Hvor er Formanden for Naalakkersuisuts fremtidsvisioner

Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde.
Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes

Fredag d. 4. januar 2019
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Kommunerne, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Landet mangler en klar sundhedspolitik
Hvis man beslutter sig det skal være et børnenes år bør man afsætte midler til det
At vi er medborgere i den store verden er ligesom gået i glemmebogen
Eksport og kommunikation er grundlaget for vores økonomi
Handling – i stedet for kun at sige plads til alle


Formanden for Naalakkersuisuts nytårstale mangler klare udmeldinger om, hvilke mål og tiltag der vil blive taget.

Det skyldes nok alt for mange udskiftninger af medlemmer af Naalakkersuisut og de mange ændringer der er blevet foretaget af de forskellige ansvarsområder i 2018.

Det er på tide at befolkningen får at høre om det der omhandler dem.

I kommunerne ude på kystens mange byer sker der u-planlagte affolkninger af lejeboliger i midtbyerne. De har negative konsekvenser for befolkningen og det har resulteret i håbløshed. Antallet af hjemløse er stigende og der er ingen klare planer for boligforbedringer. Manglende mål på boligområdet genererer magtesløshed hos borgerne. Kommunerne er villige til at forbedre boligvilkår og er villige til politisk at deltage i debatten og samarbejde for at nå til klare mål.

Landet mangler en klar sundhedspolitik
Der er i det seneste år ikke kommet klare meldinger om det Sundhedspolitiske. Det har hurtigt haft indvirkning på kommunerne. Selvom befolkningen i Grønland ikke har været stigende, har midlerne brugt på området, været støt stigende selvom tiltag indenfor området og behandling af borgerne mærkbart har været stagnerende. Muligheden for at få behandling for borgerne, har været meget besværligt ude på kysten, men også i hovedstaden Nuuk. Der bliver brugt mange udgifter på området. Nu er vi nødt til i fællesskab at lægge hovederne i blød for at komme frem til en måde at bruge midlerne til sundhedsfremmende tiltag på, til gavn for borgernes sundhed.

Sundhedsområdets service af borgerne i Kommune Qeqertalik er under hurtig forværring. Nu er man begyndt at tale om, at gravide kvinder skal andre steder hen, hvor de førhen tog til Aasiaat for at føde. Dette kan ikke blive ved. En gravid bør have ret til at føde i deres nærområde og man bør anstrenge sig utrætteligt for at de kan få den retten til at føde i deres nærområde.

Hvis man beslutter sig det skal være et børnenes år bør man afsætte midler til det
Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde.

Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes. Ligeledes bør Socialstyrelsen, kommunernes sociale forvaltninger, skoleområdet samt sundhedsområdet samarbejde langt mere på tværs. Det er vi fra Kommune Qeqertalik klar til arbejde for og med. Vi vil gerne samarbejde for at vi får en politik om hele familien. Her vil vi formidle de forbedringer vi har opnået for de kommunalt ansattes arbejdsvilkår og yde bistand i form af deling af den viden har tilegnet os. For en tryg familie er også den familie der i det daglige har stabile rammer indenfor arbejdsområdet.

Formålet med kommunesammenlægningen var at kommunerne skulle overtage ansvarsområderne indenfor borgerservice. Det er man kommet bort fra og overdragelsen er nærmest i stilstand, men det bør man gøre klare tiltag for at opstarte igen. Vi i kommunerne har gjort os klar til at få overdraget større ansvar og begynde at yde den nære service borgerne har behov for.

At vi er medborgere i den store verden er ligesom gået i glemmebogen
Jeg lægger særligt mærke til, at Formanden for Naalakkersuisut overhovedet ikke nævnte et ord om vores placering blandt verdens lande og i Arktis og hvilken bevågenhed vi her i vort land bør have på det der sker ude i den store verden.

Derimod har Statsministeren, selvom han ikke specifikt nævnte det arktiske område, nævnt stormagternes indbyrdes samspil, som medfører militær oprustning. Det arktiske og ikke mindst vort land er lige i midten af alt dette.

Formanden for Naalakkersuisut har i sagen om lufthavnene endnu ikke ytret sig klart om, hvad amerikanerne vil i Kangerlussuaq og i den sydlige del af landet. Han har heller ikke klart taget stilling til forlængelsen af lufthavnen i Ilulissat. Enhver som følger med ved, når han nævner Kangerlussuaqs kommende havne-anlæg og hvis det indebærer at Kangerlussuaq består som nu, så vil der skulle afsættes flere midler. Formanden for Naalakkersuisut nævnte selv under valgkampen det vil komme til at koste omkring en halv milliard.

Konsekvenserne af de planlagte aktiviteter kommer til at blive store for vort land. Det være sig indenfor sikkerheden og forsvarsmæssigt. Det er derfor meget nødvendigt at befolkningen inddrages i debatten og ikke mindst, er det ønskeligt at de ansvarshavende inddrager os i højere grad. Når man taler om Arktis, er det til at føle at, USA og Rusland nu igen gennemgår en magtkamp om området. Det har indflydelse for vort land og vil have virkninger der er til at føle. USA har allerede meddelt at de vil finansiere noget eller nogle af planerne for udbygning af landingsbanerne. Det kan tolkes som, at de igen vil opruste i vort land. Det er bydende nødvendigt at præcisere at de Nordiske lande ikke ønsker oprustning og det er nødvendigt at præcisere, at vort land siger nej til våben og krig. Vort land skal være med til at bane vejen for opretholdelse af verdensfreden

Det er derfor vigtigt at lægge mærke til at Formanden for Naalakkersuisut, ikke med et eneste ord har nævnt udenrigsanliggender i sin nytårstale. I betragtning af den endnu mere urolige verden, hvilke tanker gør han om vort land og den situation vi lever i nu? Skal vi virkelig acceptere at USA opruster i vores land?

Eksport og kommunikation er grundlaget for vores økonomi
Det andet jeg savner i hans nytårstale om udenrigsanliggender, er eksporten, som har en høj indflydelse på kommunernes arbejdsmarked. Fiskeriet bør ikke altid kun omhandle indenrigspolitik. Naalakkersuisuts mening om bæredygtigheden er blevet endnu mere utydeligt. Hvilke tanker går Formanden for Naalakkersuisut sig for at få eksporten til at stige? Et klart budskab for en bæredygtig udvikling mangles i høj grad. Det gælder sådan set for alle.

Særskilt lagde jeg mærke til at da Formanden for Naalakkersuisut nævnte lufthavnene, ikke sagde noget om, hvordan vi skal sikre, at de bliver brugt til fulde. Kommune Qeqertalik bliver aldrig nævnt når Formanden for Naalakkersuisut taler om lufthavnene. Hvilke visioner har han om turisters videre rejse til Kommune Qeqertalik når landingsbanen i Ilulissat er blevet forlænget? Hvilke planer har Naalakkersuisut om at støtte og forbedre vilkårene for uddannelse, det sproglige eller i det hele taget være med til at forbedre vilkårene i Kommune Qeqertalik?

Handling – i stedet for kun at sige plads til alle
Til sidst har vores lands regeringsleder intet nævnt om, at året 2018 var et valgår, hvor vores identitet og selvstændighedstankerne i høj grad blev debatteret under valgkampen. Jeg savner, at han kom ind i det emne. Naalakkersuisuts overskrifter i deres aftale handler nemlig også om at give plads til alle. Hvad ligger Formanden for Naalakkersuisut i det? Det er ikke nok kun at nævne det. Hvornår begynder man at arbejde for en anti-diskriminationslov og en ligebehandlingslov?

Et af Kommune Qeqertaliks kendtegn er mangfoldighed, vi giver plads til alle især fordi vi er en uddannelseskommune.

Selvstændighed handler om at tage ansvar. En del af ansvaret omhandler at det kræves at vi følger og opfylder kravene i det gældende menneskerettighedskonventioner, om at man ikke diskriminerer på baggrund af hvilken hudfarve, sprog, tro, køn, samlivsformer m.m.

Til sidst vil jeg nævne at jeg er meget glad for at Formanden for Naalakkersuisut under sin nytårstale havde fokus pÃ¥ det sociale område. Jeg lagde mærke til at mange af de tiltag han nævnte var den forrige koalitions store tiltag såsom.: Killiliisa, handlingsplan for børn og unge, sammenlægningen af den telefoniske rådgivning, lovgivning om støtte til personer med handikap. Kommune Qeqertalik giver sin fulde støtte og er med i samarbejdet. Jeg vil rose Formanden for Naalakkersuisut for, at han vægter de allerede igangsatte tiltag indenfor socialområdet.

Det er ønskeligt at høre mere om det mulige samarbejde han vil igangsætte med alle kommunerne, for vi står alle klar til at løfte i flok.