Flertalsdiktatur er nu indført

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Lørdag d. 12. november 2011
Atassut  
Siumut  
Emnekreds: Efterårssamling 2011, Landstinget.

I dag under behandlingen af punkt 11, forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskaber for 2010, fremlagde Siumuts og Atassuts Landstingsmedlemmer en mistillidsvotum mod landsstyremedlem for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Oppositionens argumentationer er følgende:

Budgetlovens § 1 stk 3 er brudt, dvs landsstyret har brugt midler uden at dette er godkendt af Landstinget.

Det er tredie gang at denne lov bliver brudt under denne regeringstid, uden konsekvenser for koalitionen.

Budgetloven og lov om Landstinget er brudt af koalitionens partier. I følge loven skal dette have konsekvenser for landsstyret.

Oppositionens argumentationer er nøjagtig de samme argumentationer som Landstingets Finansudvalg og Revisionsudvalget brugte. Begge udvalg brugte meget skarpe vendinger og kritik til landsstyret vedr lovbrud.

Koalitionspartierne Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat anerkender ikke oppositionens argumenter selvom det er de samme argumentationer som begge udvalg brugte. De ville redde deres landsstyre alligevel.

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Flertallet har tilsidesat landets parlamentariske love og dermed tilsidesat demokratiets spilleregler. At man vælger at styre landet kun efter flertallets egne ønsker er skadeligt for demokratiet og for landets anseelse. Dette er en skændsel for landets parlamentariske principper og love.
Læs også
Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010