Inuit Ataqatigiits udtalelse i forbindelse med Arbejdernes Internationale kampdag den 1. maj

Selv om vi både har store udfordringer og en stor arbejdsløshed, vil jeg på vegne af IA rette en særlig tak til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvis ikke det var for Jeres store indsats, vil vore problemer i dag have været endnu større.

Lørdag d. 3. maj 2014
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik.

Aldrig har Grønlands og det grønlandske samfunds behov for arbejdere været så stort. De kommende år stiller store krav til os i forhold til økonomisk udvikling. Vi kræver, at nye erhverv og mindedrift udvikles. Alle politisk engagerede, der skal være med til at implementere udviklingsarbejdet må prioritere, at borgerne har mulighed for arbejde i eget land.

Tiden er inde til, at det selvstyrende samfund finder nye veje at betræde i fællesskab. Den politiske polarisering fylder mere og mere i hverdagen. Vore fælles mål er meget lidt synlige, selv om vi måske ikke stiller spørgsmål ved, at vi har de samme mål. Men vi har tendens til kun atfokusere på de midler og handlinger, der skal til for at nå målene. Alle her til lands og ikke mindst alle partierne bør være dygtigere til, at vi bliver fælles om disse mål.

På arbejdernes internationale kampdag vil jeg på vegne af IA pege på en stor udfordring, som vi alle står over for, nemlig at arbejdsløsheden har nået et uacceptabelt niveau, som kræver en ekstraordinær indsats. Ser vipå antallet af ledige, er det tydeligt, at vi ikke udnytter de storemenneskelige resurser godt nok. Det kan vi ikke acceptere, og vi måbekæmpe ledigheden ved at udnytte egne resurser og gennem øget selvforsyning.

Ud over det nævnte problem, kan vi se, at de fleste arbejdere har svært ved at følge med økonomisk i forhold til de stigende priser. Uligheden i vort land bliver fortsat større. Allerede nu har forældre med flere børn samt enlige forældre svært ved at følge med i forhold til de stigende priser.

Hvis der skal rettes op på disse forhold, kan vi ikke længere udskyde en skattereform. En skattereform er vejen til at skabe nye vilkår for arbejderne og til at åbne muligheden for, at det kan betale sig at arbejde. Men hvis vi skal nå målene, må vi minimere partiernes indbyrdes stridigheder og i stedet skabe mere fælles dialog og fællesskab. Som samfund når vi nu engang længst, hvis vi er fælles om at nå målene, og at dette sker i en fælles forståelse.

Selv om vi både har store udfordringer og en stor arbejdsløshed, vil jeg på vegne af IA rette en særlig tak til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvis ikke det var for Jeres store indsats, vil vore problemer i dag have været endnu større. Arbejdstagerne udgør en af de største resurser i vort land. Jeg synes I har grund til at være stolte over, at I gennem Jeres daglige arbejde viser vigtigheden af denne indsats.

På arbejdernes internationale kampdag finder IA det vigtigt at understrege, at vi vil arbejde for en fornyet vurdering af de økonomiskevilkår og muligheder for alle arbejdstagerne i hele landet. Blandt andet med tanke på gældende elpriser og bankernes uvilje mod at yde lån, er det nødvendigt at revurdere de vilkår, vi lever under i vort samfund og finde mere ligeværdige løsninger, der fordeler byrderne mere ligeligt. De nuværende vilkår og betingelser er en stor hindring for erhvervsudviklingen i bygder og yderdistrikter, og er en udfordring, hvis løsning skal have en meget høj prioritet.

Vi skal overføre vores arbejdsglæde til vore efterkommere. Vi skal understrege vigtigheden af arbejde til dem, der skal fortsætte efter os. Hvis vi alle medvirker til, at enhver bliver i stand til at forsørge sig selv gennem arbejde i stedet for at skændes, vil vi kunne finde løsninger selv på kort sigt. Vores samarbejde skal fortsat styrkes.

På vegne af IA vil jeg ønske alle arbejdstagere i Grønland tillykke med arbejdernes internationale kampdag.