Periode: Januar 2019


Paragraf 37 Spørgsmål: om lufthavnsbyggeriet

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Fredag d. 25. januar 2019

Hvis lufthavnspakkens samlede anlæg, eller dele af disse, går konkurs – enten i starten – midten eller sent i projektets forløbsfaser, hvem skal så afholde udgifterne til dette? Hvis Staten skal dække én eller flere tab i et konkurs-scenarie, modregnes tabet/tabene da i Bloktilskuddet? 

Gerda Vilholm in memoriam

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Fredag d. 25. januar 2019

Men mindes man hende stadig i lokalsamfundet som den store humanist og kulturreformator, hun faktisk var? Har man gjort en aktiv indsats for at bevare hendes minde? Det er der desværre ikke meget, der tyder på. Man har ikke engang gjort sig den umage at opkalde et sted i byen efter hende på samme måde, som man har gjort med så mange andre med en mindre betydningsfuld indsats som baggrund

Grønland i gamle dage – maritim efterlysning

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 23. januar 2019

Der mangler et foto for næsten hvert eneste af de mange KGH/KNI fartøjer og skibe, der var beskæftiget i kystfarten/bygdefarten ved Grønland. Jeg håber nu på, at denne her efterlysning af sådanne fotos vil medføre, at der ”dukker fotos op fra gemmerne

Nuuk – en by med vokseværk

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 9. januar 2019

Ved et enkelt kik på et kort over Nuuk by og de omliggende fjelde og øer falder øerne syd for Nuuk i øjnene. På den lille gruppe øer adskilt af et enkelt lavvandet sund mellem Ikaarissat og Hundeø kan der bygges en lufthavn. På øgruppen er der plads til en syd-nord-vendt landingsbane på op til 3,8 kilometer

Hvor er Formanden for Naalakkersuisuts fremtidsvisioner

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 4. januar 2019

Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde. Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes

Demokraatit Sermersooq Vest ønsker alle et godt nytår 2019

Anna Wangenheim, medlem af Landstinget for Demokraterne
Demokraterne
Fredag d. 4. januar 2019

I mange år har Kommuneqarfik Sermersooq brystet sig med prestigeprojekter, lige fra Siorarsiorfiit-projektet til det nylige lufthavnsprojekt. Men der er langt flere udfordringer, som skinner tydeligere igennem i dagligdagens dagligdagen, hvis man spørger demokraternes regionsformand i Sermersooq Vest: I alt for mange år er der på politisk niveau forvaltet og prioriteret prestigeprojekter på bekostning af hverdagens udfordringer. Vi bliver nødt til at kigge på virkeligheden, hvor udfordringerne er massive, både indenfor dagsinstitutionsområdet, ældre- og omsorgsfaget generelt, samt udfordringerne i at følge med i det hårdt pressede sundhedsvæsen, hvor befolkningstilvæksten også udfordrer kapaciteten

Nytårstale 2018-19

Asii Chemnitz Narup
Onsdag d. 2. januar 2019

Hver eneste kran der står i kommunen, repræsenterer arbejdspladser. Hver eneste kran I ser i kommunen, repræsenterer en kommende daginstitution til vores børn, en ny skole til vores unge, nye faciliteter til vores handicappede eller ældre, eller en ny bolig

Stærkt samfund i sammenhold

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Onsdag d. 2. januar 2019

Det kører godt for vort land. Det går godt med vores økonomi. Dette kan ses på mange områder. Bare i løbet af få år er antallet af registrerede arbejdsløse mindsket. Når man kigger på vores sociale sektor, er hjælpen over for vore svage god, især når man sammenligner med forholdene i andre dele af verden. I vort land har vi medborgere, som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at udføre et arbejde, de bliver ikke overset og får systematisk hjælp. Dette skal vi som folk her i vort land være stolte over