Periode: April 2001


Grønlandsfly A/S gav igen familien Grønland fingeren

Karl Therkelsen
Fredag d. 27. april 2001

Set fra gadeplan er bestyrelsens troværdighed allerede gået tabt, da man i kammerateriets og nepotismens navn indplacerede en partipolitisk valgt formand

Vi må have en bedre kriminalforsorg

Sermitsiaq
Fredag d. 27. april 2001

Det må være et krav til Danmark, at der bygges et lukket fængsel i Grønland, og at vi ikke sender vore kriminelle på ubestemt tid til Danmark

Opfør jer ordentligt!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. april 2001

AG har mange gange delt skideballer ud til de politikere, der påtager sig flere fuldtidsjobs ad gangen. Det gælder først og fremmest borgmestre, som samtidig vil være landstingsmedlemmer. De kan ikke passe begge dele ordentligt, og det ser vi da også tydeligt nu, hvor de bliver væk i begyndelsen af samlingen

Uacceptabel ringeagtelse af grønlændere

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 26. april 2001

Hvorfor har man afskediget nogle grønlændere, der har arbejdet trofast i mange år? Det er ved at blive for meget, at vi gør os så afhængige af den udefrakommende arbejdskraft

NMD er ikke vejen til en fredelig verden

Robert E. Peary
Torsdag d. 26. april 2001

Vi skal nok finde andre indtjeningsmuligheder, eksempelvis muligheden for at deponere den kolde krigs gamle og ubrugelige våben, som man ikke kan finde plads til

Tvungen børneopsparing er udtryk for fællesskab

Jørgen Wæver Johansen
Torsdag d. 26. april 2001

Det er længe siden, jeg har set og hørt så meget vrøvl som det AG’s leder, IA’s ordfører og SIK’s formand er fremkommet med, siden jeg fremsendte debatoplægget om børneopsparing

Øvrige initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

I dette kapitel præsenteres en række fokus områder som tilsammen danner væsentlige forudsætninger for omprioriteringsmulighederne i Forslag til Finanslov for 2002, samtidig er afledte projekter af Landsstyrets Strukturpolitiske Handlingsplan

Strukturpolitiske initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Tematiseringen af finanslovsprocessen er valgt som en måde at strukturere og håndtere de flerårige initiativer som Landsstyret ønsker at foretage med henblik på sigt at opnå en øget politisk selvstændighed

Den økonomiske situation og udvikling

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Der har været en øget gældssætning i de Hjemmestyreejede selskaber i perioden 1995-1999, herunder især i Royal Greenland A/S. Royal Greenland A/S´ seneste regnskab viste, at gælden steg yderligere til 2.302 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret. Dette giver anledning til bekymring, da der dermed sker en forøgelse af samfundets samlede gældsætning. Royal Greenland A/S regnskab for 1999/2000 viste et overskud på 10,9 mio. kr. efter skat, hvilket er langt under Landsstyrets forventninger til Royal Greenland A/S.

Indledning og sammenfatning

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Selvom der foretages en tematisering af enkelte områder indenfor finanslovarbejdet, er dette ikke ensbetydende med, at temaområdet skal have tilført flere ressourcer. Dette betyder, at de områder som ikke er tematiseret i forbindelse med finanslovsarbejdet også indgår i Landsstyrets samlede overvejelser

Landsstyrets Politisk - Økonomiske Beretning 2001

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Konjunkturudviklingen bestemmes af indenlandske og udenlandske faktorer. Den pris grønlandske virksomheder kan få for fisk og rejer på eksportmarkederne vil for eksempel variere i forhold til den mængde fisk og rejer andre lande fisker, samt den samlede efterspørgsel i ind- og udland. En væsentlig konjunkturbestemmende faktor er den offentlige sektors andel af den samlede økonomi

Vi ville være taget afsted forlængst

Jens Egede
Tirsdag d. 24. april 2001

Hvis det havde været i fortiden, var vi forlængst taget afsted efter fangstdyrene, men da det er blevet fremmed for os, forbliver vi boende på vore opholdssteder og kan ikke gøre andet end at beskylde hinanden

De hjemmehørende overses i rekrutteringen

Juaanna Platou
Tirsdag d. 24. april 2001

Vi hører det gang på gang. Vi hører altid, at de uddannede havde søgt, men forgæves. Jeg tænker på Nuuk, når jeg skriver dette. Men arbejdsgiverne har hver gang foretrukket ansøgere »som taler perfekt dansk«

Grønlandsflys bestyrelse bør gå af

Sermitsiaq
Fredag d. 20. april 2001

Landsstyrets tillid til selskabets bestyrelse kan ligge et meget lille sted. Det fremgår klart af Steffen Ulrich-Lynges udtalelser på generalforsamlingen. Men man kan undre sig over, at både Grønlands Hjemmestyre og de øvrige ejere kan have en bestyrelse, som de ikke har tillid til

Bedre vilkår for de handicappede og deres familie

Ane Marie B. Pedersen
Fredag d. 20. april 2001

Politikerne må og skal samarbejde med de mennesker, der har fingeren på pulsen, og derfor kender til de faktiske forhold på området

Formynderisk forslag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. april 2001

Vi imødekommer ikke »de helt basale krav til børneopdragelse« ved at gemme penge, til ungerne bliver voksne. Det lyder næsten, som om opdragelse og forældreskab er noget, man kan betale sig fra

Sundhedsbetjening i bygderne

Inuuti Fleischer
Torsdag d. 19. april 2001

Siden sundhedsmedhjælperuddannelsen blev »nedlagt« i 1994, er mangelen på sundhedsmedhjælpere blevet større og større ...

Lad et valg rense luften

Sermitsiaq
Onsdag d. 11. april 2001

Om alle de store områder er der uenighed. Der er uenighed om privatiseringen af Pisiffik, om sundhedsvæsenet, skattepolitikken, boligpolitikken, fragtstrukturen, arbejdsløshedsforsikring og revalidering og endelig folkeskolen

Serviceeftersyn eller nyordning - hvad vil Grønland ?

Johan Lund Olsen
Onsdag d. 11. april 2001

Jeg må indrømme, at kineserne og russerne virker troværdige, og at kontreadmiralen for Grønland samt andre, derfor virker mindre troværdige på mig

Status quo

Sermitsiaq
Fredag d. 6. april 2001

Vi kan ikke fortsætte med den politiske og administrative struktur, vi har opbygget: 18 kommunalbestyrelser og 18 borgmestre, 18 kommunaldirektører, 18 skattechefer, 18 socialchefer, 18 skole- og kulturchefer etc., etc

Hallo! såkaldte kammerater

Jørgen Chemnitz
Fredag d. 6. april 2001

Specielt tidligere politikere (ja, hvis bare de også havde vist, hvad det betyder at være politiker) er jo de værste eksempler på dyrkelsen af denne »sportsgren«: at være »ven« med de gamle kammerater, så eksistensen kan bibeholdes

Valg er også afskedigelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. april 2001

DET SENESTE eksempel på uanstændigt magtmisbrug er beslutningen om at bygge en halv idrætshal, som uden varme, lys, gulv og andre elementære faciliteter kun kan bruges til ceremonihal i forbindelse med Arctic Winter Games. Fyrre millioner kroner og herudover en økonomisk forpligtelse, som vil belaste hver eneste familie i Nuuk med cirka 10.000 kroner

Atagu sættes i stå

Finn G. Becker-Christensen
Torsdag d. 5. april 2001

AN har haft et godt samarbejde med AG og Sermitsiaq, der generøst har forsynet ham med helt aktuelt stof, muligvis med et vist provenutab til følge. Vi må nu sætte vor lid til, at de to landsdækkende aviser fortsat holder den journalistiske fane højt, selvom indsatsen ikke synes at bekomme de folkevalgte politikere i Grønland godt

Sundhedsvæsenets bygdeservice

Lars Mosgaard
Torsdag d. 5. april 2001

En løsning på langt sigt vil være, at personer fra bygderne tager de nødvendige uddannelser og bagefter føler sig forpligtet til eller ligefrem har lyst til at vende tilbage til en bygdetilværelse

Prestige for borgernes penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. april 2001

MAN MÅ TAGE SIG til hovedet og spørge sig selv, om det kan være rigtigt. Kan det virkelig passe, at flertallet af Nuuk kommunalbestyrelse efterhånden er kommet til at bestå af mennesker uden nogen som helst jordforbindelse?

Beklagelig sundhedstjeneste i bygden

Kaj Oskar Larsen
Tirsdag d. 3. april 2001

Medicindepotforvalterens negligering af lægen og vurdering ud fra egne erfaringer var lige ved at koste én livet

Holdningsændring til sneskulpturer efterlyses

Jens Peter Aabyen
Tirsdag d. 3. april 2001

For det første var dommerne knapt færdige med voteringen, før byens børn begyndte at klatre rundt på skulpturerne, alt imens forældrene stod passivt og så til. Dette resulterede i, at flere af skulpturerne var beskadiget allerede før vinderne var udråbt

Pensionisternes indtægtsregulering

Niels P. Broberg
Tirsdag d. 3. april 2001

Pensionisterne er den eneste gruppe af borgere her i landet, som reelt kan risikere at blive beskattet to gange af den samme indtægt. Jeg tænker her på de raske og rørige pensionister, som har energi og motivation til at fortsætte i sin beskæftigelse efter det fyldte 63 år

Atagu fortsætter

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 2. april 2001

Der er kommet så mange begrundede indsigelser mod at Atagu sættes i stå, at Kimik IT A/S har tilbudt at drive Atagu videre, mens der arbejdes på en varig løsning for en fortsat drift og udbygning af Atagu