Periode: Oktober 1998


Udskriv nu det valg

Sermitsiaq
Fredag d. 30. oktober 1998

På sundhedsområdet vil ventelisterne bliver længere, udgifterne til vikarer og evakueringer stiger, og samtidig med at man lukker sengepladser på Dronning Ingrids Hospital og rundt om på kystsygehusene på grund af personalemangel stiger brugen af de dyre senge på Rigshospitalet.

Den kommunale erhvervsskole i praksis gennem 10 år

Laurits Bloch
Onsdag d. 28. oktober 1998

Skolen i Tasiilaq lagde stærkt ud med flere udviklingsprojekter i 1980. Man kørte ikke-fagdelt undervisning i forskolen, hvilket blev opgivet efter 3 år, da lærerkollegiet ikke kunne indfri de krav til samarbejde, som en ikke-fagdelt undervisning forudsatte. Der var større succes i kursusskolen, som 12. - 13. klasse kaldtes. Her blev endda drevet bundgarnsfiskeri - men torsken forsvandt også i Østgrønland. Hjemmestyret havde bygget en større værkstedsbygning, der skulle kunne lidt af hvert, bl.a. tage mindre kuttere indendørs for reparation osv.

Skattefrit fryns til hjemmestyreansatte

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. oktober 1998

Hvis det skulle vise sig, at nogle af skatteunddragerne er landsstyremedlemmer eller sidder i en høj stilling i hjemmestyreadministrationen, så har vi ikke brug for dem. Skatteunddragelsen kan ikke henføres under uvidenhed. Det er hjemmestyret selv, der har lavet skattereglerne, som andre må rette sig efter - til punkt og prikke - også selvom det for mange chauffører er en dyr fornøjelse at tage bilen med hjem.

Valg vil rense luften

Sermitsiaq
Fredag d. 23. oktober 1998

Fire års regeringssamarbejde med Atassut har vist sig at være en boomerang. Atassut har tjent stemmer på, at de menige landstingsmedlemmer i flere debatter er gået direkte imod landsstyret og deres egen partiformand. Atassut er i dag Siumuts største trussel. Med den midterpolitik, der føres af alle partier, er et IA-Atassut samarbejde ikke længere en umulighed.

I strid med Menneskerettighederne

Holger Simonsen
Torsdag d. 22. oktober 1998

Således er for eksempel medlemmer af den forhandlingsberettigede organisation på det socialpædagogiske område, Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat,i en arbejdsløshedssituation ikke berettiget til takstmæssig hjælp, mens de sidste få pædagoger, der endnu er organiseret i SIK’s ikke-forhandlingsberettigede "pædagogorganisation" I.I.P. så sandelig da kan få takstmæssig hjælp.

Hvilken slags turisme ønsker Grønland?

Jeppe Mordhorst
Torsdag d. 22. oktober 1998

Lad os bruge den seneste tids debat om turismepolitikken til en nødvendig diskussion af væksten i grønlandskturisme. Væksthastigheden i sig selv fortæller ikke, om Grønland er ved at udvikle en turisme, som grønlænderne bliver glade for. Min fornemmelse er, at store dele af den grønlandske befolkning ikke oplever og ser nogle positive effekter af turismen, men så småt de negative.

Hold kursen

Jan Sort
Torsdag d. 22. oktober 1998

Alene i Sisimiut, som for få år siden end ikke var nævnt i GT's turistbrochure, er der de senere år opstået et antal småvirksomheder i form af outfittere, der laver turistoplevelser, turoperatører, der lever af turisme, stigende husflidsproduktion m.v.

Fortsæt debatten!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. oktober 1998

AG er blevet skudt i skoene, at avisen har optrådt særligt provokerende for at få en debat i gang. Det er helt forkert. AG har ikke været provokerende overhovedet, men har redeligt forholdt sig til de oplysninger, direktoratet selv har fremlagt. Redaktionens begrundelse har været, at netop disse oplysninger skaber alvorlig tvivl om, at Landstinget kan træffe kvalificerede beslutninger på turismeområdet.

AG og turismen i Sydgrønland

Anders La Cour Vahl
Claus Nielsen
Salik Hard
Tirsdag d. 20. oktober 1998

På baggrund af de nedladende og useriøse artikler AG har ført de sidste dage, føler vi, at vi bliver nødt til at reagere (det har nu nok også været bagtanken for AG - at provokere for at få noget stof til deres avis...)

Behov for debat om turisme

Elke Meissner
Tirsdag d. 20. oktober 1998

M.h.t. den så ofte efterlyste kapital og investeringslyst "udefra", tror jeg på, at vi - ved hjælp af attraktive låne- og afdragsordninger - sagtens selv kan og tør investere, i indkvarteringer, hoteller, både, hytter med mere, bare de offentlige konkurrenter vil lade være med at blande sig, så snart de tror, der er penge at tjene. Så vidt jeg er orienteret, findes der både lovhjemmel og kontrolinstanser for dette. Det er politikernes og administrationens opgave at håndhæve dem. Og det er pressens opgave at grave og bore og gøre borgerne opmærksom på det, hvis de ikke gør det ordentligt.

Turisme er da vigtig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. oktober 1998

TURISME ER overvejende et sæsonbetonet bierhverv, som kan have afgørende betydning for den, der forstår at tilrettelægge sin virksomhed sådan, at beskæftigelsen strækker sig ud over selve sæsonen. Og for alle, der tjener penge på turismen, er den et kærkomment bidrag til indtægterne. Derfor skal turismen fremmes. Men den skal fremmes på et ordentligt og reelt grundlag, og den støtte, det offentlige giver, må gives så målrettet, som det nu er muligt.

Turismeredegørelse, Ordførerindlæg for Atassut

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. oktober 1998

Fra Atassut skal vi tage denne redegørelse til efterretning. Men i samme åndedrag skal vi efterlyse en ny redegørelse, når den nødvendige statistik er udarbejdet og mere præcise "cost-benefit" analyser er gennemført. Turismen er alt for vigtig en mulighed for Grønland til den skødesløse behandling den hidtil har fået - ikke mindst fra Greenland Tourism A/S.

Et tilsyneladende uudtømmeligt overskudslager fra "Kejserens Nye Klæder"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 17. oktober 1998

Hvorfor lader vi os besnakke af alle disse glatte typer, der kommer som konsulenter og direktører fra Danmark. Hvorfor lader vi almindelig sund fornuft holde fri, så snart de åbner munden med deres bløde snak?

Eksempler på turismeudviklingen

Greenland Tourism
Lørdag d. 17. oktober 1998

Et skib nummer to kan ligesom M/S Disko få vinterbeskæftigelse med krydstogtsejlads ved Antarktis. Dermed sikres god økonomi i krydstogtprojektet og turismen er samtidig med til at skabe en række helårsstillinger for grønlandske søfolk.

Turismeselskabet fordrejer virkeligheden

Kim Folmann Jørgensen
Lørdag d. 17. oktober 1998

Med baggrund i de seneste dages meget negative og vildledende artikler om turismen i avisen AG - Atuagagdliutit/Grønlandsposten - finder Greenland Tourism a/s det nødvendigt at fremkomme med følgende oplysninger vedrørende AG's kommentarer om, at "Turismeselskabet fordrejer virkeligheden".

Turismeredegørelse

Landsstyret
Fredag d. 16. oktober 1998

Turistmarkedet er tilstede for Grønland som et kolossalt vækstpotentiale, såfremt det gribes rigtigt an og der skaffes de rigtige transport- og opholdsbetingelser

Slingrekursen

Sermitsiaq
Fredag d. 16. oktober 1998

Den skipper, der står til søs uden mål, vil altid klage over vindens retning (Seneca)

Hvad siger loven - om turismeomsætningen?

Atagu
Torsdag d. 15. oktober 1998

Landsstyrets målsætning er, at turismen skal udvikles til et selvbærende erhverv, som bidrager positivt til landets økonomi, valutaindtjening og beskæftigelse. Udviklingen af turismen skal ske på en økonomisk, kulturel og naturmæssig bæredygtig måde.

Der er krudt i turismedebatten

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. oktober 1998

PETER GRØNVOLD SAMUELSEN tvivler på, om AG kan se forskel på valutaindtjening og omsætning. Det er ikke rigtigt, hvilket fremgår af ovenstående. Vi mener endog at vide, at begrebet omsætning,som nu er turismedirektoratets nye kodeord, ikke er det stykke papir værd, det er skrevet på. Omsætning kan både "generere" underskud og gæld. Det lærte vi her på avisen for en halv snes år siden på den hårde måde.

Hjemmestyrets likviditetsudvikling 1998-2008

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 14. oktober 1998

Hvis vi medtager forventede merudgifter til sundhedsvæsenet på 42 millioner kroner om året, så bliver DAU-resultatet på -42 millioner kroner i årene 1999-2008. Det er gabet mellem Landskassens forventede indtægter og udgifter. Hertil kommer afdrag på gæld.

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2 for 1998

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 10. oktober 1998

Fra Atassut skal vi lægge kortene på bordet: Det kan blive nødvendigt at regulere skattetrykket for at skaffe flere indtægter til Landskassen til helt nødvendige udgifter. Vi satser på at det kan ske i forbindelse med den planlagte afskaffelse af ensprissystemet i en række af de større kommuner. Her skal skattetrykket alligevel skal tages op til en revurdering for at udligne det prisfald afskaffelsen vil medføre for de faste udgifter til el, vand og varme samt et forventeligt fald i priser på dagligvarer som følge af lavere fragtudgifter i de kommuner, der berøres af afskaffelsen.

Oprop til de grønlandske politikere! - II

Daniel Danielsen
Lørdag d. 10. oktober 1998

I mit første læserbrev påpegede jeg at de unge grønlændere, der er taget på videreuddannelse i Danmark bliver dernede pga. boligproblemerne heroppe. Nu tager dem, der har en uddannelse og et arbejde hér også ned til Danmark og andre lande på grund af bolig problemerne.

Visionerne mangler

Sermitsiaq
Fredag d. 9. oktober 1998

Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt sagde på sin fødselsdag, at han er skuffet over de mange danskere, der var ansat i Hjemmestyret, da han overtog landsstyreformandsposten sidste år.

Et bæredygtigt Grønland

Mads Peter Heide-Jørgensen
Torsdag d. 8. oktober 1998

I disse år står Grønland ved en skillevej hvor man skal beslutte, hvor meget de levende ressourcer skal udnyttes og hvem som skal have adgang til dem. Der er en flere hundrede år gammel tradition for at dem som bor i Grønland har en selvfølgelig ret til at skyde dyr og endda så mange man har lyst til. Ikke alle dyrearter kan længere tåle denne udnyttelse.

Turismeselskabet fordrejer virkeligheden

Elna Egede
Torsdag d. 8. oktober 1998

Mens vi alle dagdrømmer om turismens muligheder for beskæftigelse og indtjening, er virkeligheden blevet meget påtrængende. Tal fra Grønlands Statistik viser nemlig at turismeudviklingen er ved at gå i stå.

Et narrespil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. oktober 1998

Turismerapporten, som Peter Grønvold Samuelsen har bygget sin turismeredegørelse på, har efter al sandsynlighed været ment som en spøg. Tallene er jo så himmelråbende anderledes end de officielle - mere realistiske - tal fra Grønlands Statistik, og arbejdsgruppen bag rapporten har formentlig fremsendt den til landsstyremedlemmet for at tage pis på ham. De har været helt sikre på, at han straks ville opdage de vanvittige påstande om valutaindtjening og turistinvasion. Og så ville de have slået sig på lårene af grin og stukket ham den rigtige rapport med de beskedne tal, som tager udgangspunkt i virkeligheden.

Redegørelse for turismen - en håbløs udgivelse...

Jens Brønden
Tirsdag d. 6. oktober 1998

Redegørelsen er et stort blændværk, som prøver at efterlade det indtryk, at turismen er et langt bedre erhverv, end vi hidtil har anet. Ved hjælp af forskellige definitioner på, hvad en turist er, forsøger Peter Grønvold Samuelsen at få det til at se ud, som om turismen er et af de bærende erhverv. Hvis han får samlet en tilpas stor kreds af troende, der ser frem til et evigt turismeliv med en halv milliard i valutaindtægt om året, så kan han gøre skeptikerne til skamme. Og så vil endnu flere begynde at tro, at turismen er en bæredygtig erhvervssøjle.

Til landets bedste

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. oktober 1998

Betænkninger og rapporter bliver produceret i læssevis som for eksempel turismeredegørelsen og trafikrapporten - men ofte bliver de ikke placeret i en større sammenhæng, en overordnet politisk sammenhæng, og derfor udvikler de enkelte samfundsområder sig som isolerede øer, der ikke har kontakt med omverdenen.

Grønlands Hjemmestyre mod Danmarks Lærerforening

Isi Foighel
Fredag d. 2. oktober 1998

Den opståede situation fører direkte til spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at der specielt for Grønland (og Færøerne) ikke eksisterer en adækvat procesmulighed for hurtigt at løse en opstået tvist, er en diskrimination, der strider mod ILO-konventionen, altså hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af konventionens andet hovedprincip, forbudet mod diskrimination.

Landskassen får gamle regninger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. oktober 1998

Overskridelserne på finansloven er vel i virkeligheden en række lovbrud, fordi de alt for ofte kan begrundes med dårlig styring, elendig planlægning og en ladhed, der for nogle områders og problemers vedkommende er administrativ lemfældighed, som bør føre til fyring.