Periode: September 2001


Splittelsen i Landstinget

Sermitsiaq
Fredag d. 28. september 2001

Det farlige er, at dæmagogerne er ved at komme til magten. Populister, som fortæller hvad folk gerne vil høre, i stedet for at fortælle sandheden. De, der lever af at give folk brød og skuespil i stedet for virkelighedens barske krav

Arrogant lovgivning

Arne Amstrup
Fredag d. 28. september 2001

Det er i sig selv en risikabel politik at foretage indgreb, der ødelægger investeringsklimaet, men at foretage indgreb, der river tæppet væk under investorer, der allerede har disponeret i tillid til de gældende regler, er uforskammet og udtryk for politisk kynisme og arrogance overfor de mennesker, der med deres initiativ og virkelyst holder samfundshjulene i gang

Trafik i Sydgrønland er og bliver gådefuld

Salik Hard
Fredag d. 28. september 2001

Vi vil forslå at der kommer en dialog mellem trafikselskaberne og turistaktørerne. Vi hører sammen på den måde at trafikselskaberne laver fartplanerne og turistaktørerne bringer gæsterne hertil. Derfor er det vigtigt at vi ikke overrasker hinanden, men derimod arbejder sammen om at få det hele til at passe sammen

Det passer ikke

Keld Hansen
Fredag d. 28. september 2001

Dér kan man stadig trods brug af joller og skydevåben opleve mænd med løftede harpun, fangere der kryber hen over isen bag deres skydesejl, og kvinder med den traditionelle ulo i hånden i færd med at flænse sæler i strandkanten

»Atuarfitsialak« - ikke en spareskole

Sivso Dorph
Fredag d. 28. september 2001

Dette betyder i praksis, at besparelsestimerne for de elever, der starter i 2002 vil være på 450 timer i forhold til det oprindelige forslag, idet man har for hele skoleforløbet sparet 300 timer samt 150 timer i overgangsperioden. De 450 timer er mere end et halvt skoleår! Eller næsten et helt skoleår, når det drejer sig om yngstetrinnet

Grønland - siumutternes legeplads

Abel Egede
Fredag d. 28. september 2001

Man accepterer stiltiende, at Royal Greenlands voksende gæld nu er på tre milliarder, mens den for fem år siden kun var 1.7 milliarder

Forsøget med indførelse af biavl i Sydgrønland er fortsat på fjerde år

Ole Hertz
Fredag d. 28. september 2001

Forhåbentlig vil det blive muligt at oprette en skolebigård i Aboretet ved Narsarsuaq til næste år. Den skulle bruges til undervisning og til produktion af nye bifamilier til de fåreholdere der også gerne vil have seksbenede husdyr

Grønland er ligeglad

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. september 2001

Det to folketingsmedlemmer stiller Grønland i et ualmindelig dårligt lys. De repræsenterer ikke Grønland på en god måde, men bidrager til omverdenens ringeagt for Grønlands engagement i rigsfællesskabet og det internationale samarbejde.

Kammerateri?

Lars Mosgaard
Torsdag d. 27. september 2001

Vi må gå ud fra, at der er tale om et omfattende og skadeligt problem, og at der er bevislige grunde og konkrete eksempler på det, der kaldes kammerateri, ellers er der vel ingen god grund til alt postyret? Eller er der blot tale om blålys og utroværdighed i Siumuts bagland?

Fiskeriets mand

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. september 2001

Det er ham, der skal få erhvervet til at fungere - ikke ved tilskudsordninger og lappeløsninger - men ved at effektivisere fiskeriet, blandt andet med indskrænkninger af den kystnære flåde. Det koster arbejdspladser på havet, og det bliver ikke populært

Kære Alfred Jakobsen

Kjeld Hansen
Tirsdag d. 25. september 2001

Det kan ærgre mig lidt, at du ikke havde læst min bog »Farvel til Grønlands natur«, før du skrev dit indlæg. Bogen rummer nemlig al den dokumentation, du efterlyser, - og meget mere til

Grønlandsfly smadrer turismen i Sydgrønland

Tommy Marø, Landsstyremedlem
Tirsdag d. 25. september 2001

Qaqortup Kommunia har netop erfaret, at Grønlandsfly radikalt har ændret sommerfartplanen for Sydgrønland for år 2001. Dette er som sædvanligt sket uden, at man har ulejliget sig med at drøfte forslaget til ændringer med de lokale politikere, erhvervslivet eller turoperatørerne i området

Åbningstale ved Landstingets efterårssamling 2001

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 22. september 2001

Jeg er nødt til at understrege endnu engang, at vi skal ruste os til strammere tider, før det er for sent. Det er en situation, der kræver forberedelse og rettidige indgreb. Mådehold er kodeordet, for at vi kan fastholde befolkningens levestandard og skabe økonomisk luft til de nødvendige forbedringer

Oprøret nedefra

Sermitsiaq
Fredag d. 21. september 2001

Han vil forhåbentlig også have styrke nok til at reducere »fuldmægtigstyret« i landet, og tilvejebringe en demokratisering af den offentlige sektor - sådan at forstå, at den offentlige sektor igen kan begynde at arbejde ud fra klart definerede politiske mål, der tager afsæt i den udvikling, som folk i Grønland ønsker og forstår

Det blinde øje

Stig Rømer Winther
Fredag d. 21. september 2001

Jeg har flere gange overværet, at den pågældende fisker er spurgt om, hvorfor han spærrer elven, svaret er oftest »det skal du ikke blande dig i« eller »det plejer vi da altid at gøre«.

Generationsskifte med bristede forudsætninger

Knud Østergaard
Fredag d. 21. september 2001

I fremtiden skal den unge iværksætter bære hele risikoen alene. Bliver der gevinst skal vi andre nok være der med krav om at få andel i overskuddet i form af skat Bliver der tab skal han bære det alene, og der bliver ikke givet ved dørene fra skattevæsenets side i form af, at han kan trække tabet og afskrivningerne fra i den lønindkomst, som ellers skal gå til at dække tabet ind med

Kritik af Grønlandsfly

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 21. september 2001

Dette blev med et slag ændret efter 1. september i forbindelse med åbningen af lufthavnen i Qaanaaq, da Grønlandsfly indsatte 2 ugentlige Dash-7 fly til erstatning for ovennævnte flyforbindelse med Boeing 757. De 2 ugentlige fly skulle desuden betjene Qaanaaq området.

Koalition - hvordan

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 21. september 2001

Og endelig til sidst pålæg til landsstyret om udarbejdelse og fremsættelse af ændringsforslag til indkomstskatteloven til forårssamlingen 2002, med blandt andet det sigte, at højeste indkomster skal bidrage med mere til samfundsøkonomien. Dette for blandt andet at skaffe midler til modernisering af den kystnære fiskeriflåde og til fremskaffelse af flere arbejdspladser

Selvstændighed er en forudsætning for selvstyre

Inger Eriksen
Fredag d. 21. september 2001

Enten hedder det: »vi skal have selvstyre her og nu, og stort set alle danskere kan ryge og rejse fordi vi ikke har brug for dem« - eller også: » Vi får aldrig selvstyre, det er komplet urealistisk, vi er alt for få mennesker og har derfor ikke kompetencer nok til at styre et land i en stor verden præget af internationalisering.«

Stor mundfuld for ny Siumut-formand

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. september 2001

Foruden dagligdagens nære problemer, som efter hans mening har nydt alt for ringe politisk bevågenhed, satte han fokus på nepotisme og magtmisbrug. Farvel til kammerateriet og goddag til samarbejdet. Han gjorde op med partiets tabuer og vil have den dårligdom i partiet og i samfundet, som ingen har kunnet tale om, frem i lyset og afskaffet

Valgfrihed i folkeskolen

Marie Fleischer
Tirsdag d. 18. september 2001

Jeg mener, at man selv burde vælge, hvad der er bedst for en selv. Man skal jo også lige tænke på, at der er mange dobbeltsprogede i dagens Grønland

En hel branche på spil

Helge Tang, formand for Brancheudvalget for hotel, restaurant og turisme
Fredag d. 14. september 2001

Landsstyret har stillet forslag om begrænsning i adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger, således at verdens til dato enkleste afskrivningsregler med et slag bliver dels begrænset og dels gjort mere komplicerede med masser af fortolkningstvivl og -usikkerhed, som kan give arbejde til snesevis af advokater, revisorer og skatteadministratorer

Terror

Sermitsiaq
Fredag d. 14. september 2001

At mennesker føler sig presset ud i disse ekstreme situationer, skyldes i høj grad den skæve verdensorden, som bliver tydeligere og tydeligere, og som mest markant udspiller sig i forholdet mellem israelere og palæstinensere

Grønland skal være et godt hjem for os alle uanset tro, race eller sprog

Poul Krarup
Fredag d. 14. september 2001

Da vi forleden sejlede forbi Buksefjorden med vandkraftværket, sagde en af de ombordværende, at sådan et anlæg ville den danske stat aldrig være gået i gang med, hvis den havde havde haft ansvaret for Grønland. Det vandkraftværk blev kun bygget, fordi vi havde hjemmestyre ...

Ansvar og presseetik

Erik Holmsgaard
Fredag d. 14. september 2001

KNRs nyhedsværter svigtede deres presseetiske ansvar, da de annoncerede 3. verdenskrig efter terrorangrebene på New York og Washington DC

Jordemodermangel i Grønland - hvorfor?

Lise Fisker
Fredag d. 14. september 2001

Lønnen er ganske enkelt uanstændigt lav, - derfor mangler der jordemødre i Grønland.

Nu skal der gøres noget mod tobaksrygning

Gunnar Pallisgaard
Fredag d. 14. september 2001

På hospitalet, hvor jeg er ansat, diagnosticerer vi nye tilfælde af lungekræft flere gange om ugen, og patienterne bliver yngre og yngre. I denne uge var lungekræften kommet til en 39 årig ung mand

Den grønlandske Folkeskole

Richardt Leonhardt
Fredag d. 14. september 2001

Jeg kan kun se det som udtryk for, at forældrene er ligeglade med skolen, lærerne og ledelsen, der i det daglige prøver at gøre et godt stykke arbejde. Og det er et problem, der overskygger eventuelle problemer i forbindelse med integration, da det vedrører alle elever

Et sundhedsvæsen med stigende udgifter

Gert Mulvad
Thomas Stensgaard
Torsdag d. 13. september 2001

Vi er ganske enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt at opretholde 16 sygehuse, dvs sundhedsinstitutioner med egentlige sygehusfunktioner. Men vi mener samtidigt, at der er megen fornuft i at have sundhedsvæsnet repræsenteret der, hvor folk bor

Børn er også ofre når der øves vold mod kvinder

Jakku Andreasen
Torsdag d. 13. september 2001

Når en far slår sin samlever/ ægtefælle tænker han måske, at det kun er hans samlever/ægtefæller, han slår på. Men det er ikke rigtigt, for det går også hårdt ud over børnene

Sort dag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. september 2001

Og bedre blev det ikke, da KNR-TV senere på dagen afbrød sin direkte videresendelse af Danmarks Radios TV. Her var vi vidne til det største angreb på verdens demokrati, mens KNR-TV mente, at et norsk ungdomsprogram havde større prioritet og senere på aftenen en amerikansk film

»Den gode skole« og de »svage« elever

Torben Alne
Tirsdag d. 11. september 2001

Det er ...ikke ualmindeligt, at man putter 5-8 børn og 2 lærere ind i et rum på 12-15 kvadratmeter, som alligevel ikke kan bruges til andet

Planerne om at lukke landanlæggene er forfærdelige

Mads Peter Grønvold
Tirsdag d. 11. september 2001

Landstinget og landsstyret bør fastsætte nogle bedre og mere realistiske mål i fremtiden, for eksempel når man tænker på, hvor godt KGH har kørt handelen før i tiden

USA`s tiltagende legen hele verdens ejer og vogter kan ikke længere tolereres

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 7. september 2001

Hvis ikke vi totalt afslår det vanvittige projekt som NMD fostret i sygelig storhedsvanvid, og som vil starte våbenkapløb, fortjener vi ganske enkelt ikke fortsat at bebo denne jord

En aftale er en aftale (II)

Sermitsiaq
Fredag d. 7. september 2001

Vi har set dette aftalepapir, vi har gennemregnet det og fundet dokumentation for, at forbundsformanden taler usandt og i øvrigt forsøger at fjerne fokus fra det, sagen handler om, når han kaster grams på GAs direktør i stedet for at vedstå den indgåede aftale

Man skulle tro, at Sermitsiaq og GA bruger Mafiametoder

Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Fredag d. 7. september 2001

Derfor må man sige, at firmaerne er begyndt at betale beskyttelsespenge til GA, så de ikke længere bliver forfulgt af Sermitsiaq

Erhvervsliv - Selvstændighed?

Henrik Lund
Fredag d. 7. september 2001

Det vil måske være en idé at bygge vores erhvervsliv på en mere flexibel måde, så vi kan klare os, selv om torsken og alken ikke kommer i år. Kort sagt: små bl.a. landbaserede industrier, håndværksvirksomheder og mange andre tiltag, skal bære vores lille fætter- og kusine samfund

Den fattige skole

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. september 2001

Igennem hjemmestyrets 22 år er det kun lykkedes os at få under fem (5) procent af befolkningen til at gennemføre en videregående uddannelse

Amerikanerne sætter verdensfreden og forureningsbekæmpelsen på spil

Maliinannguaq M. Mølgaard
Torsdag d. 6. september 2001

Ifølge den Danske Grundlov samt Hjemmestyreloven har vi grundlæggende ikke noget at skulle have sagt i sikkerhedsmæssige forhold

Har vi virkelig råd til landingsbanerne?

Sten Egede Hegelund
Torsdag d. 6. september 2001

Som alle andre vælgere ønsker vi at se og snakke med jer i Paamiut. Vær ikke generte over os, og afse blot én dag til os. Lej blot en helikopter (hvis alt andet glipper) ved hjælp af vore skatter.

Alt for strenge restriktioner for grønlandske madvarer

Hans L. Larsen
Torsdag d. 6. september 2001

Importér aldrig syge kyllinger, som har kostet menneskeliv i Danmark!

Besvær med afvikling af økonomisk mellemværende med Hjemmestyret

Hanne B. Johansen
Tirsdag d. 4. september 2001

Det er vist første gang jeg er blevet dybt frustreret over at modtage penge ...