EU´s støtte til uddannelse i Grønland i hus

Aftalen skal sikre, at der på Selvstyrets finanslov bevilges midler til uddannelsesområdet, herunder den ekstraordinære uddannelsesindsats. Aftalen er en del af den partnerskabsaftale som Grønland indgik med EU i 2007 og som gælder frem til og med 2013.

Torsdag d. 27. september 2012
Landsstyret
Emnekreds: Eu, Uddannelse, Økonomi.

I forbindelse med det årlige OLT-Forum, som netop nu bliver afholdt i Ilulissat, har formanden for landsstyret, Kuupik Vandersee Kleist og Vicegeneral direktør Marcus Cornaro underskrevet aftalen omkring EU's betaling af budgetstøtte til Grønland for 2012.

Forud for underskrivelsen har Selvstyret sammen med EU kommissionens generaldirektorat for udvikling og samarbejde, forberedt en række dokumenter som beskriver de årlige mål og økonomiske forudsætninger og rammer for at nå disse mål.

Ifølge den underskrevne aftale vil EU kommissionen for 2012 udbetale et beløb i en størrelsesorden på ca. 200 mio. DKK.

Aftalen skal sikre, at der på Selvstyrets finanslov bevilges midler til uddannelsesområdet, herunder den ekstraordinære uddannelsesindsats. Aftalen er en del af den partnerskabsaftale som Grønland indgik med EU i 2007 og som gælder frem til og med 2013.

Partnerskabsaftalen implementeres i Selvstyrets Departement for Uddannelse og Forskning i tæt samarbejde med Departementet for Finanser samt Grønlands Repræsentation i Bruxelles