Emne: Hvaler


Grønlands IWC-regulerede storhvalsfangst fra 2013

Udenrigsministeriet
Fredag d. 21. juni 2013

Landsstyret mener, i fraværet af en IWC-beslutning herom, at det har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Kongerigets medlemskab af Den Internationale Hvalfangstkommission

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 20. juni 2013

Grønland er den eneste rigsdel i Kongeriget, som fanger store hvaler. Det er derfor ikke en beslutning, som Danmark alene kan tage på vegne af hele Rigsfællesskabet uden at rådføre sig med Grønland eller Færøerne.

Grønland alene i verden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. maj 2013

Voldsomme protester er forudsigelige. Brigitte Bardots kampagne mod nedslagtning af de søde små hvide sæler med de store bange øjne, bliver til pletvis regn i forhold til den mediemonsun, der vil brage hen over Grønland.

Udtalelse fra Fangstrådets møde i december 2012

Adam Dahl
Fangstrådet
Fredag d. 25. januar 2013

Hvis man fra andre lande siger, at Grønland ikke skal fastsætte kvoter for de store hvaler, skal vi huske at vi som oprindelige folk har rettigheder til at fastsætte kvoter. De seneste års bestræbelser på, at få øget selvforsyning af fødevarer, samt i bestræbelserne på at sikre kødforsyningen på kysten, må vore hvalfangere have mulighed for at få kvoter

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2013

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 2. januar 2013

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt.

Store hvaler i 2013-2014

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 7. december 2012

Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen har derfor besluttet at sende en høring til visse IWC-lande, således Grønland arbejder for at fastsætte kvoter for store hvaler i perioden 2013-2014, som overholder den nyeste anbefaling fra IWC’s Videnskabelige Komite.

Nej fra IWC

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 5. juli 2012

Modstandernes argumenter er gammelkendte: Grønlands hvalfangst har kommercielle elementer, vi kan spise alle mulige andre ressourcer tilgængeligt i Grønland, der serveres hvalkød til turister i restauranter, og vi har ikke givet oplysninger nok til Den Videnskabelig Komité om kødkonversionsfaktor.
Tilknyttede tekster:

Grønland skal genforhandle kvoter for store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 27. juni 2012

Efter landsstyrets ønske, har Danmark på vegne af Grønland fremsat et forslag til IWC om følgende kvoter for store hvaler i en 6-årige blokkvote: Vestgrønland: 78 sildepiskere (vågehvaler), 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler, 2 grønlandshvaler. Østgrønland: 12 sildepiskere (vågehvaler).
Tilknyttede tekster:

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 27. december 2011

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

De grønlandske erfaringer med fredning, forvaltning og fangstmetoder i sæl- og hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. januar 2011

Landsstyret er fortsat nødt til at give offentligt tilskud til indhandling af sælskind, som i år er på 25,2 mio. kr. selvom sælskindene eller andre produkter ikke kan afsættes. Når landsstyret fortsat giver offentligt tilskud til en ikke overskudsgivende erhverv, så skyldes det at der fortsat arbejdes for at finde alternativer erhvervsmuligheder til sælfangst. Det er uholdbart at fortsætte med lageropbygning, når sælskind er usælgelig som følge af misforståelser og misinformationer.

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2011

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Fredag d. 24. december 2010

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Pukkelhvalfangst i Grønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 12. november 2010

Den 5. oktober 2010 modtog landsstyret et brev underskrevet af 80 hvalsafariudbydere fra 13 forskellige lande, som gav udtryk for bekymring med tanke på vores genindførsel af pukkelhvalfangsten. Deres bekymring bygger på at hvalfangsten vil skade turisterhvervet. Dette mener landsstyret ikke er rigtigt.

Beskyttelse og fangst samt rapportering af store hvaler

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 20. juli 2010

Efter Grønland fik pukkelhvalskvoten på IWC’s årlige møde den 25. juni 2010, har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug nu i samarbejde med Kanukoka og KNAPK revideret to bekendtgørelser.

Hvid- og narhvalkvoter 2009-2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Fredag d. 16. juli 2010

Landsstyret har i 2009 vedtaget en 3 årig kvoteplan for 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. På den baggrund har landsstyret fastsat kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011
Tilknyttede tekster:

Ændring i kvoterne for store hvaler i perioden 2010-2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Mandag d. 12. juli 2010

I forbindelse med det for nyligt afholdte møde i den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), kommer der ændringer i den årlige kvote for store hvaler for perioden 2010-2012.

Grønland har endelig fået pukkelhvalkvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

”Det er med stor glæde og stolthed jeg kan komme hjem med den eftertragtede pukkelhvalkvote”, siger landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC

Tale ved Folketingets afslutningsdebat

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Det ville være synd at sige, at det er nemme tider for Grønland i EU-henseende. Og det ville være endnu mere synd at sige, at det er nemme tider at udvikle vores Selvstyre og vores økonomi i. Men der er ikke desto mindre grund til optimisme. Jeg oplever faktisk i Grønland, at den økonomiske modgang gør os stædigere i vores kamp for at skabe et ansvarligt og selvbærende samfund.

Grønlandshvaler - besvarelse af $-36 spørgsmål

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 8. juni 2010

Mange forskellige tiltag er foregået gennem de sidste år for at kunne forberede grønlandske fangere på fangst af en art, de ikke selv har fanget i praksis.

Grønlandshvaler

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. maj 2010

Demokraterne er bange for at dette misbrug af de to grønlandshvaler vil give genlyd internationalt og endnu engang føre til flere restriktioner på vores tilladelse til at fange disse store hvaler.

Arfivik projektet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 17. maj 2010

Tidsfaktoren, afstanden til flænseplads og forholdene omkring flænsestedet er af stor betydning. Især tidsfaktoren i forhold til fangsttidspunktet til hvalen blev flænset, har gjort, at kødet i den konkrete sag desværre var begyndt at gå i forrådnelse, og dermed er der kød, som er gået til spilde.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 5. marts 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC, for alt det, der er sket for Grønland det sidste par år, kan også ske for dem. Uden Grønland og andre oprindelige folkeslag i IWC, vil organisationen miste sin eksistensberettigelse og anseelse.

Deltagelse I IWC’s internationale møde om Grønlandske kvoter

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 4. marts 2010

Grønland vil på særmødet i 4.-5. marts præsentere sit forslag om krav på 10 pukkelhvaler pr. år i 2010-2012 samt en kvote på 178 vågehvaler til Vestgrønland i 2010-2012. Grønland har ikke haft pukkelhvalkvote siden 1986

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2010

Styrelsen for Fiskeri Fangst og Landbrug
Torsdag d. 31. december 2009

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence.

Vigtige skridt - at styrke det regionale samarbejde om hval- og sælfangst

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
NAMMCO
Fredag d. 18. september 2009

NAMMCOs Forvaltningskomité for hvaler hilste flerårige fangstkvoter velkommen, som Grønland for nylig indførte for hvidhvals og narhvalbestande og bemærkede, at disse er beregnet til at genopbygge bestandene i de kommende år, og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed af fangster.

Hvid- og narhvalskvoter for 2009 til 2012

Landsstyret
Onsdag d. 9. september 2009

Fordelen ved en treårig plan er dels at bidrage til at mindske risikoen for yderligere import og eksport begrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter, samt at give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst.

Lad hvalerne være

Peter Skårup, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Onsdag d. 1. juli 2009

Spørgsmålet om hvalfangster er nemlig ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt bestanden af hvaler er tilstrækkelig stor. Det er også et spørgsmål om dyrevelfærd – og det er et ubestrideligt faktum, at det er umuligt at dræbe de kæmpemæssige dyr på en dyreetisk forsvarlig måde. Ethvert drab på en hval vil være identisk med dyremishandling.

Sonja kalippoq - Staten driver fangst af storhvaler

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 8. februar 2009

I 1924 købte Grønlands Styrelse den norske hvalfangerbåd S/S Sonja“ på 127 BRT. Den havde indtil 1923 fanget hvaler ved Antarktis.. Skibet var 14 år gammelt og havde en dampmaskine på 300 HK. Et godt lille, robust jernskib. Som kaptajn ansatte man nordjyden L.C. Larsen, der havde erfaring fra norsk hvalfangst i Sydhavet.