Periode: Juni 1996


Om at sætte navn på kritikken - og lidt om telepsykiatri

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 18. juni 1996

Og jeg tør godt vædde en halv meter hæfteplaster på, at heller ikke Landsstyret har nedprioriteret behandlingen af de psykiatriske patienter.

Ingen besparelser med telemedicin

Laila Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 18. juni 1996

Tværtimod vil jeg mene, at telemedicin vil give en central vurdering men en decentral behandling, således at det fortsat er lægen på stedet, der har kompetancen, men ovenikøbet får lægen på stedet en form for efteruddannelse i kraft af den viden han får af speciallægen, mener John Lassen.

De psykisk syge skal hjem

Laila Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 18. juni 1996

Og politikere ønsker jo at opnå resultater, som kan måles af vælgerne inden næste valg. Derfor får områder som psykiatriske patienter ikke den prioritering, som de vitterlig fortjener, mener Marianne Jensen.

Tanker om de hjemmestyreejede selskaber

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 18. juni 1996

Alene honorarer til de velbjergede bestyrelsesmedlemmer svarer til omkring 33 SIK-medlemmers årsværk

Ingen låg på debatten!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. juni 1996

I ETHVERT SAMFUND er debat, åbenhed og oplysning en grundlæggende forudsætning for demokratiet, og selvom de to parter i lufthavnskonflikten ikke bryder sig om den, så er den en vigtig forudsætning for, at befolkningen kan følge med i begivenhederne og være med til at kontrollere, om reglerne bliver overholdt og de politiske intentioner indfries.

Vedrørende Inuit Ataqatigiits åbne brev til Landstingets formandskab

Landstingets Formand
Tirsdag d. 18. juni 1996

Landstingets formandskab finder, at brevet er sensationspræget ved sit ordvalg og sin mistænkeliggørelse af rammerne for det parlamentariske arbejde, og der gives derved et forvrænget og usandfærdigt billede af Landstingets arbejde over for befolkningen.

Et par ord på vejen - om landstingets arbejdsform

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 18. juni 1996

Alligevel var der syv intetsigende talere på talerstolen efter denne svada. Med landsstyremedlemmet for området i den forrige valgperiode som post scriptum, om hvilke store ting også hun har skabt i sin tid!

Telemedicin har vi haft i mange år

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. juni 1996

Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.

Betænkning afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg på Landstingets forårssamling 1996

Landstingets Sundhedsudvalg
Mandag d. 3. juni 1996

I dag er ventelisten oppe på 2170 patienter med en gennemssnitlig ventetid på godt 12 måneder. Af disse patienter har 64% ventet i mere end et halvt år på behandling, 40% har ventet i mere end et år på behandling og 17% har ventet i mere end to år på behandling.

Telemedicin og udvikling af sundhedsvæsenet

Lars Mosgaard
Lørdag d. 1. juni 1996

Jeg kan dog forudse problemer på grund af, at telemedicinen under indtryk af tidens euforiske stemning og som politisk springbræt, introduceret af gamle manegeklovner til nye tricks, ser ud til at blive brugt ud over, hvad teknologien i sig selv kan bære.