Emne: Ytringsfrihed


Sandhedens Vandhuller

Erik Pedersen
Fredag d. 12. maj 2017

Det forekommer mig, at de folkevalgte betragter et valg som præmie og belønning. Det er jo ikke det, der er tale om. De bliver betroet et arbejde. Man forventer noget af dem. Man forventer, og kan forlange, fornuftigt arbejde. Ikke nødvendigvis fejlfrit. Fejl kan rettes, hvis man er mand for at se dem. Ellers må pressen være den kvalificerede modspiller ,som har lov at pege og påpege fejl. Pressen har ikke lov til ret meget.

Åbent brev til Suka Frederiksen

Nauja Lynge
Torsdag d. 30. marts 2017

Officielt siger selvstændighedsministeren nu, at der skal være plads til alle holdninger i debatten om selvstændighed. Men den udtalelse kommer vel nærmest efter pres fra de få, som tør gå imod den politiske linie. En sådan udmelding kan derfor ikke stå alene. Den skal følges op med konkret handling.

§37: Hardenberg giver administrationen mundkurv på

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 31. juli 2013

I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet: "Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret."

Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret

Svend Hardenberg, departementschef, formandens Departement
Fredag d. 26. juli 2013

De enkelte landsstyremedlemmer vil naturligt afholde sig fra at udtale sig om forhold af administrativ art, ligesom vi i departementerne vil afholde os fra at udtale os om politiske forhold.

Endnu mere bekymrende

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 26. april 2012

Mikkel Bjarne Lunds slet skjulte trussel: Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Nyhedsformidling: Filter eller sluse?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. april 2012

Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad?

Giv ikke vores råstoffer gratis væk

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 23. marts 2012

Indledningsvist skal jeg komme med en rettelse i Sermitsiaq journalistens betragtninger om aftenenes forløb. Der var ikke bare knap 75 fremmødte, men der var ikke mindre end 200 fremmødte og journalisten skriver at der ikke var den store debat, dette er heller ikke korrekt. Der var ikke mindre end 25 udover oplægsholderne der fik ordet, så der var en rigtig god debat.

Siumut kan ikke annoncere arrangement via TV skiltereklamer

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 20. marts 2012

Siumut har arrangeret et borgermøde om råstoffer i Katuaqs lillesal den 21. marts kl. 18.30-21.30 og denne invitation vil vi gerne bringe til borgerne via TV skiltereklamer, ligesom vi tidligere har gjort det i januar og februar. Nu må vi ikke reklamere om arrangementet via TV.

Offshore onshore

Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 16. oktober 2011

Qaasuitsup Kommunia har besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.
Tilknyttede tekster:

Løgnagtig, grisk og småt begavet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. september 2011

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.

Fællesudtalelse fra Inuit Ataqatigiits kommunalbestyrelsesmedlemmer

Lasse Davisen
Onsdag d. 23. marts 2011

GME’s agering i forbindelse med mulig udvinding af uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, er at betragte som et initiativ, hvor man udstiller varer fra en butikshylde og forsøger at lokke medlemmer af Landstinget til at bide på. Et forsøg på uacceptabel indblanding i det lovgivningsmæssige arbejde.

Fingrene væk fra mineraler med radioaktivt indhold!

Nuummi Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 25. november 2010

Medlem af landsstyret for Finanser Palle Christansen meddelte i dag at en mulighed for udnyttelse af mineraler med radioaktivt indhold bør fremmes. Nuummi Inuit Ataqatigiit skal hermed tage skarp afstand herfra, da vi fortsat er af den opfattelse at udnyttelsen af vores ikke-levende ressourcer bør ske med respekt for miljøet og bør ses i forhold til menneskers sundhedstilstand.

Undgå splittelse omkring trafik i Sydgrønland

Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland
Tirsdag d. 23. november 2010

Inuit Ataqatigiit mener ikke det er på sin plads at diverse udvalg, bygder, partier og andre selvbestaltede grupper kommer med udtalelser på vegne af hele befolkningen.

Klage over Sermitsiaq for injurier og brud på god presseskik

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Avisen Sermitsiaq og journalist Kurt Kristensen fremkommer i Sermitsiaq med injurier over for såvel Partiet Siumut som mig som formand for partiet, ligesom avisen og journalisten i overnævnte artikler i al tydelighed har brudt reglerne om god presseskik

Ja, flere skal i arbejde. Her er et forslag …

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Onsdag d. 9. juni 2010

Skatte- og Velfærdskommissionen kommer med relevante og interessante betragtninger i sit første udspil. Et af dem er, at flere skal i arbejde. Det er Grønlands Arbejdsgiverforening naturligvis helt enig i.

Jeps – Demokrati og Demokraterne er godt for landet ;-)

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. maj 2010

Hvis kommunerne er enig med Siumuts Jenseeraq Poulsen i, at det er i orden, at der i 2008 blev brugt 1.575.847 kroner på honorarer til bestyrelsesmedlemmer, rejser, bestyrelsesmøder med mere og at der i 2010 er budgetteret med 2.116.000 til de samme formål, så er det deres eget ansvar. Jeg synes bare, at det er spild af penge

Landsstyrets pålæg til cheferne for selvstyrets nettostyrede virksomheder om deres adgang til at udtale sig

Ombudsmanden
Tirsdag d. 16. marts 2010

Resultatet af undersøgelsen blev, at Ombudsmanden fandt, at pålægget til de tre chefer alene angik deres adgang til at udtale sig på virksomhedens vegne, men ikke havde til hensigt at begrænse deres adgang til at udtale sig som privatpersoner. Ombudsmanden fandt, at et sådant pålæg om at udtale sig på virksomhedens vegne var lovligt, idet der tillige ikke var grund til at tro, at pålægget hvilede på usaglige hensyn.
Tilknyttede tekster: