Emne: Norden


Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. maj 2013

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Landsstyret stiller arbejdet i Arktisk Råd i bero

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 14. maj 2013

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Maritimt arktisk spin?

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 30. januar 2013

Kunne en sådan tragedie ske igen i nøjagtigt dette samme område – men nu under sejlads i sommerperioden juni – juli – august-september, og nu med et af de store krydstogtsskibe, der medfører i tusindevis af passagerer, og som ikke er isforstærket i en høj isklasse, og som i det hele taget ikke er konstrueret til at kunne ”tåle” at påsejle selv et meget lille isbjerg ved et uheld?

Tale ved Nordisk Råds møde i Helsinki oktober 2012

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 31. oktober 2012

I Grønland har vi et stort ønske om at tale om løsningerne på de udfordringer, vi har, i stedet for at se dem som uløselige problemer. Vi, der har fået betroet vores politiske hverv af vores landsmænd, har en forpligtelse til at se realiteterne i øjnene og lægge en politik frem, som vi mener peger på nogle løsninger.

Hvem skal betale for sikkerheden i Arktis?

Norden, De nordiske landes officielle samarbejde
Torsdag d. 3. november 2011

Nordisk stordrift giver god mening på en række områder, ikke mindst når det kommer til dyre indkøb og driftsopgaver på grænseoverskridende områder som søsikkerhed.

Oplysninger om tal for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 19. oktober 2011

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Sproglige rettigheder i Grønland, Rigsfælleskabet og Norden

Landstinget
Tirsdag d. 22. februar 2011

Den nordiske sprogkonvention af 17. juni 1981 giver de nordiske statsborgere ret til at anvende deres eget sprog i et andet land. Overenskomst af 18. juni 2003 om ændring af den nordiske sprogkonvention udvider sprogene med grønlandsk, færøsk og samisk
Tilknyttede tekster:

Ondt i sproget? Så koster det at gå til lægen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 22. februar 2011

Nu vil du måske indvende, at reglerne blev vedtaget helt tilbage i 2004, og at der ikke i den forbindelse blev rejst indvendinger fra Grønlands side. Det er måske rigtigt, og selvfølgelig er det ærgerligt, at Grønlands medlemmer af Folketinget ikke allerede dengang var opmærksomme på lovforslaget, og dets betydning for grønlændere, bosat i Danmark

Grønlands forslag om Arktis vedtaget ved Nordisk Ministerråds statsministermøde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. november 2010

Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Selvstyrende lande i Norden styrker samarbejdet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 8. september 2010

Færøerne, Åland og Grønland vil drøfte fælles politik på Nordisk Råds session i november 2010.

Klima, Natur og Kulturarv

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. august 2010

Vi befinder os nu i nærheden af det område, som Grønlands selvstyre ønsker optaget på Verdensarvslisten under projekttitlen "Landbrug i Arktis i 1000 år". Det arbejde har pågået i nogen tid, for det har ikke været helt let. For som alle ved, at der utrolige forekomster af mineraler spredt over det meste af Sydgrønland, og da et Verdensarvsområde er uforeneligt med udvinding af mineraler, har det været nødvendigt at indgå kompromisser i afgrænsningen af det foreslåede Verdensarvsområde. Derudover har der været behov for, at lokalbefolkningen sikres erhvervsmuligheder fremover.

2010 – et år med mange nye udfordringer og nye initiativer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. august 2010

Vi har i Grønland fået nedsat en Skatte- og Velfærdskommission, som de kommende år vil få stor indflydelse på vores skattesystem og vores socialområde. Et arbejde som muligvis også kan bruges i de andre selvstyrende lande, Færøerne og Åland.

Grønland og Nordisk samarbejde i 2010

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 20. januar 2010

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram. Programmet prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle særligt i udviklingen af fælles projekter med vores Canadisk nabo. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere.

Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. november 2009

Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet.

Palle Christiansens tale ved Nordisk Råds Session

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 28. oktober 2009

Hensigten med studiet er at give et samlet overblik over de aktuelle udviklingstendenser indenfor samfunds- miljø- og naturressourceforholdene i Arktis, som er af afgørende betydning for hele regionens indbyggere i fremtiden.

Norden i forhold til EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. oktober 2009

De nordiske lande deler en fælles forståelse for at bæredygtighed skal være afgørende i forvaltningen af de naturlige ressourcer. Jeg mener derfor vi i Arktis og Norden sammen skal stræbe for at sætte dagsordenen for hvad en europæisk arktisk strategi bør indeholde.

Grønland i nordisk samarbejde

Landsstyret
Torsdag d. 22. oktober 2009

Landstinget skal i morgen den 22. oktober 2009 behandle ”Redegørelse for landsstyrets nordiske strategi”. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed i forbindelse med Nordisk Råds session, men for første gang er redegørelsen ikke en status af, hvad der er sket hidtil, men udtryk for den strategi på det nordiske område, som landsstyret vil føre i de kommende år.

Vigtige skridt - at styrke det regionale samarbejde om hval- og sælfangst

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
NAMMCO
Fredag d. 18. september 2009

NAMMCOs Forvaltningskomité for hvaler hilste flerårige fangstkvoter velkommen, som Grønland for nylig indførte for hvidhvals og narhvalbestande og bemærkede, at disse er beregnet til at genopbygge bestandene i de kommende år, og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed af fangster.

Nordatlantiske toner under dansk formandskab

NORA - Nordatlantisk Samarbejde
Lørdag d. 4. april 2009

To lande i NORA-regionen – Færøerne og Grønland – deltager som selvstyrende områder inden for det danske kongerige i disse forberedelser.