Periode: September 2012


En større havn i Nuuk er helt nødvendig – og er i øvrigt en gevinst for hele Grønland

Jens Andersen, Administrerende direktør Royal Arctic Line
Fredag d. 28. september 2012

Når vi i Royal Arctic Line siger, at der er brug for en større havn, så handler det ikke om nye industrier, olieefterforskning, miner eller andre ”fugle på taget”. Det handler om, at den nuværende havn er for lille til at blive drevet effektivt med de godsmængder der skal håndteres.

Nedsættelse af personskatten med 1% vil ikke få den ønskede effekt

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Fredag d. 28. september 2012

I stedet for en usikker effekt af den ene procents nedsættelse af personskatten anbefaler GA, at den erstattes af et beskæftigelsesfradrag. Dette vil både gavne økonomien hos de lavtlønnede medborgere og stimulere lysten til at søge beskæftigelse.

Løftebrud af dimensioner!

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 27. september 2012

I landsstyrets koalitionsaftale fra 2009, side 7 fremgår det følgende: ”Landsstyret er ikke tilhænger af, at skatte- og afgiftstrykket bliver højere, end det er i dag,..” I løbet af de 3 forgangne år, har man løbende indført den ene afgift efter den anden som henter penge fra borgernes lommer. Bemærk, at disse afgifter hentes direkte fra borgernes lommer.

EU´s støtte til uddannelse i Grønland i hus

Landsstyret
Torsdag d. 27. september 2012

Aftalen skal sikre, at der på Selvstyrets finanslov bevilges midler til uddannelsesområdet, herunder den ekstraordinære uddannelsesindsats. Aftalen er en del af den partnerskabsaftale som Grønland indgik med EU i 2007 og som gælder frem til og med 2013.

OLT Ministermøde og Forum i Ilulissat

Landsstyret
Mandag d. 24. september 2012

OLT’erne har alle en vis form for selvstyreordning, da de ikke er selvstændige stater men er knyttet til én af EU-medlemslande i EU: Danmark, Frankrig, Storbritannien & Holland.

"Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre"

Bjarne Rasmussen
Mandag d. 24. september 2012

Det overgår simpelthen min forstand og praktiske erfaring, at myndighederne i Kongeriget Danmark giver tilladelse til at krydstogtskibe må besejle det grønlandske søterritorium i denne nationalpark.

Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025

Landsstyret
Fredag d. 21. september 2012

Vort land er i fortsat udvikling. Nye muligheder åbner sig for at skabe økonomisk vækst. Men nye udfordringer kræver også, at vi er villige til at omstille og tilpasse os, så vi kan sikre gode og trygge rammer for alle.
Tilknyttede tekster:

Åbningstale af formand for landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. september 2012

Vi er i Grønland i færd med at tage nogle skridt af meget spændende og historiske dimensioner, tiltag som vil få betydning for vore børn og vores børns børn - og derfor skal vi først og fremmest tænke på dem. Det vil kræve meget af os alle sammen. Jeg ved godt, at vi ved slutningen af en valgperiode kan være meget fristede af at markere vores særstandpunkter, men jeg er også fuldstændig sikker på, at det med rette forventes, at vi som folkevalgte og tillidsmænd m/k, først og fremmest må fokusere på de resultater, vi kan opnå sammen.

Spørgsmål om Servicekontrakten

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 20. september 2012

Mit spørgsmål skal ses i lyset af, at der fra flere sider har været kritik af, at servicekontrakterne ikke har været i høring og at tingene generelt er gået meget hurtigt.

Rapport viser, at reformvejen er nødvendig

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 18. september 2012

Økonomisk Råd påpeger endnu engang, at det er nødvendigt med reformer for at sikre, at der også er råd til vores velfærdssamfund i fremtiden. Med den fremlagte skatteomlægning og den kommende 2025 plan tager landsstyret de første skridt i retning af et mere fremtidssikret samfund.
Tilknyttede tekster:

Liberalisering af internettjenesten i Nuuk

Telestyrelsen
Tirsdag d. 18. september 2012

Telestyrelsen har den 5. september 2012 truffet afgørelse om fastsættelse af pris på samtrafikproduktet global IP-transit mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S
Tilknyttede tekster:

En kopi af den grønlandske og den færøske model

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 17. september 2012

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)

Om at gøre regning uden vært

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 17. september 2012

Hvis jeg var dansk statsminister, ville jeg udfolde mit yderste for at beholde Færøerne og Grønland inden for det danske rige i et eller andet omfang.

Arktisk blændværk, part II

Bjarne Rasmussen
Mandag d. 17. september 2012

I august 1998 blev M/S Kista Arctica således presset i dagevis af polar pakisen ude på åbent hav i nærheden af Kap Boer Ruys i NØ Grønland. Jeg var selv om bord, og kan bekræfte at situationen var meget kritisk i dagevis selv for dette polarskib, der var bygget over højeste isklasse.

Lukket for indhandligen

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 14. september 2012

Den sidste indhandling af stenbiderrogn på indhandlingsanlægget i Napasoq fandt sted den 25. maj. Nu den 13. september kan der end ikke indhandles torsk, fordi anlægget er stadigvæk er lukket. Hvornår vil man genåbne indhandlingsanlægget i Napasoq?

"Vi har sejret ad helvede til"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 9. september 2012

Nedturen tog fart i begyndelsen ef 1980-erne. Den blev annonceret i 1982 af daværende formand for LO, Thomas Nielsen, som i sin fratrædelsestale erklærede at: "Vi har sejret ad helvede til". Det var ikke den morsomhed, som folk siden har grinet meget af. Det var en rapport fra et ildevarslende kig i krystalkuglen. At han havde mere ret, end man dengang fattede, kan vi se i dag.

Arktisk blændværk anno 2012?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 9. september 2012

Hvordan kan det være at myndighederne i Kongeriget Danmark tillader et krydstogtskib at besejle et område i det grønlandske søterritorium, der kræver en så stor og formodentligt meget kostbar SAR indsats?
Tilknyttede tekster:

Danmark bør styrke rigsfællesskabet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 3. september 2012

Den erklærede holdning i Grønland er, at alle indtægter ved et muligt råstofeventyr skal tilfalde Grønland alene, og at det erklærede endemål er en løsrivelse den dag, hvor olie- og andre milliarder måtte begynde at vælte ind over en befolkning, der i størrelse svarer til en middelstor dansk provinsby med opland.