Emne: Kammerateri


Kære KNR

Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Lørdag d. 8. november 2014

Da KNR ikke bringer mit indlæg, ringede jeg til radioavisen den 31. okt. for at høre om, hvorfor KNR ikke interesser sig for mit indlæg, lyder svaret: ”Du er ikke markant nok en person”. KNR siger dermed, at det kommer an på personen og ikke det emne man tager op.

Fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. oktober 2014

Jeg vil sætte fokus på sammensætning af bestyrelser i de offentlige ejede virksomheder i Grønland. I fremtiden skal vores bestyrelser ændres fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Anda Uldum: Jeg er ikke overrasket

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 29. september 2014

Vi så de første beviser på den beskidte kultur i Siumut her i sommer, da man lod landskassen betale for, at en række fremtrædende siumuttere kunne deltage i partiets landsmøde, selvom et landsmøde åbenlyst er en partibegivenhed. Og for et par dage siden røg låget for alvor af gryden, da det kom frem, at Aleqa Hammond har misbrugt offentlige midler.

Uacceptabelt

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 27. september 2014

Inuit Ataqatigiit kan på ingen måde acceptere det magtmisbrug formanden for landsstyret har udvist i omgangen med samfundets midler. Vi bider særligt mærke i, at der er tale om en række forhold over flere år, og ikke kun et enkeltstående tilfælde

Derfor skulle bestyrelsen skiftes ud

Demokraterne Ungdom
Tirsdag d. 16. september 2014

Det var ikke ubevidst at Siumut med Aleqa Hammond i spidsen skiftede de højt anerkendte, erfarne og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer Line Frederiksen og Aaja Chemnitz Larsen ud med Paneeraq Olsen og Edda Lyberth

§ 37: Landsstyrets forslag til udligningsmodel

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. juli 2014

Er landsstyret enig i, at forslaget til udligningsmodel er udformet med det primære formål at skabe glæde i Siumuts bagland?

Mere gennemsigtighed nødvendigt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

Ikke strammere tøjler om KNR!

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. februar 2014

Politiske ansættelser af kammerater har allerede skabt mistillid hos befolkningen og det bør stoppes

Skjult partistøtte i millionklassen til Siumut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 3. januar 2014

Af cirkulæret fremgår det endvidere, at det skam ikke er nødvendigt at opslå stillingerne offentligt. Hvorfor dog alt det besvær med at gennemgå ansøgninger, når det eneste formål tilsyneladende er at give Siumut et skjult milliontilskud til politisk arbejde.

Nanoq Beers manglende betaling af royalty

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 31. oktober 2013

Det virker forbløffende, hvis et selskab, som er givet tilladelse til eksport af grønlandsk vand, har kunnet overtræde vilkår om betaling af royalty, uden at dette har medført reaktioner fra Selvstyrets side

Politiske partier bliver fredet af koalitionspartierne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. oktober 2013

Siumut har 15 mandater i Landstinget. Hvis du bruger tallene fra Qujaukitsioq, så skulle Siumut modtage 1,5 millioner kroner pr. år. I virkelighedens verden modtager Siumut 3,8 millioner kroner pr. år.

Niuernermik Ilinniarfik bliver i Nuuk

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 19. oktober 2013

Vi skaber vækst i vort land ved at højne uddannelsesniveauet – ikke ved at flytte rundt på uddannelsesinstitutionerne, for at tilfredsstille Siumut borgmestre med ondt i den kommunale pengekasse

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 18. oktober 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 8. oktober 2013

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Atassuts formand Gerhardt Petersen ikke er medlem af landsstyret, men kun af Landstinget, mens formanden for Partii Inuit Nikku Olsen blot er en helt almindelig borger.

$37: Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. oktober 2013

På trods af, at Departementschefen har refereret til disse og dermed delvist offentliggjort dem, har han ikke reageret på min opfordring om at offentliggøre alle sagens akter, så borgerne og medlemmerne af Landstinget selv kan bedømme de enkelte sager.

Krav om oprydning af de belastende sager

Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 24. september 2013

Vi kræver, at de seneste tids uroligheder bliver ordnet på ansvarlig vis og at der bliver placeret ansvar for de fejl der er sket, kun ved at sikre dette, kan vi fortsætte vores politiske arbejde og arbejde for at realisere vores koalitionsaftale.

Arbejdede gratis for Siumut under valgkampen og fik kontrakt, da Siumut genvandt magten

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 5. september 2013

Også departementschefen for landsstyreformandens departement, Svend Hardenberg, som har bestilt advokatundersøgelsen, har i øvrigt i en periode arbejdet gratis for Siumut efter han fratrådte stillingen som direktør for Nukisiorfiit. Han hjalp partiet under folketingsvalgkampen i 2011 - og fortalte om det til AG i april samme år.

§37: Advokatundersøgelsen - Ansættelse af Julie Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. september 2013

Er det korrekt, at landsstyret ønsker at kunne aflønne Julie Rademacher i en højere lønklasse end hun - med en kun halvt afsluttet kandidatuddannelse - ville have krav på efter den djøf-overenskomst, der var gældende, da stillingen blev slået op?

Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 20. august 2013

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Pressekoordinator i formandens departement

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 8. august 2013

Det virker besynderligt, at stillingen som pressekoordinator i formandens departement endnu ikke er blevet besat, eftersom der er gået næsten tre måneder siden ansøgningsfristen til den pågældende stilling udløb. Ydermere er det over to måneder siden, at der angiveligt skulle have været afholdt ansættelsessamtaler.

Rademacher og aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. august 2013

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

Sendt i byen af mor

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 26. juli 2013

Vi venter stadig på, at Aleqa Hammnod træder offentligt frem og med åben pande svarer på de efterhånden mange spørgsmål fra en gruppe af velforberedte journalister.

Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret

Svend Hardenberg, departementschef, formandens Departement
Fredag d. 26. juli 2013

De enkelte landsstyremedlemmer vil naturligt afholde sig fra at udtale sig om forhold af administrativ art, ligesom vi i departementerne vil afholde os fra at udtale os om politiske forhold.

Så tager vi den een gang til for Aleqa Hammond

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 18. juli 2013

Til KNR-radioavis udtalte formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål. Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om Formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

Landsstyret er meget opmærksom på, at ...

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 12. juli 2013

... de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 9. juli 2013

Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

Kammerateri og korruption?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 28. juni 2013

Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

§37: Pilu - Rademacher - Aktindsigt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. juni 2013

Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?

§37: Aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

§ 37: Pilu - Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Var det landsstyrets administration som foreslog netop denne virksomhed (Pilu), og spillede det på nogen måde ind, at virksomhedens ejer Julie Rademacher er tidligere folketingsmedlem for Siumuts danske søsterparti Socialdemokraterne, og at hun – enten betalt eller som vennetjeneste – vist også var engageret i Siumuts valgkampagne?

Fru Hammonds privatlærer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Der kunne man bare se. Her gik man og troede, at Julie Rademacher var pressekoordinator, men i virkeligheden er hun måske slet og ret Fru Hammonds privatlærer! Og mon ikke også hun kan lære landsstyreformanden et trick eller to. Ganske vist er hun ikke kommunikationsuddannet, i hvert fald ikke journalist, ja faktisk er hun slet ikke færdiguddannet.

Saglig og upartisk oplysning til borgerne

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Onsdag d. 22. maj 2013

Vi er også overraskede over, at landsstyreformanden på hendes første officielle besøg i Danmark ifølge de fremsendte pressebilleder ledsages af én repræsentant fra Selvstyret, den eksterne og midlertidigt ansatte pressekoordinator og en partikonsulent fra partiet Siumut.

Javel så! Julie Rademacher er en virksomhed og ikke en person…!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 13. maj 2013

Hvordan kan det være, at jeg ikke tidligere har hørt om den kommunikationsvirksomhed, som landsstyret har valgt til opgaven? ”Pilu” hedder den. Et opslag på internettet gør mig ikke klogere. En kommunikationsvirksomhed uden en hjemmeside – det er da usædvanligt! Men heldigvis har vi jo GER registeret. Og hvad kan det så fortælle? Jo, Pilu viser sig at være en enkeltmandsvirksomhed ejet af ….Julie Rademacher selv, såmænd. Og meget belejligt oprettet 1. januar i år.

Vort samfund er vigtigere end et par årlige rejser sydpå

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. december 2010

Det forbavser mig, at det faglige indhold sjældent bliver drøftet. Groft sagt er det som om, at hotellet og shopping-mulighederne er det vigtigste parameter for om en rejse er interessant eller ej.

Kammerateri – nej tak

Demokraterne Ungdom
Torsdag d. 25. februar 2010

Det var med lige dele vantro og chok, at Demokraterne Ungdom noterede sig navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer i Royal Greenland. Her gik vi og troede, at kammerateri og nepotisme hørte fortiden til og så vælger landsstyret at udnævne en partifælle uden nogen former for bestyrelseserfaring til den vigtigste og mest prestigefyldte bestyrelse i vort land.