Berigtigelse

Det daværende Landsstyre var i samarbejde med Søfartsstyrelsen allerede i gang med en bekendtgørelse vedr. ”kendtmænd”

Torsdag d. 23. august 2012
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Sikkerhed til søs.

Det daværende Landsstyre var i samarbejde med Søfartsstyrelsen allerede i gang med en bekendtgørelse vedr. ”kendtmænd”

Tirsdag den 21. august 2012 skrev KNR på sin hjemmeside, vedr. Josef Motzfeldt’s (IA) beslutningsforslag i foråret 2008 om benyttelse af ”kendtmænd” for ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer, således: ”Landsstyret vurderede dog, at en obligatorisk ordning ikke er formålstjenstlig, da den vil tvinge skibe, der allerede har stor erfaring med sejlads i Grønland, til fremover at have kendtmænd. - På denne baggrund er det Landsstyrets anbefaling, at beslutningsforslaget ikke vedtages, understregede daværende Landsstyremedlem Kim Kielsen.”

Vi skal fra Siumut præcisere, at grunden til det daværende Landsstyre anbefalede, at Josef Motzfeldt’s beslutningsforslag ikke skulle vedtages, var at Landsstyret i samarbejde med Søfartsstyrelsen allerede havde igangsat udredning og udarbejdelse af en bekendtgørelse om bl.a. brugen af ”kendtmænd” i Grønland. Det skal samtidig præciseres, at det daværende Infrastruktur- og boligudvalg indstillede forslaget til vedtagelse ved 2. behandling, og som bekendt vedtog Landstinget forslaget.

Til forslagets 2. behandling i efteråret 2008 svarer undertegnede bl.a., dengang som Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer, pva. af Landsstyret i et notat således:

”Med udgangspunkt i denne anbefaling samt i behovet for skærpede krav til skibe, der sejler i isfyldte farvande, har Landsstyret i samarbejde med Søfartsstyrelsen igangsat udarbejdelse af en bekendtgørelse omkring sejlads for større skibe i grønlandske farvande. Denne bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft i juli 2009, vil foruden krav om benyttelse af kendtmand for skibe, der ikke har solidt kendskab til sejlads i Grønland, indeholde krav til passagerskibe om at have lukkede redningsbåde samt krav om, at den Internationale Maritime Organisation’s vejledninger om sejlads i isfyldte farvande er obligatoriske, når man sejler langs de grønlandske kyster.”

I Siumut finder vi det også vigtigt at oplyse, at det var Søfartsstyrelsen der i 2005 tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle drøfte sejladssikkerheden i de grønlandske farvande. Arbejdsgruppen med deltagere fra Søfartsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen, Farvandsvæsenet og Forsvarskommandoen har siden holdt møder med repræsentanter fra Nautisk Udvalg i Grønland, politimyndigheden i Grønland, Grønlands Hjemmestyre, rederier, søfarende og andre interessenter. Resultatet af møderne har ifølge rapporten ”Sikker sejlads i grønlandske farvande” indgået i arbejdsgruppens overvejelser.

Som nævnt i denne berigtigelse, forventede det daværende Landsstyre, at bekendtgørelsen omkring sejlads i grønlandske farvande skulle træde i kraft i juli 2009.

Som bekendt overtog den nuværende koalition magten i juni 2009.