Periode: Marts 2014


Tilpas bredbåndsforbindelserne til alle bygder samt yderdistrikter

Siumut Ungdom
Mandag d. 31. marts 2014

Mere lige kommunikationsmuligheder i hele landet skal sikre at alle borgere her i landet, uanset hvor man kommer fra, får mere lige adgang til uddannelse samt give alle familier mere lige muligheder for kontakt med hinanden.

Når politik blokerer for løsninger

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 26. marts 2014

En sikring af, at vi også om 10 år har råd til gratis sygehusvæsen, gratis uddannelse og forskellige støtteordninger til både borgere og erhverv.

Makrelfiskeriet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. marts 2014

Om nødvendigt kan det også blive relevant tage fiskeriaftalen mellem EU og Grønland op til overvejelse. Det hører ingen steder hjemme at sådanne lande og EU kan indgå en aftale, som i bund og grund forhindrer Grønland i at udvikle et nyt fiskerierhverv.

Råstofområdet er en prioritet – også i forholdet til andre lande

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 20. marts 2014

Grønlands olie- og mineralstrategi for de kommende fem år er nu blevet vedtaget af landsstyret. Olie- og mineralstrategien sætter retningen for Selvstyrets prioriteringer for de kommende fem år på råstofområdet.

Hvor kan udviklingen komme fra?

Greenpeace
Rambøll
Fredag d. 14. marts 2014

Rambøll Management Consulting har for Greenpeace analyseret, hvilke sektorer der vil være i stand til at adressere de aktuelle og fremtidige sociale og økonomiske behov i Grønland, samt hvilke konsekvenser dette vil have for økonomi, samfund og miljø.
Tilknyttede tekster:

Tillykke med det første år & velkommen til virkeligheden

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. marts 2014

Der er grund til at ønske landsstyrekoalitionen, eller det der er tilbage af den, tillykke med at have overlevet det første år. Fra dag 1 var der nok ikke mange der troede på, eller endsige ønskede, at den ville overleve særligt mange måneder.

Til Grønlands Landsting, Folketinget og Justitsministeren

Rigsadvokaten
Torsdag d. 13. marts 2014

Der er i 2012 indkommet 15 politiklagenævnssager mod 18 sager i 2011. Der er herudover iværksat én undersøgelse efter bestemmelsen i § 17, stk. 2, som omhandler sager, hvor personer er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politi­ets varetægt.
Tilknyttede tekster:

Grønlandske ”landsmænd”?

Mads Fægteborg, eskimolog
Mandag d. 10. marts 2014

Grønlænderne har generelt et godt forhold til danskerne, men definerer sig vist nok kun som ”landsmænd” med os danskere, når vi vinder EM i fodbold, og det gør vi sjældent!

Forvirringen om olie- og mineralstrategi vokser dag for dag

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 8. marts 2014

Inuit Ataqatigiit vil kraftigt opfordre landsstyret til at koordinere deres udmeldinger om vores land. Det sker igen og igen at forskellige udmeldinger om samme sag udgår fra landsstyret. Det skaber utryghed og forvirring.

Fremtiden kommer af sig selv, men det gør fremskridtene ikke

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Fredag d. 7. marts 2014

Initiativgruppen til projekt ”Fremtidsscenarier for Grønland” består af mennesker, der repræsenterer alle sider af det grønlandske samfundsliv.

Råstofaktiviteter i Grønland

Mads Fægteborg, eskimolog
Torsdag d. 6. marts 2014

En historisk introduktion til efterforskning, udnyttelse og følger i en sårbar natur og et samfund i forvandling
Tilknyttede tekster:

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionen
Onsdag d. 5. marts 2014

Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser, var klart fordelt, om end ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kunne præciseres.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Repræsentationen i Washington

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. marts 2014

Det indtryk som både vi – og formentlig også befolkninger indtil samrådet i fredags har fået – var, at den kommende repræsentation var en selvstændig enhed, hvilket åbenbart ikke er tilfældet. Langt fra faktisk.