Periode: Maj 2014


Tager vi turismen alvorligt?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 23. maj 2014

Diskussionen ender altid med at vi forsøger at fastsætte afgifter i forhold til det aktuelle gab i landskassen i stedet for at se på sagen fra den anden side og tænke over, hvad vi leverer til gengæld.

Koalitionen mangler vilje til at sætte sig ind i andres forslag

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. maj 2014

Tonen i svarnotater fra landsstyret bliver grovere og grovere. Oppositionens forslag misforstås bevidst og beskyldes for at fremme korruption elle direkte ødelægge landets udvikling.

Vi skal skabe permanente arbejdspladser

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. maj 2014

Demokraterne konstaterer, at ledighedstallene bliver ved med at stige på trods af, at både den tidligere og den nuværende koalition har brugt mange midler på ekstraordinære beskæftigelsesindsatser. Det fortæller os, at den nuværende kortsigtede måde at bekæmpe arbejdsløshed er forkert

Hvalrosser og klimaforandringer

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 19. maj 2014

I Qaanaaq tilpasser fangerne sig på beundringsværdig vis til et klima i forandring. Hvor man tidligere tog på hvalrosfangst ude ved iskanten, er det nu muligt at fange hellefisk fra isen tæt på byen i islægsperioden. Det er et godt og stabilt supplement til den mere svingende fangst af havpattedyr.

Børnene fortjener bedre

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 18. maj 2014

Det var allerede ved 1. behandlingen af Landstingslov om hjælp til børn og unge klart at intentionerne bag lovforslaget var gode, men øgede krav til kommunerne og deres sagsbehandlere er urealistiske

Spørgsmål om regler for tilknytning til Grønland

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 17. maj 2014

Der findes over 50 lovgivninger om regler for tilknytning til Grønland
Tilknyttede tekster:

Juridisk faderløse i Grønland kan få slået fast, hvem der er deres far

Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale Forhold
Fredag d. 16. maj 2014

Loven indeholder ikke mulighed for genoptagelse af afsluttede dødsboer. Dette skyldes hensynet til arvingerne, der ellers ville risikere at skulle tilbagebetale modtaget arv.

Jeg siger nej til uran! Udvinding af radioaktive grundstoffer er jeg også modstander af!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. maj 2014

Virkeligheden er imidlertid, at landsstyret ønsker at tillade uranudvinding blot seks kilometer væk fra Narsaq by.

Sandhedens time

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. maj 2014

Sara Olsvig har groft svigtet sit bagland: Landstinget og Foreningen af Faderløse. Hun skylder dem en god forklaring, som også vi andre venter spændt på.

Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. maj 2014

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

Inuit Ataqatigiits udtalelse i forbindelse med Arbejdernes Internationale kampdag den 1. maj

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. maj 2014

Selv om vi både har store udfordringer og en stor arbejdsløshed, vil jeg på vegne af IA rette en særlig tak til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvis ikke det var for Jeres store indsats, vil vore problemer i dag have været endnu større.

Landsstyremedlemmet for finanser har groft overskredet sine beføjelser

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. maj 2014

Igennem pressen angriber landsstyremedlemmet for finanser i hårde vendinger ytringsfriheden samt NGO’ers mulighed for at arbejde.