Periode: April 2014


Et stærkt fællesskab kræver åben dialog

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. april 2014

Den juridisk faderløse person, som uheldigvis blev født det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt og under den forkerte lov, i forhold til at have ret til en far.

Lufthavn i Tasiilaq nu

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 30. april 2014

Vi var mange i Tasiilaq, der jublede, da vi læste anbefalingerne fra Transportkommissionen. Her blev det gjort meget klart, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at anlægge en lufthavn i Tasiilaq.

Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektets mangel på bæredygtighed

Avataq
Jan Willem Storm van Leeuwen
Mikkel Myrup, formand for Avataq
Mandag d. 28. april 2014

Minen bliver den første store åbne uranmine i verden, der ligger på toppen af et bjerg. Det betyder, at vand fra minen og spild fra malmbearbejdningen vil kunne løbe ned af skråningerne, og støv fra minebruddet vil kunne nå frem til beboede området i løbet af minutter.
Tilknyttede tekster:

$37 - Bofællesskabet ”Najugaqarfik Elisebannguaq”

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. april 2014

De daglige forhold som de nuværende beboere og medarbejdere fungerer under, er nu nået uacceptable højder. Det er på høje tid, at de flytter ind til nye omgivelser.

En succesroman

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Fredag d. 25. april 2014

Hvis det står til Kim Leine, der tidligt og sent bedyrer sin kærlighed til Grønland, så skal Grønland snarest muligt, hellere i dag end i morgen, erklære sig selvstændigt og udtræde af Rigsfællesskabet. Hvis man spørger ham, hvordan Grønland skal klare sig uden Danmark, så svarer han frimodigt, at grønlænderne bare ”skal arbejde noget mere.” Man skulle ikke tro, den mand nogensinde har sat sine ben på Grønlands nøgne klipper. Med sådanne venner behøver Grønland ingen fjender.

Interessen for sejlads i de arktiske farvande

Danmarks Rederiforening
Torsdag d. 24. april 2014

Dansk skibsfart har stor kommerciel interesse i arktisk sejlads og en betydelig ekspertise inden for området. De fremmeste eksponenter er Royal Arctic Line og Nordic Bulk Carriers.
Tilknyttede tekster:

Et stormombrust og skandalepræget år for landsstyret

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. april 2014

Sammenfattende vil jeg konkludere, at vi har et landsstyre, der i den grad fortsætter i det slædespor af nepotisme som alle tidligere Siumut-ledede koalitioner har kørt godt og grundigt til.

Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi

Bjørn Tegner Bay, Politimester
Politimesteren i Grønland
Lørdag d. 19. april 2014

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem.
Tilknyttede tekster:

Grønlands Finanslov 2014

Landstinget
Mandag d. 14. april 2014

Nu foreligger finansloven for 2014 i PDF- format. Du kan hente den her
Tilknyttede tekster:

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. regler for tilknytning til det grønlandske samfund

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 11. april 2014

Det kan være endog meget svært at overskue, hvornår man har ret til at være et fuldgyldigt medlem af samfundet. Det skyldes, at der til en del af samfundets love og regler hører en tilknytningsregel.

Forholdene for erhvervslivet skal forbedres

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 10. april 2014

Demokraterne mener, at det helt store problem er, at alle andre partier end os vil bekæmpe arbejdsløsheden ud fra en socialistisk grundtanke. Det har den negative effekt, at tiltagene i bedste fald kun vil virke på kort sigt – i værste fald vil tiltagene slet ikke virke.

Sagen om juridisk faderløse handler også om forsoning

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning.

Mere gennemsigtighed nødvendigt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

Midt i en krisetid

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 8. april 2014

Aleqa Hammond vil gå på talerstolen og - på samme tid grådkvalt og indigneret - fylde de fremmødte med løgne og fortielser, især om klimatilstanden for de stakkels folk i Arktis. Og de fremmødte vil klappe begejstret.

Tillykke med graviditeten – har du råd?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 7. april 2014

Den 1. april kunne man på Aleqa Hammonds facebook-profil læse, at formanden for landsstyret var gravid og ville gå på barsel til oktober. I sig selv var det ikke en særligt opfindsom aprilsnar. Men hvis vi et øjeblik leger at nyheden var rigtig, kan man få lidt ud af historien.

Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. april 2014

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen