Periode: Maj 2017


Om rigsfællesskabet

Folketinget
Mandag d. 29. maj 2017

Der er forskel på Færøernes og Grønlands økonomi, men begge lande står over for udfordringer med at sikre en holdbar økonomisk udvikling på sigt.

Om en eventuel grønlandsk selvstændighed

Folketinget
Mandag d. 29. maj 2017

Folketinget finder, at spørgsmålet om Grønlands selvstændighed ikke kan ses uafhængigt af en selvbærende grønlandsk økonomi.

Vi ønsker at bevare rigsfællesskabet

Lars Løkke Rasmussen, Statsminister
Statsministeriet
Onsdag d. 24. maj 2017

Både på Færøerne og i Grønland er der grupper i befolkningen, for hvem det ikke er tilstrækkeligt, og som har et andet mål. De ønsker selvstændighed. Hvis et flertal på Færøerne eller i Grønland en dag beslutter sig for det, vil regeringen naturligvis respektere beslutningen. Men vi vil også beklage den.

Det er ganske vist!

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Torsdag d. 18. maj 2017

For at komme i nærheden af Mandela og få del i hans stråleglans, havde LEJ fundet på den kuriøse idé, måske i en rus – begejstringens rus, förstås – at rejse til Sydafrika for at udnævne Mandela til årets julemand for 1996. Grønland var jo julemandens bolig. Verdens mest berømte politiske fange skulle nu gøres til en harmløs Santa Claus, et faktisk ret så betegnende sindbillede på Illorsuit-drengens politisk banale tankegang. Alt er dybest set kun gøgl uden egentlig substans.

Sandhedens Vandhuller

Erik Pedersen
Fredag d. 12. maj 2017

Det forekommer mig, at de folkevalgte betragter et valg som præmie og belønning. Det er jo ikke det, der er tale om. De bliver betroet et arbejde. Man forventer noget af dem. Man forventer, og kan forlange, fornuftigt arbejde. Ikke nødvendigvis fejlfrit. Fejl kan rettes, hvis man er mand for at se dem. Ellers må pressen være den kvalificerede modspiller ,som har lov at pege og påpege fejl. Pressen har ikke lov til ret meget.

Økonomisk analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter

Anders Blaabjerg, Statistikchef hos Grønlands Statistik
Torsdag d. 11. maj 2017

Grønlands økonomi afhænger således af priser og afsætningsmuligheder for fiskeprodukter på verdensmarkedet. Forøges disse giver det vækst, mens et fald kan betyde recession. Markedet for fisk og velfungerende værdikæder for fiskeprodukter spiller derfor en afgørende rolle for Grønlands økonomi.
Tilknyttede tekster: