Periode: December 1999


Nuuk må udbygges

Sermitsiaq
Fredag d. 24. december 1999

I Uummannaq siger man for eksempel, »det er os der tjener pengene, men det er Nuuk, som bruger dem«. I Paamiut føler man sig snydt af landsting og landsstyre.

En række initiativer vil udbedre lægemanglen

Alfred Jakobsen
Torsdag d. 23. december 1999

Direktoratet har arbejdet målrettet med fremstilling af en ny rekrutteringspjece. Ligeledes er der etableret en hjemmeside på internettet samt udarbejdet en video om »Grønlands Sundhedsvæsen i en brydningstid«.

Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Mikael Petersen

Det grønlandske Pressernævn
Torsdag d. 23. december 1999

Uanset den betydelige offentlige interesse finder Pressenævnet imidlertid, at avisen ved at anføre, at klageren nu har "gået rundt som lovbryder i ugevis", har overtrådt grænsen for hvad der er i overensstemmelse med god presseskik.

Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Peter Grønvold Samuelsen

Det grønlandske Pressernævn
Torsdag d. 23. december 1999

Idet bladet ikke ved den skete telefoniske henvendelse til en medarbejder i direktoratet har foretaget tilstrækkelig høring af klageren, finder Pressenævnet, at Atuagagdliutit/Grønlandsposten har handlet i strid med god presseskik

Anbring børnepolitikken i en familiepolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. december 1999

Vi opfatter det som en privat sag, hvad der foregår bag hjemmets vægge, og derfor blander vi os først, når børn misrøgtes, og det har stået på længe.

Med ønsket om et godt nytår

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Lørdag d. 18. december 1999

Vi noterer, at Jonathan Motzfeldt er i færd med at rejse sit politiske eftermæle. Vi opfordrer til, at mindestenen bliver sat herhjemme.

Landstinget sætter gang i inflationen

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Lørdag d. 18. december 1999

...men vi undrer os på den anden side over, at der ikke sættes mere målrettet ind overfor Nukissiorfiit i forsøg på besparelser

Tilbage til barakkerne

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Lørdag d. 18. december 1999

Grønland er ikke et samfund, præget af ideologisk debat. Faktisk er der forbavsende lidt debat om de store ting i samfundet. Det er en skam, for selv i et folkestyre skal politikerne bides i haserne.

Politisk-økonomisk helhedsløsning nødvendighed

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Lørdag d. 18. december 1999

Eneste farbare vej er seriøse forhandlinger mellem hjemmestyret og arbejdsmarkedets organisationer

Grønlands egen møntfod og egen nationalbank

Per Rosing Petersen
Fredag d. 17. december 1999

Skal vi stadig underkues udefra og bare følge med strømmen uden egen indflydelse? - Skal vi fortsat tabe menneskelige værdier, der ikke kan vurderes i penge?

Inflationsnytår

Sermitsiaq
Fredag d. 17. december 1999

Her ved årsskiftet til det nye årtusind står vi på spring til en inflation, som vi ikke har set tidligere, og som vil udhule bloktilskuddet og gøre det mindre værd.

Ingen har ansvaret for sagen om frynseskat

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. december 1999

FORKLARINGEN kan også være, at hjemmestyret som skattedirektoratets arbejdsgiver måske vil se noget uvenligt på at blive indstillet til en bøde.

Sager om ansvarssvigt skal føres til ende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. december 1999

Enhver sag om ansvarssvigt bør føres til ende. Ikke for den enkeltes skyld, men for dem, handlingen kan berøre i fremtiden.

Sproget - igen, igen!

Peter Brix Adsersen
Fredag d. 10. december 1999

Det kupagtige forslag om, at sproget i Landstinget skal være grønlandsk, er for mig at se et led i en beslutningsproces hen imod etnisk favorisering.

Byggeriet på danske hænder

Sermitsiaq
Fredag d. 10. december 1999

Det nye udbudscirkulære vil nemlig ikke bidrage til den selvstændighed og uafhængighed, der ellers arbejdes på i alle andre direktorater.

Er havisen ved at forsvinde ?

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 9. december 1999

Der er ... al mulig grund til, at Grønland (Danmark) nøje følger udviklingen og intensiverer det internationale samarbejde for at begrænse menneskeskabte årsager til ændringer i vores klima.

Om ungdomsråd og æsketrolde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. december 1999

Op som trold af en æske og ned igen på den slappe fjeder. Et ordentligt rabalder, der bare viser sig at være ingenting.

En af Dagens unge grønlændere

Hans Peter Poulsen
Tirsdag d. 7. december 1999

Det der afgør om vi fortsætter eller ikke fortsætter med uddannelsen er afhængig af den vejledning som vi har fået eller vi ikke har fået gennem vores opdragelse ...

Landsstyret har ansvaret for lægekonflikten

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. december 1999

Det nytter ikke, at landsstyremedlemmet siger, at han ikke vil blande sig i forhandlinger. Det er han simpelthen nødt til, men han kan kun gøre det ved at forlange handling i landsstyret.

Dagens unge grønlændere

Sten Egede Hegelund
Lørdag d. 4. december 1999

Livet er jo ikke kun dansen på røde roser - nuannaakalaaginnarluni inuusoqarsinnaanngilaq!!!!

Man skal høre meget før ørerne falder af!

Janus Chemnitz Kleist
Fredag d. 3. december 1999

...hørte en tidligere lærer på Grønlands universitet ...udtale i Qanorooq, at vi med en grønlandsk nationalbank kan styre renteniveauet, uafhængigt af resten af verdenen.

Hjælp til selvhjælp

Sermitsiaq
Fredag d. 3. december 1999

Vi taler konstant om sundhedsvæsenets problemer og at lægerne ikke tjener nok. Men hvad med socialvæsenet, der skal rydde op efter politikernes fejlslagne politik gennem årene.

Der er penge til sundhedsvæsenets ansættelser

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. december 1999

AG har tidligere på denne plads kritiseret landsstyremedlemmet for ikke at markere sig tilstrækkeligt for at løse rekrutteringsproblemerne. Dengang var det Marianne Jensen. Nu er det Alfred Jakobsen, men intet er ændret. Bortset fra måske, at landsstyreområdet nærmest er helt forsvundet.