kunne købe i Grønland, og til hvilke priser.

Arktiske parlamentarikerkomite holder møde

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. februar 2012

Det har været vigtigt for mig at beskrive de aktiviteter der har været i Grønland og Danmark i forhold til Arktis, det vil sige, at vi nu har en Arktisk Strategi og en Arktisk ambassadør. Ikke mindst fortæller jeg også om konsekvenserne af EU’s sælproduktforbud og appellerer til, at vi arktiske parlamentarikere i fællesskab skaber opmærksomhed om denne problematik således at vi igen kan få et marked for vores sælskind

Om EU forbud mod handel med sælprodukter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 9. februar 2012

I dag er der omkring 290.000 sælskind på lager på grund af kollaps af det internationale sælskindsmarked. EU bør udover høringen i dag overveje sit forbud og at der snarest tages stilling til WTO-sagerne, som Norge og Canada har søgning på.

Flere penge for færre fisk

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 7. februar 2012

Denne forhandling sikrer et nødvendigt bidrag til Landskassen. Et beløb, der er større end hidtil, og som samtidig har reduceret en del af fiskekvoterne til EU, således at der nu både tages hensyn til den biologiske basis for fiskeriet og det grønlandske fiskerierhvervs interesser, herunder den fortsatte toldfrihed for grønlandske fiskeriprodukter i EU

Der skal igangsættes anlægsprojekter uden for Nuuk

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Mandag d. 6. februar 2012

Borgmester Jess Svane kræver i sin henvendelse at tilskuddene til anlægsprojekter fra Selvstyret skal overføres direkte til kommunerne. Dermed vil man kunne effektivisere opstarten af opførelserne gennem kommuneplaner og anlægsarbejderne vil blive betydeligt lettere.

Ligeværdig behandling er tiltrængt

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 4. februar 2012

Lad mig vende tingene om og spørge hylekoret; hvad tror I egentlig, der ville ske, hvis man indførte et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk? Enhver, der gider læse de ugentlige politirapporter fra vores hovedstad, kan konstatere, at der heri er rigtig mange alkoholrelaterede forhold.

Grønlandske filmproducere bør have adgang til støtte og midler

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 3. februar 2012

IA har i en årrække arbejdet på at grønlandske filmproducere på lige fod med danske filmproducere kan søge om faglig støtte og midler fra Dansk Filminstitut. For at dette kan opnås er det sandsynligvis nødvendigt med en ændring i den danske filmlov således, at filmloven også omfatter grønlandske filmproducere.