Kammerateri og korruption?

Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

Fredag d. 28. juni 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik.

27. juni 2013
I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Er landsstyret af den opfattelse, at det er etisk og moralsk forkasteligt, at ægtefællen til landsstyremedlem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge ejer en minerallicens af typen enerets-småskala-licens til et afgrænset område?
  2. Er Formanden for landsstyret fortsat af den opfattelse, at hvis et Medlem af landsstyret eller dennes ægtefælle ejer en minerallicens, så er der tale om korruption og kammerateri? I benægtende fald udbeder jeg mig en uddybende forklaring på holdningsskiftet.
  3. Hvilke konsekvenser vil det få for landsstyremedlem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge såfremt hendes ægtefælle vælger at beholde sin minerallicens?

Begrundelse:
Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

Aleqa Hammond sagde dengang (16. oktober 2010) til Ritzaus Bureau:

”Jeg spørger, om det ikke svarer til kammerateri og korruption, som de selv har sagt i medierne, at de ville lave om på.”

Til AG sagde Aleqa Hammond den 8.september 2010:

”Personligt synes jeg, at det er moralsk og etisk forkasteligt.”

Demokraterne finder det interessant om Aleqa Hammond vil stå ved sine udtalelser fra dengang, og hvad konsekvenserne i så fald vil blive.

Vi konstaterer i den forbindelse, at Udvalg til Valgs Prøvelse har meddelt Miiti Lynge, at hun ikke må beholde sin small scale licens til smykkesten. Miiti Lynge har i konsekvens heraf oplyst overfor udvalget, at hun straks vil returnere licensen. Det fremgår dog ikke om hendes ægtefælle har tænkt sig at gøre det samme.

Når det er sagt, så skal ingen være i tvivl om, at det er Demokraternes holdning, at vi støtter alle former for privat initiativ og iværksætteri. Demokraterne har således intet problem med, at Miiti Lynge og/eller hendes ægtefælle har en minerallicens.


Aleqa Hammonds "svar":
Landsstyret er meget opmærksom på, at ...