Periode: Marts 2012


Grønland vil med i klimaaftale – men ikke for enhver pris

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 29. marts 2012

Det er kort fortalt baggrunden for, at vi i længere tid har forhandlet med Danmark om en samarbejdsaftale på klimaområdet. Vi er tilfredse med, at Danmark har udvist forståelse for vores synspunkter, og vi er glade for, at vi er nået til enighed om rammerne for en samarbejdsaftale.

Lånte fjer

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Torsdag d. 29. marts 2012

Hvis Jens B. Frederiksen tillægger de omkostninger, som han i kraft af aflyste licitationer, ændrede udbudsformer osv. selv har været skyld i, og derfra trækker de reduktioner, som omprojekteringen giver, ville sammenligningsgrundlaget være fair. Men den sandhed kommer næppe for dagen ...

Mit spørgsmål til alverdens skibsingeniører

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 29. marts 2012

Besætningen i skibets styrehus kunne ikke se denne isskosse på skibets radarskærme, og ingen havde visuelt lagt mærke til den. Skibet rammer nu denne isskosse med boven agten for bulbstævnens befæstning på skibsskroget.

Isfrie zoner i polarfarvandene? Hmmmmmm!!

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 28. marts 2012

Det ser vist desværre ud til, at magtfulde internationale erhvervsinteresser indenfor fx. offshore industrien med alle de tilhørende støtteskibe inkl. råolietankskibe og naturgastankskibe samt magtfulde politikere i The Arctic Five landene er i fuld gang med at påvirke den kommende IMO Polarkode.

Byggeri af byhuse i Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq er klar til start

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. marts 2012

Tilbudsprocessen i forbindelse med byggeriet har været lang, men den har været værd at vente på. Det er nemlig lykkedes at få kvadratmeterprisen på byggerierne ned.

Morakker – Fortællingen om den korrupte betjent

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 26. marts 2012

Onsdag den 28. marts 2012 udkommer en bog, der i Grønland er ventet med spænding. Bogens titel er 'Morakker – Fortællingen om den korrupte betjent', og årsagen til de spændte forventninger er en foromtale af ung piges død i 1997 i Nuuk. Dødsfaldet blev rubriceret som selvmord, og det blev af uforståelige grunde fastholdt af politiledelsen, selv om en efterfølgende undersøgelse viste stærke indicier på, at der var tale om mord.

Lad os hjælpe dem der har brug for hjælp i stedet for komme med beskyldninger!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Fredag d. 23. marts 2012

Jeg krævede blot, at man straks skulle finde en midlertidig løsning på problemet her og nu samt at man skal finde en langsigtet løsning på problemet.

Høringssvar til forslag om ændring af Landstingslov om sprogpolitik

Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 23. marts 2012

Det oplyses i bemærkningerne, at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for det offentlige eller for de offentlige virksomheder, da de allerede stort set lever op til lovens krav. GA skal anbefale, at det offentlige går forrest og viser vejen. Selvom det modsatte fremgik på seneste jobmesse, hvor det kun var det offentlige, der ikke havde oversat deres banner og reklamer, hvorimod stort set alle private virksomheder reklamerede på både grønlandsk og dansk.

Giv ikke vores råstoffer gratis væk

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 23. marts 2012

Indledningsvist skal jeg komme med en rettelse i Sermitsiaq journalistens betragtninger om aftenenes forløb. Der var ikke bare knap 75 fremmødte, men der var ikke mindre end 200 fremmødte og journalisten skriver at der ikke var den store debat, dette er heller ikke korrekt. Der var ikke mindre end 25 udover oplægsholderne der fik ordet, så der var en rigtig god debat.

Jens B. Frederiksen sejler alene i farligt farvand

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 22. marts 2012

Indtræffer et havari med et af de store og mange krydstogtsskibe, som sejler rundt heroppe, så er katastrofen fatal. Dette er baggrunden for, at alle de nordiske parlamentarikere i Nordisk Råd blandt andet har støttet op om, at der under nogle omstændigheder og i nogle områder kan være påkrævet med parsejllads.

Grønland skal forberedes til at have et lukket fængsel

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. marts 2012

Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte.

Siumut kan ikke annoncere arrangement via TV skiltereklamer

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 20. marts 2012

Siumut har arrangeret et borgermøde om råstoffer i Katuaqs lillesal den 21. marts kl. 18.30-21.30 og denne invitation vil vi gerne bringe til borgerne via TV skiltereklamer, ligesom vi tidligere har gjort det i januar og februar. Nu må vi ikke reklamere om arrangementet via TV.

Langsigtet løsning påkrævet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 19. marts 2012

Det korte af det lange er, at vi har ca. 6.400 selvstyreejede boliger i hele landet. Heraf er de ca. 4.500 boliger i en tilstand, hvor det hverken ud fra rene økonomiske betragtninger kan betale sig at renovere dem eller vil være politisk forsvarligt. Alt i alt er vores boligmasse i en miserabel tilstand.

Historieløs Café Latte racisme

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. marts 2012

I dette forhold mellem Grønland og Danmark var der ikke nogen underdanighed fra Grønlands side og ikke nogen tvang og undertrykkelse fra Danmarks side. Det var et frivilligt møde i kolonierne i gensidig interesse.

Én valgkreds er det mest demokratiske

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 16. marts 2012

Denne debat er ikke ny. Den har været oppe mange gange gennem mange år. På Landsrådets forårsmøde i 1970 fremsatte en af vort lands store og fremsynede mænd, Jørgen C.F. Olsen, et forslag om at gøre Grønland til en valgkreds. Hans forslag blev dengang forkastet, men argumentationen i forelæggelsestalen er nok stadig værd at bemærke sig.

Landsstyret går ikke på kompromis

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. marts 2012

De seneste dage har medierne haft fokus på parsejlads, og i den forbindelse er der blevet skabt et billede af, at landsstyret og Søfartsstyrelsen ikke arbejder i samme retning. Dette er imidlertid ikke korrekt, da såvel landsstyret som Søfartsstyrelsen har stor interesse i, at sikkerheden til søs er så høj som mulig.

Hvordan hænger det nu sammen Demokrater?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 15. marts 2012

Skal vi i gang med at ophæve den tåbelige o-tolerance omkring uran, som de har været parat til at æde alene for at få regeringstaburetter? Eller skal vi i gang med at tigge Danmark om tilskud til alle de områder, Demokraterne ikke selv synes vi skal afsætte penge til?

Politisk ledelse der sikrer befolkningens medindflydelse og størst mulig økonomisk gevinst

Siumuts hovedbestyrelse
Onsdag d. 14. marts 2012

Hvis landets politiske ledelse skal sikre en velorganiseret og velplanlagt råstofsektor og udvindingen, så må de sikre, at befolkningen er med i beslutningsprocesserne.

Landsstyrets politiske mål, den offentlige sektors rolle og forholdet til kommunerne

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. marts 2012

De forandringer, vi oplever i vores økonomi, i samfundsstrukturen og i den politiske ledelse, tåler sammenligning med de forandringer samfundet undergik i 1950’erne og 60’erne. Vi er i en meget udfordrende fase, som naturligt nok afstedkommer stærke reaktioner. Men tvivl vil blive afløst af afklaring og nølen med beslutsomhed. Vi vil selv, vi vil forsørge os selv, vi vil have mere lige vilkår og skal vi nå disse fælles mål, er det lige præcis os der er her i dag, der skal angive hvilken vej, vi skal gå og vi skal samarbejde.

Ja tak til miner

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 13. marts 2012

Siumuts slingrekurs på råstofområdet må og skal stoppe, inden partiet ødelægger vores muligheder. Det er kun få måneder siden, at Siumut ville hente et stort trecifret millionbeløb fra råstofindustrien. Nu må den samme industri ikke engang få de udvindingstilladelser, der skal danne grundlaget for at skabe indtægter til både de investerende selskaber og vores land.

Sagen om selvmordet, der var en forbrydelse

Hans Haahr Pedersen, ansat ved Politiet i Grønland fra 1993 til 1998
Lørdag d. 10. marts 2012

For at være helt sikker gik jeg ned i tøjforretningen Minikka på Imaneq og købte nøjagtig det samme mærke tørklæde i samme længde og kvalitet. Disse oplysninger var beskrevet i papirerne. Tilbage i huset undersøgte jeg, om tørklædet overhovedet var langt nok til den påståede hængning. Det var det ikke. I mine øjne var sagen helt klar: Hun var blevet slået ihjel.

Ingen parsejlads i grønlandske farvande

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 8. marts 2012

Stærke kræfter har gennem et stykke tid forsøgt at få indført regler om konvojsejlads i isfyldte farvande gennem IMO (Den Internationale Maritime Organisation). Turistbranchen frygter, at det vil betyde en stor nedgang i antallet af krydstogtsskibe, hvis sådanne regler bliver indført.

M/S Hans Hedtoft katastrofe anno 2012 ?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 8. marts 2012

Da jeg læste dette udsagn "Ingen parsejlads for krydstogtskibe i grønlandsk søterritorium" fra Ole Sohn og Jens B. Frederiksen vedr. krydstogtskibe i isfyldt grønlandsk søterritorium, var min første tanke: Det her bliver da vist en politisk gentagelse af Hans Hedtoft katastrofen!

Under lavmålet - Doris Jakobsen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. marts 2012

Trods de hårde ord fra Doris Jakobsen, håber Demokraterne, at Sara Olsvig vil fortsætte sin kamp for, at de grønlandske filmproducenter bliver ligestillede med de danske – også selvom vi har hjemtaget kulturområdet.

Afgiftbehandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 5. marts 2012

Reglerne kan i få tilfælde være uhensigtsmæssige, da forhandlere ved indkøb af særligt omkostningstunge varer som for eksempel biler, snescootere mv. kommer til at stå med et lager, hvor afgifterne skal betales til landskassen, inden varerne er blevet solgt

Borgerne skal inddrages i ISUA-projektet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 5. marts 2012

Årsagen til at møderne ikke kan afholdes nu er, at selskabet bag jernmine projektet ved ISUA, London Mining, først skal aflevere sin ansøgning om en udnyttelsestilladelse med beskrivelse af projektets mulige miljø- og samfundsmæssige konsekvenser.

Vort hjem skal være trygt og rart - og ikke mindst egnet som menneskebolig

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 5. marts 2012

Vi kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse.