Landsstyret besluttede tarifstigningerne

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Fredag d. 6. januar 2012
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Energiforsyning, Forbrugerspørgsmål, Love og konventioner.

Nukissiorfiit har lov til at fremsætte alle mulige forslag til tariftakster, men beslutningen træffes af landsstyret.

Nukissiorfiit varslede i starten af december 2011 de fremtidige tariffer på el, vand og varme, hvor nogle byer og bygder kommer til at opleve kraftige stigninger i forhold til tidligere priser. Der blev samtidig henvist til den tidligere ophævelse af ensprissystemet hvor formålet var at man skulle betale for de faktiske udgifter – dengang blev der dog sat en minimum/maximum tarif – hvorefter størstedelen af befolkningen drog nytte af ophævelsen af ensprissystemet.

Ved yderligere gennemgang kunne det dog dengang konstateres, at den positive effekt hovedsagelig fandt sted i byerne, mens det for størstedelen af bygdernes vedkommende var en negativ effekt, med undtagelse af enkelte bygder. Derfor vedtog det daværende Landsting, i starten af perioden, en tillægsbevilling på et tocifret millionbeløb som subsidie til dem som blev hårdest ramt af tarifstigningerne, i solidaritet med de hårdest ramte – men…det var dengang.

Ved gennemgang af de nye tariffer for 2012 kan det konstateres, at der sker et mindre fald på tarifferne en del steder, hvilket er glædeligt selvom hver hustand forsat har en meget høj udgift til el, varme og vand.

Narsaq og Qaqortoq derimod er hårdt ramt i det de oplever en stigning på over 50 % på baggrund af en voldgiftsag mellem Nukissiorfiit og det firma som opførte vandkraftværket i Qorlortorsuaq.

Forbrugerne i de 2 nævnte byer kan ikke pålægges økonomiske byrder på baggrund af eventuelle fejl mangler i en kontrakt som en 100 % offentlig ejet nettostyret virksomhed har indgået ved opførsel af vandkraftværket i Qorlortorsuaq.

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Samtidig kan man undre sig over, at landsstyret ikke viser myndighed og tager ansvar for, at dække udgifterne til en eventuel voldgiftssag men i stedet vælger at vælte menig mands husholdning.

Stik imod Inuit Ataqatigiit´s politik om solidaritetsprincippet ser virkeligheden anderledes ud overfor forbrugerne i de 2 sydgrønlandske byer Narsaq og Qaqortoq, hvor landsstyret ganske usolidarisk har besluttet at straffe alle forbrugerne med en stigning på over 50 % på el og vand begrundet med den nævnte voldgiftsag.

Forbrugerne i Sisimiut blev ligeledes i 2011 ramt af en kraftig stigning på 47 % hvilket førte til en ekstraudgift for dem på ca. 20 mio. kr.

Gad vide hvordan forbrugerne og virksomhederne i Nuuk ville have reageret på en prisstigning på over 50 % og hvordan ville landsstyret have taklet denne situation?

Umiddelbart efter at de nye tariffer blev offentliggjort fremkom IA´s anlægs-og miljøforkvinde Naaja Nathanielsen med et § 37 spørgsmål til landsstyret med flere dybtgående og undrende spørgsmål, hvilket dokumenterer, at der langt fra er enighed mellem landsstyret og IA´s landstingsgruppe på dette område.

Siumut vil forsøge at løse problemstillingen overfor forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq, da vi mener det er helt uomtvisteligt forkert, at pålægge borgerne byrden for voldgiftssagen og vi vil i den anledning opfordre medlemmerne i Landstinget fra de øvrige partier til at deltage i løsningen af problemet.

Det er jo Landstinget som ønsker øget anvendelse af miljøvenlig energi herunder vandkraft hvilket har ført til, at vi snart er oppe på de 70 % dækning af el via vandkraft. Beslutningen om øget miljøvenlig energi forpligter, og når der sker eventuelle menneskelige fejl som forbrugerne er uforstående overfor, skal vi som Landstinget vise ansvar og løse problemet på bedste vis.
Læs også
Omkostningerne til voldgiftssagen om Qorlortorsuaq vandkraftværk
Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. omkostninger til voldgiftssag Qorlortorsuaq
Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale
På tynd is