Kilde: Folketinget


Lov om Grønlands Selvstyre

Folketinget
Fredag d. 5. marts 2021

I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland. Loven bygger i overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem Naalakkersuisut og den danske regering som ligeværdige parter

Uddrag af debatten i Folketinget ved første behandling af Lovforslag nr. 225

Folketinget
Lørdag d. 12. maj 2018

Inger Støjberg: Igen må jeg sige med al respekt: Det virker, som om man lidt nu bare ønsker at køre en eller anden konflikt op, der simpelt hen ikke eksisterer. Den eksisterer ganske enkelt ikke – jeg beklager, at jeg må sige det så firkantet

Om rigsfællesskabet

Folketinget
Mandag d. 29. maj 2017

Der er forskel på Færøernes og Grønlands økonomi, men begge lande står over for udfordringer med at sikre en holdbar økonomisk udvikling på sigt.

Om en eventuel grønlandsk selvstændighed

Folketinget
Mandag d. 29. maj 2017

Folketinget finder, at spørgsmålet om Grønlands selvstændighed ikke kan ses uafhængigt af en selvbærende grønlandsk økonomi.

Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande

Folketinget
Fredag d. 5. juli 2013

Spørgsmål fra Folketinget til Erhvervs- og vækstministeren. Her er et enkelt svar: Hvis der fastsættes begrænsninger i antallet af krydstogtspassagerer, som det enkelte skib må medbringe ved sejlads i grønlandsk søterritorium, vil det reelt have karakter af et sejladsforbud for passagerskibe, der har flere end det angivne antal passagerer om bord. Et sådant forbud er ikke er indeholdt i lovforslaget.

Om grønlandske børns forhold

Folketinget
Fredag d. 24. april 2009

Forespørgsel til statsministeren om grønlandske børns forhold: Hvordan agter statsministeren, som er personligt ansvarlig for, at FN's børnekonvention overholdes i det danske rige, at drage omsorg for, at ingen grønlandske børn sulter eller på anden måde lider overlast som følge af vedvarende omsorgssvigt?