Emne: Finanslov


Grønlands økonomi 2017

Økonomisk Råd
Tirsdag d. 19. september 2017

Den gunstige økonomiske udvikling må tilskrives særlige forhold, og er ikke et tegn på, at de underliggende strukturelle problemer er løst, eller udvikling af nye erhvervsmuligheder. Der er igen minedrift i landet med rubinminen i Qeqertarsuatsiat, hvilket er positivt, men det har ikke et omfang til afgørende at ændre den økonomiske situation. Turismen holder sig på et konstant niveau.
Tilknyttede tekster:

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Økonomisk Råd
Mandag d. 18. september 2017

Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.
Tilknyttede tekster:

Grønlands økonomi 2017 - Sammenfatning

Økonomisk Råd
Mandag d. 18. september 2017

Den gunstige økonomiske udvikling må tilskrives særlige forhold, og er ikke et tegn på, at de underliggende strukturelle problemer er løst, eller udvikling af nye erhvervsmuligheder.
Tilknyttede tekster:

Kontante udgifter til aktieselskaber

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Søndag d. 17. september 2017

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut. Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.
Tilknyttede tekster:

Forslag til finanslov for 2017

Landsstyret
Torsdag d. 11. august 2016

Overførsler fra udlandet er især fastsat i særskilt rigslovgivning og aftaler med EU. Dette begrænser i nogen grad økonomiens sårbarhed overfor udsving i de internationale konjunkturer. Dog er ikke mindst indtægter fra råstofefterforskningen og fiskeriet yderst følsomme overfor internationale konjunkturer og ændringer i de biologiske bestande.
Tilknyttede tekster:

Forlig sikrer effektivisering af den offentlige sektor

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 17. oktober 2015

Partierne bag aftalen har aftalt at friholde sundhedssektoren og det kommunale bloktilskud, ligesom uddannelsesområdet kun rammes halvt af besparelserne.

Forslag til Finanslov for 2016 - Siumuts ordførerindlæg

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 1. oktober 2015

Finanslovsforslaget for 2016 er fremlagt med underskud, hvorfor det efter Siumuts mening er nødvendigt, at få analyseret hvilke alternative indtjeningsmuligheder der foreligger, hvilket ikke mindst også skal være gældende for de kommende års budgetoverslag, hvis vi skal kunne stå inde for forslaget

IA om finanslov 2016: Det handler om alle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. oktober 2015

Derudover er der brug for en debat om vores helt eller delvist ejede aktieselskaber. Hvilken rolle skal de spille? Skal de tjene så meget som muligt, uanset hvad – også selvom det betyder, at de presser private virksomheder? Eller skal de spille en anden rolle i fremtiden.

Grønlands Økonomi 2015

Økonomisk Råd
Onsdag d. 23. september 2015

Tidligere finanslove har haft en tilsvarende profil for de offentlige finanser, hvor fremtidige reformer skulle sikre overskud på de offentlige finanser. Imidlertid er disse tiltage blevet udskudt og det har skabt en tendens med underskud på de offentlige finanser. Det er vigtigt for tilliden til den økonomiske politik, at dette ikke gentager sig.
Tilknyttede tekster:

Nu skal der handles

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. september 2015

De i finanslovsforslaget planlagte reformer er ikke tilstrækkelige og tager i for ringe grad fat om de økonomiske og strukturelle problemer landet står i. Vores økonomiske problemer forsøges alt for ofte løst med systematiske underskud eller skatte- og afgiftsstigninger. Det er ikke holdbart.

Atassut kommer for sent med sin opfordring om forsigtighed til landsstyret

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 6. september 2015

Desværre oplevede vi komplet tavshed fra koalitionen, da vi forsøgte at få en dialog om finansloven – en helt uhørt magtdemonstration, der aldrig er set før i vores lands historie.

Store tal, små ændringer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter P Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 11. august 2015

I finansloven for 2015 går bemærkningerne om Pituffik og tabet af servicekontrakten igen på flere sider. I finanslovsforslaget for 2016 findes den pågældende konto, 24.13.50 fortsat, og reserven til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet, som for 2015 i høj grad var begrundet med Pituffik sagen, er fortsat på knap 100 mio. kr. Forskellen er nu, at der ikke nævnes ét ord om Pituffik og servicekontrakter.

Forslag til finanslov for 2016

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Tirsdag d. 11. august 2015

Det er landsstyrets mål, at der findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne har derfor været inviteret til indledende forhandlinger om finansloven, og forventes inddraget i den videre proces.
Tilknyttede tekster:

Finansloven for 2015 - Pressemeddelelse

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 13. maj 2015

Der kom som bekendt valg i utide, og det betød at finansloven for 2015, blev stærkt forsinket. Vi er nu næsten et halvt år henne i 2015, og landet kører stadig uden vedtaget finanslov. Stod det til oppositionspartierne, ville processen have været forhalet endnu længere.

Koalitionen gør grin med parlamentarismen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I dag nåede vi et nyt lavpunkt i Landstinget. Finansloven blev vedtaget uden at koalitionens medlemmer ytrede så meget som et eneste ord. Ikke et eneste.

Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg til 3. og sidste behandling af finansloven

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I bygderne ved Tasiilaq viser de seneste tal, at der er 12 førtidspensionister i Sermiligaaq, 22 i Kulusuk og 16 i Kuummiut. Hvordan skal vi inden året er omme skabe jobs til dem? Vi kan godt forstå, at der er borgere der er bekymrede og føler sig usikre.

Forslag til finanslov 2015 - Inuit Ataqatigiits kommentarer

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. marts 2015

At rette op på økonomien kræver at vi har en fælles forståelse for udgangspunktet, og det ser ud til at vi har nærmet os hinanden på dette område i højere grad end tidligere.

Finanslov 2015

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 21. februar 2015

Erhvervslivet skal have attraktive rammer siger vi alle. Men disse er heller ikke nævnt, ikke engang i beskrivelsen af finansloven for 2016

Forslag til Finanslov for 2015

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Fredag d. 20. februar 2015

De langsigtede udfordringer, som vi står overfor, er en voksende gruppe af ældre og stigende levealder. Samtidig forventes personer i den erhvervsaktive alder at blive færre
Tilknyttede tekster:

Fælleskab, tryghed og udvikling? Ikke med denne koalition!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. december 2014

Inuit Ataqatigiit synes det er sørgeligt for demokratiet, at den nuværende koalition på denne måde fortsætter den tidligere koalitions politik med udelukkelse og magt-arrogance.

Utrygheden breder sig

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 26. august 2014

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik. Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter
Tilknyttede tekster:

En finanslov der giver panderynker

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. august 2014

Ideen om at tage mere i udbytte fra aktieselskaberne er kortsigtet. Vi må erkende at også vores aktieselskaber har deres udfordringer, særligt Royal Arctic Line. Vi risikerer at sende regningen videre til befolkningen og til erhvervslivet.
Tilknyttede tekster:

Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. maj 2014

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

Grønlands Finanslov 2014

Landstinget
Mandag d. 14. april 2014

Nu foreligger finansloven for 2014 i PDF- format. Du kan hente den her
Tilknyttede tekster:

Finansloven er på alle måder et tilbageskridt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 5. december 2013

Fiskeriets aktører har meget klart meldt ud, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre forsøgsfiskeriet på makrel med de nye afgifter. Demokraterne må derfor konstatere, at den påregnede indtægt er et luftkastel.

En sjusket finanslov uden fokus

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. november 2013

Inuit Ataqatigiit skal derfor meddele, at vi stemmer nej til den samlede finanslov

Den førte fiskeripolitik vækker bekymring

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 18. november 2013

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Demokraternes ordførerindlæg til 2. behandlingen af Finanslovsforslaget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 7. november 2013

Vi skal derfor bede landsstyremedlem for Finanser om fremover at holde sig til sandheden. Det er på ingen måde fremmende for samarbejdet med Landstinget, at landsstyremedlem for Finanser har en så lemfældig omgang med sandheden.

§ 37: Olieboringer i 2014

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 26. september 2013

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Demokraternes indlæg til Forslag til finanslov 2014

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart.

Er vi på vej ud på et nationaløkonomisk skråplan?

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Søndag d. 18. august 2013

Det er sagt så ofte før, men der er desværre al mulig grund til at gentage det: Bloktilskuddet og fiskerieksporten er ikke nok til at holde vores økonomi oppe på blot det nuværende niveau. Hvis vi skal skabe nye jobs og indtægter, er der kun én vej: Der må gang i nye, eksportorienterede erhvervsaktiviteter.
Tilknyttede tekster:

Finanslovsforslag 2014: Mon ikke historien gentager sig?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. august 2013

Landsstyret undskylder det kommende underskud på Finansloven med, at man skam nok skal formå at skabe overskud senere i valgperioden. Det er en lettere grinagtig påstand, når man kigger lidt tilbage i historien.
Tilknyttede tekster:

Løftebrud og genbrug

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. august 2013

Koalitionen planlægger at afsætte mindst 9,6 millioner til en forsoningskommission. Inuit Ataqatigiit anerkender at vores historie har givet os sår der tager tid til at hele. Og Inuit Ataqatigiit er ikke imod ideen om at iværksætte en forsoningsproces.

Forslag til finanslov for 2014

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 8. august 2013

Hvis Lars-Emil Johansen med flere var i stand til at vise lidt økonomisk samfundssind, kunne de afgive den undskyldning allerede nu, og de 2,4 millioner kroner kunne anvendes til at afhjælpe et af de mange påtrængende problemer, der maltrakterer Grønland.
Tilknyttede tekster:

Skatten er nedsat med 1 % – Tillykke - eller?

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 8. november 2012

I forbindelse med nedsættelsen af skat af arbejdsindkomst, så vil Landskassen i 2013 mangle 72 mio. kr. Jeg mener ikke, at der ikke er nogen grund til at juble i disse år og i disse dage, hvor vi står med mange tunge opgaver, mange renoveringsopgaver samt mange andre ting, som vi som samfund er nødsaget til at gøre, og hvor vi står og mangler finansiering til disse opgaver.

Landskassens regnskab - Beretning for 2011

Landsstyret
Maliina Abelsen
Onsdag d. 16. maj 2012

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.
Tilknyttede tekster:

Status på finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. november 2011

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på

Maliina Abelsen taler usandt i Qanorooq

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Allerede efter første behandlingen af finansloven har Siumut mødtes med Maliina Abelsen og drøftet finanslov og mulige indtægter. Og allerede den gang har Siumut talt med landsstyremedlemmet om vores forslag om afgifter på afgivelse af tilladelse til efterforskningstilladelser og brug af landet i råstofsektoren.

Råstofområdet kan ikke brandbeskattes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 11. november 2011

Cairn forventes samlet i 2010 og 2011 at bruge 5,7 mia. kr. på 8 efterforskningsboringer, svarende til godt 700 mio. kr. pr. boring. Det er i forvejen en udgift pr. boring der er mange hundrede millioner kroner større sammenlignet med boringer i andre lande.

Siumut stiller urealistiske forslag

Maliina Abelsen
Torsdag d. 10. november 2011

På dette seminar argumenterede landsstyret imod forslaget, da det ville være ødelæggende for den igangværende efterforskning i Grønland. På dette seminar kom det også frem at der internt i Siumut var uenighed om forslaget. Tidligere medlem af Landsstyret for Råstoffer Kim Kielsen støttede ikke op om sit parti i spørgsmålet.

Afgifter, afgifter afgifter

Siumut
Torsdag d. 10. november 2011

Derfor fremlægger Siumut er beslutningsforslag i Landstinget om, at man fremover skal kræve 10% i afgifter til landskassen fra alle selskaber som kommer til Grønland på grund af vore råstoffer, dermed i økonomiske interesse.
Tilknyttede tekster:

Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010

Landstingets Revisionsudvalg
Torsdag d. 10. november 2011

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau.
Tilknyttede tekster:

Ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Onsdag d. 2. november 2011

Landsstyret har overvejet andre forskellige afgifter. Herunder et konkret forslag fra Siumut, der pålægger selskaber med en licens til efterforskning af mineraler og olie en afgift på 10 % af deres efterforskningsudgifter. Efter nærmere undersøgelse og et Landstinget seminar om emnet, er det landsstyrets klare vurdering, at en sådan afgift på nuværende tidspunkt vil virke direkte skadelig for efterforskningsselskabernes lyst til at investere i efterforskning i Grønland. Derfor kan den ikke anbefales.

Landskassens regnskab for 2010 viser et overskud på 2 mio. kroner

Landsstyret
Tirsdag d. 17. maj 2011

Dette overskud dækker over ekstraordinære indtægter på i alt 145 mio. kr. som hovedsagelig stammer fra 2009 og tidligere år. Desuden er resultatet påvirket af en engangsindtægt på 30 mio. kr. ved salg af obligationer. Uden disse indtægter ville DA resultatet for 2010 have været et overskud på 32 mio. kr

Finanslov for 2011

Landsstyret
Lørdag d. 25. december 2010

Grønlands Selvstyres indtægter og udgifter for 2011
Tilknyttede tekster:

Selvstyret optager et udlandslån på 250 milloner kroner

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. december 2010

Det 15-årige lån vil være med til at finansiere det nye vandkraftværk ved Sisimut, som blev officielt åbnet i april 2010.

Med ansvaret i højsædet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. november 2010

For vedtagelsen stemte alle medlemmer af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Kattusseqatigiit Partiiat samt Atassut. Således kunne gennemførelsen af et godt, forsvarligt og målrettet økonomisk grundlag for 2011 for det grønlandske samfund sikres.

Forslag til finanslov for 2011 - 3

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Afslutningsvis noterer vi fra Demokraterne, at Landskassens resultat i 2011 bliver et DAU-underskud på 200,4 mio. kr. og et DA-overskud på 12,8mio. kr. Dette skal tages som et udtryk for, at vi i koalitionen fører en ansvarlig finanspolitik, hvor der er balance på indtægter og udgifter. Det er godt politisk håndværk. Især når det tages med i betragtningen, at finanskrisen stadigvæk påvirker finanserne i negativ retning.

Forslag til finanslov for 2011 - 2

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 11. november 2010

På den ene side er der et ønske fra samtlige partier om en dag at opnå politisk selvstændighed. På den anden side er der mildt sagt meget lidt interesse for at skabe et samfund, der baserer sig på vækst. Vækstskabelse er den eneste måde, hvorpå vi kan nedbringe vores afhængighed af bloktilskuddet fra Danmark, og dermed den eneste farbare vej mod politisk selvstændighed.

Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011

Departementet for Finanser
Tirsdag d. 9. november 2010

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig.
Tilknyttede tekster:

Åbent brev til landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 9. november 2010

Vi erfarer, at landsstyret har planer om delvist at lukke hullet i landskassen ved at pålægge det havgående fiskeri yderligere afgifter. Grønlands Arbejdsgiverforening er naturligvis enige i, at landets økonomi skal rettes op, men det ville være lettere at acceptere stramninger, hvis de blev kombineret med mod til at skaffe indtægter gennem udefra kommende selskabers aktiviteter i Grønland.

Siumuts ordførerindlæg til finanslovsforslaget

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 23. september 2010

Grundstenene for nationaløkonomien er vort lands levende og ikke levende ressourcer. Siumut mener ikke, at oplægget på nogen måde tager højde for disse, hvorfor Siumut ikke kan være med til at vedtage det fremlagte Finanslovsforslag for 2011 sådan som det foreligger.

Forslag til Finanslov 2011 - Almindelige bemærkninger, baggrund

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 23. september 2010

Finansloven skal sikre en fornuftig udvikling af Selvstyrets indtægter, udgifter og likviditet. Samtidig skal Finansloven tage højde for de udfordringer Selvstyret står overfor i fremtiden. Finansloven skal være udtryk for en sammenhængende, langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning.

Indlæg fra IA om Finanslovforslag for 2011

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. september 2010

Finanslovsforslaget indeholder mange midler der er bundet op på tilskud. Dette er ikke et særligt grønlandsk fænomen. F.eks. er landbrugssektorer og fiskeribrancher i hele verden meget præget af tilskud. Når det er sagt mener Inuit Ataqatigiit at for mange og for store tilskud er et problem for en selvbærende grønlandsk økonomi. Det er vigtigt at sikre at tilskud kun ydes når det giver mening.

Svar til Grønlands Arbejdsgiverforening om uddannelsesindsats

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 27. august 2010

Uddannelsesplanen virker og lige nu er ca. 3700 i gang med et uddannelsesforløb, hvilket er en stigning på over 30 % siden 2005. Lige nu er det største problem manglen på kollegiepladser til de studerende, hvilket landsstyret forsøger at tage hånd om i den fremsatte finanslov ved at fremrykke midler til kollegiebyggeri i stor skala.

Hvilke organisationer finansieres via finansloven

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 12. august 2010

Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Politisk Økonomisk Beretning - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Det er også vigtigt at forholde sig til den stigende gældsætning uden for Landskassen. Dette er risikabelt i den forstand, at det i sidste ende er Selvstyret og dermed Landskassen, som er garant for en stor del af den gæld, der opbygges. Derfor vil det i større grad blive nødvendigt at tage hensyn til Grønlands samlede gældsforpligtelser ved vurderingen af om nye anlægsinvesteringer skal igangsættes. Det betyder, at der skal stilles større krav til rentabiliteten og sikkerheden i de enkelte projekter.

Landstingsrevisorerne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Forslag til landstingsbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark.

Tillægsbevillingslov 2009 - Demokraternes ordføreindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. april 2010

Fra Demokraterne finder vi det uholdbart, at en stor del af det omtalte beløb angår tilskud til aktieselskaber. Således bevilgede Finansudvalget 8 mio. kr. til Great Greenland A/S. Great Grenlands meget anstrengte økonomiske situation skyldes, at salget af sælskind er meget stærkt begrænset, hvorfor der sker en lageropbygning i virksomheden. Dette er uholdbart. Derfor vil vi fra Demokraterne opfordre landsstyret til at finde en løsning på problemet. Demokraterne er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at der i fremtiden ikke vil være et marked for sælskind, at selskabet bør afvikles.

Ansvaret for milliardunderskud ligger hos Siumut og Atassut

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. april 2010

Præcist hvor uansvarligt forslaget var, har vi svaret på nu. Det daværende landsstyre forudså et underskud på 310 millioner kroner og i dag sidder vi så med et historisk stort underskud på en milliard kroner.

Bredt forlig er ikke et succeskriterium i sig selv

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis det var muligt at indgå brede forlig om Finansloven, men sådan er den politiske virkelighed ikke skruet sammen i øjeblikket. Det forrige landsstyret har efterladt vort land med en økonomi, der ligger i ruiner og derfor er det vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå et bredt forlig.