Periode: April 1998


Redegørelse om regionalisering - en mindretalsudtalelse

Lars Mosgaard
Torsdag d. 30. april 1998

Anbefalingerne vil allerede på ret kort sigt medføre en eksplosion i udgifterne til de sekundære sundhedsydelser, samtidig med at den primære sundhedstjenestes service direkte afsmalnes med betænkelige forringelser til følge.

Regionalisering

Knud Erik Kleist, Kirurgisk overlæge på Dronning Ingrids Hospital
Torsdag d. 30. april 1998

I dag giver man indtryk af, at patienterne skal kunne tilbydes samme behandlingsstandard som i Danmark, og behandlingen bedømmes således også efter kriterier i det danske patientklagenævn. Imidlertid er hverdagen i det grønlandske sundhedsvæsen en helt anden.

Åbent brev fra NAK til Landsstyret

Karna Jokumsen
Torsdag d. 30. april 1998

Fra selv samme øjeblik der måtte blive indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening, vil jeg arbejde for . . at samtlige grupper i Peqqissaasut Kattuffiat og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiat inden for sundhedssektoren vender tilbage til deres danske moderorganisationer.

Grønland mod afgrunden

Arne Svanholmer
Torsdag d. 30. april 1998

Landets ledere, politikerne, styrer Grønland mod afgrunden med lappeløsninger og uduelighed og manglende evne til fremsynede og velovervejede beslutninger.

Hjemtagning af psykiatriske patienter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. april 1998

UNUANCERET og firkantet arbejdede Landstingets partier sig tirsdag gennem debatten og hjemtagning af psykiatriske patienter fra Vordingborg. Debatten tog sit udspring i en redegørelse, der er blevet udarbejdet siden Landstingets hensigtserklæring om hjemtagelse af den psykiatriske behandling.

Redegørelse om regionalisering af sundhedsvæsenet i Diskoregionen

Landsstyret
Torsdag d. 30. april 1998

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en regionalisering kombineret med en styrkelse af grundspecialerne på Dronning Ingrids Hospital, tilstedeværelse af et basispersonale i regionen, det nødvendige apparatur og telemedicin kombineret med ekstern ekspertise, forventes at være vejen frem.

Hvad skal vi med folkeskolen?

Jens Korneliussen
Torsdag d. 30. april 1998

Man skal gøre noget for at tiltrække lærere til folkeskolen. Og der skal især gøres noget for at fastholde de læreruddannede. Det skal være attraktivt at være lærer, disse mennesker bør opleve at være værdsatte, så de kan være stolte af deres arbejde og ikke føle sig som folk, der skal feje op efter samfundets fejltagelser.

Forskellen på Anni-der-kigger-ud-vinduet og kvikke Lise

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 28. april 1998

At skride til blokade og dermed eksklusion af medlemmer, der trodser blokaden, det er umyndiggørelse af det enkelte medlem, og det er utidig indblanding i det fremmede lands økonomi og lønstruktur

Rendyrket populisme

Thomas Krogh Petersen
Mandag d. 27. april 1998

At forsøge at score politisk plat på en helt overfladisk og udygtig argumentation, nærmer sig det usmagelige.

Kunsten at spise kameler!

Carl Høgstedt
Mandag d. 27. april 1998

Derfor må alle parter i den nuværende konflikt mødes med det formål at nå en løsning. Det vil også være nødvendigt at forhandle med Danmarks Lærerforening. Foreningsdiktatur eller ej, Grønland har ikke midler til at slå igen. Den nuværende blokade kan Danmarks Lærerforening fortsætte i evighed, det koster ikke foreningen noget, men det koster Grønland noget, nemlig hele skolesystemet.

Et svar til Anders Nilsson

Anni Herfort Andersen
Mandag d. 27. april 1998

Anders Nilsson skriver, at det grønlandske samfund vil lide uoprettelig skade, hvis vi beslutter os for en langvarig blokade mod det grønlandske skolevæsen.

Landsstyret har mulighederne - har de også viljen?

Claus Jochimsen
Mandag d. 27. april 1998

I 1995 blev vi mødt med et ultimativt krav fra Landsstyret om afskaffelse af frirejseordningen, og da vi ikke ville acceptere det, blev det ved lov fastsat, at vores lønninger skulle fortsætte uændret i 2 år uden så meget som 2 øres forhøjelse. Alle andre grupper end tjenestemændene fik 2 procent eller mere.

Byg mange flere boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Mandag d. 27. april 1998

Dette betyder, at markedet er, hvad man uden overdrivelse kan kalde overophedet. 30-40 købere eller lejere står klar, hver eneste gang, en bolig bliver ledig. Det giver højere priser. Huse handles i dag for langt mere, end de reelt er værd. 800.000 kroner for en lillebitte knaldhytte på et halvråddent tømmerfundament og med vandtank. Sælger kan få, hvad sælger vil have, hvis han mangler skam i livet.

Vi skal have en bedre folkeskole

Sermitsiaq
Fredag d. 24. april 1998

Der må spares andre steder og det kan som nævnt være på vore egne uddannelser, som de unge lige så godt kan tage i Danmark.

Politisk-Økonomisk redegørelse 1998

Landsstyret
Torsdag d. 23. april 1998

Det overordnede mål for landsstyrets økonomiske politik er herudover at sikre yderligere værdiskabelse og forøgelse af den økonomiske aktivitet i landet, således at der skabes flere varige arbejdspladser, samtidig med at den enkelte borger sikres bedre livsvilkår

Hjemmestyret falliterklæring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. april 1998

Politikerne har spillet fallit. Konrad Steenholdt i særdeleshed. Men adskiller problemerne på uddannelsesområdet sig i virkeligheden væsentligt fra de problemer, vi kender i sundhedsvæsenet og på erhvervsområdet - eller for den sags skyld alle de øvrige hjemmestyreområder?

Inkompetent landsstyremedlem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. april 1998

Folkeskolen har på grund af udsultning og slendrian været en skandale i mange år. Og selv uden den nuværende konflikt og yderligere lærermangel, burde den for længst have kaldt på Konrads store armsving.

Væk med den grå zone mellem det offentlige og det private erhvervsliv

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 18. april 1998

Den fremherskende usikkerhed i forbindelse med det offentliges aktiviteter, hensigter og nye tiltag . . er lammende for igangsættelse af nye initiativer og problematisk for bevarelse af eksisterende virksomheder.

Vi vil ikke finde os i det

Sermitsiaq
Fredag d. 17. april 1998

Værre er det, at sagen har afdækket mafialignende organiseret kriminalitet, hvor skarpladte håndvåben og trussel-instrumenter indgår som naturlige redskaber.

Om søllefangere i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. april 1998

Men vi skal tage os i agt for altid at synes, at alting er så synd for befolkningen i Grønlands nordligste kommune. Det har den nemlig fået tudet ørerne fulde af gennem de sidste mange år.

Rendyrket fagforeningsimperialisme

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 16. april 1998

Det er landsstyret, det politiske systems hovedkvarter og udfarende kraft, der har ansvaret for at vigtige samfundsfunktioner ikke udsultes og afkræftes. Det er ikke - slet ikke - Danmarks Lærerforenings ansvar og arbejdsområde.

Redegørelse om lærersituationen i folkeskolen

Landsstyret
Torsdag d. 16. april 1998

Den forholdsvis udbredte anvendelse af timelærere i stedet for uddannede lærere skyldes dels, at der ikke er tilstrækkeligt med uddannede grønlandske lærere, dels at mange grønlandske lærere er ansat udenfor folkeskolen og dels at det i de seneste år ikke har været muligt at rekruttere flere lærere fra Danmark.

Som jeg så det - en kirurgs tilbageblik

Erik Amdrup
Onsdag d. 15. april 1998

For år tilbage fungerede det danske hospitalsvæsen i alt væsentligt til patienters og personales tilfredshed. Sådan er det ikke mere. Dagligt udsættes hospitalsvæsnet for berettiget kritik, mens frustration og håbløshed breder sig blandt de ansatte

Grønlands Lærerforening ekskluderes

NAK
Onsdag d. 15. april 1998

NAK har siden foråret varet i forhandling med Grønlands Landsstyre om nye aftaler på tjenestemandsområdet. Grønlands Lærerforening har konsekvent ført overbudspolitik med urimelige krav, som ingen i NAK vurderer er realistiske, og som Landsstyret ikke har været i stand til at imødekomme.

Lad os tale om problemerne i sundhedsvæsenet

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 9. april 1998

Vi har flere gange prøvet at skabe mulighed for, at de gravide fra bygderne tager deres familie med til byen, når de skal føde, men der har aldrig været penge til at realisere drømmen.

Løbet med lærerne er kørt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. april 1998

Historisk skete der det, at NAK smed Grønlands Lærerforening ud af fællesorganisationen NAK, fordi foreningen blokerede for de fremgange, som de øvrige fagforeninger i organisationen var tilfredse med.

Vi kan ikke blive ved med at lave underskud

Jens Brønden
Tirsdag d. 7. april 1998

Derfor må de servicebetingede aktiviteter, hjemmemarked og bygdedrift placeres udenfor den kommercielle del af Royal Greenland.

Royal Greenlands fremtid

Sermitsiaq
Torsdag d. 2. april 1998

På den anden side viser udviklingen, at Royal Greenland har godt af konkurrence på råvareleverancer. De steder, hvor Royal Greenland får konkurrence, giver koncernen en væsentlig bedre service til fiskerne, end de steder, hvor koncernen har monopol.

Hvor mange sundhedsmedhjælpere kan assistere ved fødsler nu?

Sofie Berthelsen
Onsdag d. 1. april 1998

Et af de største problemer her i Grønland, men som negligeres, er sundhedsmedhjælperfunktionen.

Den fjerde søjle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 1. april 1998

Så længe, der opretholdes et stort antal arbejdspladser kunstigt og altså uden økonomisk gevinst for samfundet, tvinges vi ikke til at finde nye veje.