Emne: Folkeoplysning


Hvis Grønland og Færøerne bliver selvstændige vil det så forbedre Danmarks økonomi

Henrik Forsberg
Mandag d. 5. april 2021

For grønlandsk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud være en uoverskuelig katastrofe. Landsstyret vil være bankerot efter 2½ måned og samfundet vil gå i opløsning med hungersnød, arbejdsløshed, menneskeflugt og hvad der plejer at følge af vold og kriminalitet, når samfund stopper med at fungere

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 23. maj 2020

Vi behøver ikke at tage hinanden i hånden og synge salmer sammen. Vi kan nøjes med almindelig pli og respekt, og at lade være med at nedlade os til kritik og had som ikke har noget med politik at gøre. Vi er her alle sammen for befolkningens skyld. De stoler på os, sætter deres tillid til os, og regner med, at vi i alle henseender, gør vores aller-ypperste – hvert eneste enkelte individ herinde – for, at skabe et samfund og rammer for dem, som er allerbedst. Lad os sammen leve op til dette, og begynde at arbejde ligesom andre parlamenter i verden med demokrati; åbent, ærligt, med særligt skærpet ansvar til magthaverne, og ved KUN at fortroligstemple sager som er af sikkerhedsmæssig særlig karaktér, og efter udbud – som i lufthavnspakken – frigive alle materialer og dokumenter

Første spadestik til håndtering af ny Coronavirus

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 20. maj 2020

Men vi ser helst ikke, at vi sparer på sundhedsvæsen, byggerier og uddannelse. Til gengæld ønsker vi, at man også benytter lejligheden til, at se på, om vi kan skabe en mere effektiv socialsektor, mere målrettede programmer til børn og unge, og ser, om vi kan omdanne administrativt tunge områder til lettere administrérbare muligheder i denne tid. Befolkningen i vort smukke land, og det meste af menneskene i resten af verden har vænnet sig til, at vi lever og arbejder anderledes. Det skal vi også her i Salen

COVID-19 Strategi

Landsstyret
Onsdag d. 20. maj 2020

Til trods for, at der er åbnet op for virksomhedskritisk personale er der store interesser fra erhvervslivet for fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark samt mellem Grønland og udlandet. Mange af virksomhederne er afhængig af transport af personale mellem landene. Hertil er der omkring 6.000 borgere, der er bosiddende, men ikke er født i Grønland, hvor 1300 ikke er danske statsborgere. Ud over de 6000 der mange personer, der har familier i Danmark alle på anden vis har en stor tilknytning til Danmark, hvorfor det må forventes at flere ønsker at rejse til Danmark i den kommende tid

Ny museumsstruktur ønskes

NUKAKA - Sammenslutningen af Museer i Grønland
Torsdag d. 5. maj 2016

Et grundlæggende problem med den nuværende situation og struktur er, at ansvarsfordelingen mellem museumsledere og den kommunale embedsstab er uklar. Situationen bliver forværret af, at flertallet af de godkendte museer drives uden en egentlig museumsbestyrelse, hvilket strider mod museumsloven
Tilknyttede tekster:

Arctic Winter Games - en indsigelse og et svar

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 25. marts 2016

Det er sikkert ikke juridisk angribeligt, at det ikke er foregået på den måde, men set ud fra Grønlands elendige økonomi i forhold til landets store problemer, er det moralsk forkasteligt, at det ikke er sådan det er foregået. Det drejer sig om Arctic Winter Games i Grønland, ikke i Slaraffenland.

Inuit uden Grænser?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 24. marts 2016

Tænk, hvad almindelige mennesker i Grønland kunne have fået af tiltrængte og gavnlige ting til vedvarende nytte for disse næsten 100 millioner kroner. Det ligger lige for at pege på internettet, der kunne give skoleelever i hele Grønland adgang til den ellers uopnåelige rigdom af viden, som børn uden for Grønland har en selvfølgelig adgang til.

Foredrag i KNR-TV

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Tirsdag d. 8. december 2015

Det glæder mig at KNR sender disse foredrag, og TV-mediet kan anvendes langt mere til undervisning på alle niveauer. F.eks kan TV bruges til sprogundervisning med tilhørende lærebøger som man ville kunne downloade på nettet eller rekvirere fra KNR.

Topplacering i voldtægter – vi burde skamme os!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. september 2015

Men hvad er værst? At det nu dokumenteres af FN eller at vi har kendt til problemet i årevis uden for alvor at gøre noget ved det? Vi må blankt erkende, at vi har fejlet voldsomt på dette område

Åbenhed og inddragelse kommer ikke af sig selv

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 31. juli 2015

Inuit Ataqatigiit er efterhånden i tvivl om hvilke råstof-opgaver der varetages af landsstyremedlemmet, Andreas Uldum. For dette landsstyremedlem er nærmest som udgangspunkt usynlig når sager omhandler råstofområdet

KNR har brug for nytænkning

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. januar 2013

At KNR er begyndt at transmittere DR1 må siges at være et tilbageskridt, idet vi i Diskobugten havde mulighed for at se DR1 direkte via en betalingskanal, men nu er udsendelsen forskudt med 4 timer, hvilket indebærer at, også, nyheder på tekst-tv opdateres med en 4 timers forsinkelse.

Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Maliina Abelsen
Fredag d. 19. oktober 2012

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.
Tilknyttede tekster:

Også KNR må tilpasse sig

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. august 2012

Det er ikke rigtigt som påstået af KNR at finansieringen af KNR er dalende. I 2010 blev der bevilget 59,6 mio. kr. i 2011 61,5 mio. kr. og i 2012 62,5 mio.kr. Og i det fremlagte finanslovsforslag for 2013 er afsat 63,8 mio. kr. Det skal gøres klart, at der ved siden af førnævnte bevillinger, så har KNR fået en tillægsbevilling for at kunne dække ekstraordinære omkostninger

Internetpriser, monopolmisbrug og politisk uduelighed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 26. juli 2012

Hvor er det folkevalgte, politisk ansvarlige landsstyremedlem henne i denne sag? - Hvordan har det været muligt for Tele Greenland at få godkendt dette destruktive makværk af et abonnementssystem? Med en fast pris pr. megabyte, ens for alle, vil internetforbruget eksplodere. Især hvis det kan ske med en pris på 3 øre pr megabyte. Og Tele Greenlands indtægter vil følge med op.

Fritidsundersvisning

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 18. april 2012

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000. I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

YTR!

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Når vi ved og erkender, at vores modstander har de bedste intentioner, åbner det op for, at vi kan ændre denne persons holdninger eller selv blive klogere, for samfundets bedste. Men det kræver at vi opbygger en mere levende debatkultur hvor befolkningens repræsentanter kan komme til orde om landets udvikling.

IPIS udgiver grønlandsksproget avis

Videns- og Rådgivningscenter om handicap
Fredag d. 1. juli 2011

Formålet med udgivelsen er at information og nyheder med relevans for handicapområdet også når ud til den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, som umiddelbart ikke har adgang til internettet.
Tilknyttede tekster:

Spørgsmål om "Stærke medier"

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 14. juni 2011

Hvad er årsagen til, at man har fravalgt udenlandske eksperter i mediearbejdsgruppen? Til sammenligning har landsstyret i høj grad gjort brug af udenlandsk ekspertise i såvel Transportkommissionen som i Skatte- og Velfærdskommissionen.

Greenpeace – kriminelle idioter

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 6. juni 2011

Greenpeace har desværre valgt en helt anden metode – den kriminelle metode. I stedet for at benytte sig af demokratiske kanaler, har miljøorganisationen valgt at bryde loven for at gøre opmærksom på sin såkaldte sag. Det er skamfuldt, og det tager Demokraterne afgrundsdyb afstand fra.

Medierne er demokratiets fundament

Mediearbejdsgruppen
Onsdag d. 25. maj 2011

Indholdet i de trykte medier, i radio, i tv og på nettet er af afgørende betydning for demokratiets udvikling og trivsel i det grønlandske samfund. Medierne skal være kritiske og overvåge om politikere, myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner lever op til deres ansvar og følger spillereglerne i samfundet
Tilknyttede tekster:

Fjollede forbud

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 13. maj 2011

Visse forbud er naturlige. Det er forbudt at stjæle og det det er forbudt at slå ihjel er eksempler på forbud, som vi vel alle kan se det fornuftige i. Desværre har der den seneste tid været eksempler på forslag til forbud, der ikke giver nogen mening. Og som derudover vil være temmelig svære at håndhæve og sanktionere.

Hvornår offentliggøres transportkommissionens betænkning på grønlandsk?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. maj 2011

Det officielle sprog i Grønland er grønlandsk og jeg mener, at hvis befolkningen skal have mulighed for at være med i en debat i et borgermøder, er det helt naturligt, at de har haft mulighed for at læse betænkningen på grønlandsk

Besvarelse af § 37 spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 4. maj 2011

Landsstyret og sundhedsvæsenet i Grønland har stor fokus på TB og på, at den grønlandske tuberkulosestrategi omkring opsporing og behandling er den bedst mulige.

Aktuelle politiske emner bør uddybes i KNR

Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Vi fra Inuit Ataqatigiit har en følelse af, at KNR har svært ved at leve op til sin placering som landets vigtigste nyhedsmedie, idet behandlingen af aktuelle politiske emner bliver behandlet meget lemfældigt – som om KNR er gået i dvale.