Periode: Maj 2001


Er tænder noget man bare skal trække ud?

Martin Bagger
Torsdag d. 31. maj 2001

Det vil i så fald være langt billigere og - ud fra et folkesundhedsprincip - langt bedre at reducere tandplejen til en symptombehandlende enhed der trækker ømme tænder ud. Hvis ikke tandplejen får fred bliver det konsekvensen

Rensdyrkvoten er et tilbagetog for landsstyret

Nikolaj Heinrich
Tirsdag d. 29. maj 2001

Denne forvaltningsform hænger slet ikke sammen med den ægte grønlandske fangers kultur. Den ægte fanger skyder nemlig aldrig flere fangstdyr, end der er behov for, men ønsker at udnytte dem på bedste vis og har i den forbindelse beskyttelse af fangstdyr i sindet

Tanker om KNI ’s fremtid

Marius Olsen-Fleischer
Tirsdag d. 29. maj 2001

SIS mener ikke, at man må sælge Pisiffik for enhver pris, idet vi har den erfaring, at udenlandske investorer kun driver forretning for indtjeningens skyld. Hvis den hjemmehørende befolkning derimod får ejerskabet af Pisiffik, tror vi, at den vil sikre selskabet på en bedre måde

Et politisk ansvar

Sermitsiaq
Fredag d. 25. maj 2001

Efter at have fjernet grundlaget virksomhedens eksistens vil politikerne nu kulegrave Royal Greenland. Som om det vil hjælpe. Politikerne kan ikke blande sig i driften, men de bør sikre rammerne om koncernens drift her i landet

Ordet »privatisering« betyder rent faktisk privatisering

Keld Askær
Fredag d. 25. maj 2001

En sådan solstrålehistorie - selv i mindre målestok - vil nok være utænkelig i Grønland, netop fordi vores ry er, at al kapital er offentlig og landsstyrepartiet IA i øvrigt ikke er glade for udenlandske investeringer

Vent med privatisering

Maliinannguaq M. Mølgaard
Fredag d. 25. maj 2001

Det er værd at bemærke, at for eksempel Erhvervsrådet har sat spørgsmålstegn ved, hvorfor sagen om KNI skal fremskyndes så meget, og at det er nødvendigt med en samfundsdebat. Samt at beslutningsgrundlaget er mangelfuldt.

Krabbekrig i Sydgrønland

Christian Beck
Fredag d. 25. maj 2001

I begyndelsen af 2000 blev det almindeligt kendt at Puisi-sælprojektet var slået fejl. Erhvervsudviklingsselskabet Sulisa A/S spurgte, om Orion Seafood var interesseret i at etablere krabbeproduktion i den ledige fabrik. Ingen grønlandske virksomheder, inklusiv Royal Greenland og Polar Seafood, var interesserede

Wild-west-demokrati (II)

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. maj 2001

Det er helt befriende, at der trods alt er grænser for landsstyrets og landstingsgruppens magtmisbrug. Alligevel er det foruroligende, at gruppen forsøger. Spørgsmålet er nemlig, hvor længe en retsskaffen politiker kan holde ud i den politiske rotterede, Landstinget har udviklet sig til

Tanker om SIK

Inge-Marie Rosing
Torsdag d. 24. maj 2001

Det er godt, at folk fra Qasigiannguit har startet debatten, nemlig hvad nytte vi har af SIK? Nytter den virkelig? Som svar på denne tilkendegivelse sagde SIK’s formand, Jess G. Berthelsen, at folkene fra Qasigiannguit skulle skamme sig, fordi de talte nedsættende om arbejderne ...

Wild-west-demokrati

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. maj 2001

Skal det i fremtiden være i orden, at taxavogn-mænd eller lastbilvognmænd spærrer lufthavns-vejene, fordi de ikke kan få lov at sætte priserne i vejret? Eller skal aviserne have lov at besætte postkontorerne, fordi avis-portoen stiger?

Hvor er styringen

Sermitsiaq
Fredag d. 18. maj 2001

Det væsentlige er, at vi får en styring på de store grundliggende opgaver og kender økonomien. Landsstyret bør indføre stop for alle nye tiltag, indtil man har styr på udgifterne på de områder, man allerede har igang

Nødvendigt med en universitetspark

Jonathan Motzfeldt
Fredag d. 18. maj 2001

Tænk, hvis man havde haft disse fantastiske muligheder, da man ung og håbefuld skulle vælge uddannelse og levevej, efter blot syv års børnelærdom på Qassimiut Universitet

Hvorfor prioritere?

Caroline Dalgaard
Fredag d. 18. maj 2001

Set med vore sygeplejeøjne og set i et samfundsøkonomisk perspektiv bør den livsnødvendige undersøgelse/behandling prioriteres således, at patienten ikke bliver yderligere syg/handicappet eller i værste fald dør

Godt forsøgt Henriette Rasmussen

Morten Verner Hansen
Fredag d. 18. maj 2001

Det var tragikomisk, men mest komisk, at netop et Grønlandsk forlag, ydermere med en forlagsdirektør, der tidligere har arbejdet med oprindelige folks rettigheder, ville lægge navn og papir til denne bog

Lammet sundhedsvæsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. maj 2001

Landsstyret optræder igen formynderisk overfor befolkningen, hvis basale behov er et velfungerende sundhedsvæsen, et velfungerende skolevæsen og et socialt system, som kan samle os op, når vi ikke længere selv kan magte vores liv

Kommunale politikere bør ikke være i Landstinget

Julius L. Jakobsen
Torsdag d. 17. maj 2001

Der kan opnås fordele for kommunerne, hvis landstingsmedlemmerne ikke længere må være medlemmer af kommunalbestyrelserne, ligesom det vil være tilfældet for Landstinget, såfremt landstingsmedlemmerne ikke har andre opgaver at bekymre sig om

Hvem skal have aktiemajoriteten i Pisiffik

Manasse Berthelsen
Torsdag d. 17. maj 2001

Da lovgrundlaget for privatisering af KNI blev fremlagt formanede landsstyreformanden, at landstinget ikke skal kræve noget af KNI og landsstyret i forbindelse med bemyndigelse til salg af Pisiffik til udenlandske købere

Atuarfitsialak i forfald

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. maj 2001

Endnu er der ikke mange politikere, der har taget folkeskolen alvorligt. Bygningerne er faldefærdige, undervisningsmaterialet er forældet, mens lærerne i resignation holder sig væk. Alligevel undrer det politikerne, at der ikke er flere unge, der tager sig en videregående uddannelse for at føre vort land videre

Vi har også selv et ansvar

Naja K.P Jensen
Tirsdag d. 15. maj 2001

Ja - undskyld, men jeg er så træt af alle klagerne over samfundet, (man kan komme med andre forslag i stedet) for vi er faktisk heldige i forhold til mange andre lande at vi får denne hjælp, og vi har som sagt også et ansvar selv

Om at købe og læse bøger

Henriette Rasmussen
Fredag d. 11. maj 2001

Fra Morgan selv ved vi, at den australske regering har udstedt arresttrusler etc. og at de altid sender spioner efter hende, når hun er i landet

Fupmager i Grønland

Irene Jeppson
Fredag d. 11. maj 2001

Hjælp os med at stoppe udbredelsen af løgne om den aboriginale kultur. Fortæl din boghandel om bogen og bed dem om at fortælle eventuelle købere, at indholdet er pure opspind

Krisen er global

Peder Munk Pedersen
Fredag d. 11. maj 2001

Skal der etableres et permanent tilskud til indhandlingspriserne, taler vi om ganske andre summer. Med en kvote på 36. 000 tons kan man hurtigt regne sig frem til et tal på over 100 millioner kroner om året

På vej mod 1988

Sermitsiaq
Fredag d. 11. maj 2001

Det er alt for let at overskride budgetterne og sikre, at Landstinget giver en tillægsbevilling. Overskridelserne i 2000 både på socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet taler deres eget sprog. De er sket på trods af de nye budgetregler

Det grønlandske sundhedsvæsen

Lars Mosgaard
Fredag d. 11. maj 2001

Ret beset udføres derfor langt de fleste sundhedsydelser bedst og billigst i distrikterne, forudsat at personalet er der, og at det er sammensat passende bredt med en passende bred vifte af sundhedsfaglig kompetence

Samarbejdets kunst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. maj 2001

Forslaget om privatiseringen af dele af KNI har været planlagt i et tæt samarbejde i det samlede landsstyre, der som bekendt består af IA og Siumut. Derfor er det forståeligt, at Jonathan Motzfeldt og hans parti Siumut havde regnet med fuld opbakning fra IA til den fremlagte lovpakke om privatiseringen af KNI. Men det skete ikke. Siumut måtte hente flertal fra Atassut og løsgængeren Otto Steenholdt for at få lovpakken igennem i denne samling

Lad fuglene få lidt fred

Frank Wille
Torsdag d. 10. maj 2001

Vi kan også vælge at fortsætte som hidtil - skyde fuglene her og der og alle vegne i ni måneder om året, påkalde os omverdenens vrede og harme, ødelægge turistmuligheder, forringe vores børns fremtidige jagt - og andre rekreative muligheder i naturen. Ja - det kan vi ikke forhindre, hvis det er det flertallet ønsker

Ilimmarfik - anlægs- og driftsøkonomiske beregninger

Landsstyret
Onsdag d. 9. maj 2001

Universitetet har oplyst, at der på opgørelsestidspunktet var ca. 120 studerende tilmeldt et studie, men at ca. 30 heraf ikke er aktive forstået således, at de ikke går til eksamen og ikke eller stort set ikke følger timer

Ilimmarfik - en indholdsmæssig og organisatorisk beskrivelse

Landsstyret
Onsdag d. 9. maj 2001

Den hidtidige praksis med kvantitativ kontrol, med fremmøderegistrering, afløses af en kvalitativ kontrol, med godkendelse af opgavebesvarelser. Næste skridt i denne retning er at medinddrage de studerende i undervisningsplanlægning

Katastrofevarsel

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. maj 2001

Fiskernes situation er angiveligt desperat. De kan ikke drive rentabelt fiskeri med de priser på rejer og hellefisk, som Royal Greenland kan betale. Derfor måtte de sætte trumf på.

Selvstændighedens veje

Johannes Kyed
Tirsdag d. 8. maj 2001

Der er sket meget godt og ondt i rigsfællesskabets navn. I dag har Danmark udviklet sig til at være en nation med høj sociologisk standard. Grønland har, omend lidt speciel, et moderne og veludviklet samfund. Det bør være en nemmere sag, at føre vores ret til selvstyre

Et debatoplæg om missilskjoldet NMD og nedrustning

David Longworth
Mandag d. 7. maj 2001

... vi har én jord at bo på, var den filosofi der fik Sovjetunionens Gorbatjov og Sjevardnadse til at bevæge sig væk fra konfrontation og til at søge kompromiser som kunne afslutte den kolde krig. Har vi glemt det håb de tændte for en fredelig fremtid? Opgaven er ikke fuldført endnu - den opgave som Reagan og Gorbatjov forestillede sig vil være fuldført i år 2000 - den totale afskaffelse af atomvåben

Fiskeriet må have hjælp, men ikke på grund af blokaden

Sermitsiaq
Fredag d. 4. maj 2001

I den ene ende skabes mangemillionærer. I den anden ende skabes tabere. Midt imellem sejler de fiskere, som ved hårdt arbejde, stadig kan skabe et overskud trods lave indhandlingspriser

Den New Zealandske syge

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Fredag d. 4. maj 2001

Ny-liberalismen øger gabet mellem rige og fattige både globalt og nationalt.I den rige verden har denne politik været ledsaget af arbejdsløshed og social nød.Bim Clinell har lavet en lille nyttig bog med forord af Svend Auken og RUC-professor Jesper Jespersen. Læsning af »Attac - græsrøddernes oprør mod markedet« er en god oplevelse

KUNUK op gennem tiden ...

Finn Lynge
Fredag d. 4. maj 2001

Det stadigt mere påtrængende behov for kaffe, te og tobak, perler og klæder, salmesang og barnedåb tvang folk hen til kolonibestyrere, handelsforvaltere og missionærer

Prioritering i Grønlands Sundhedsvæsen

Jørgen Dreyer
Fredag d. 4. maj 2001

Det har i mange år været holdningen, at det var uetisk at tale om patienter og penge på samme tid. Man har postuleret, at i et rigt samfund er der råd til at give en ordentlig behandling til dem, der har behov for det

Vejen fra guldminen til Nanortalik

Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Fredag d. 4. maj 2001

De fortsatte efterforskningsaktiviteter i 2001 vil forhåbentlig fortsat bære fremad for projektet - vi har ikke grund til at tro andet - og parterne i projektet håber på at kunne igangsætte en produktion, som vil kunne være lønsom på trods af dagens relativt lave guldpriser

Uge 18, Vorherre bevares

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. maj 2001

100 meter fra AG er der som regel en lind strøm af fulderikker mellem to værtshuse. De fleste støtter hinanden og klarer skærene, mens de enlige dingler ukontrolleret over pladsen. Forleden havnede én i grøften, kravlede blødende og tilsølet op og ravede videre mod værtshuset

Lad os debattere det grønlandske vand!

Klaus Skifte
Torsdag d. 3. maj 2001

Det er ikke korrekt, at danskerne sidste år skulle have sagt til pressen, at de har »fundet vandet«. Vore landsmænd har nemlig forlængst foreslået, at det blev sat i produktion. Hvorfor gider man ikke høre på deres forslag?

Den omvendte Robin Hood: Tag fra de fattige og giv til de rige

Otto Egede
Torsdag d. 3. maj 2001

Skal man beregne én (1) procent per barn eller skal flere søskende deles om det? Jørgen, tænk dig om! Bloktilskuddet er stadigvæk Grønlands hovedindtjening.

Hjemtransport af døde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. maj 2001

Det forekommer noget kynisk, at ansvaret for et påbegyndt behandlingsforløb slutter, så snart behandlingen er mislykket, og patienten dør