Periode: September 2002


Forslag til Siumut partiets politiske målsætninger

Lars K.S. Olsen
Markus E Olsen
Ole Thorleifsen
Mandag d. 30. september 2002

Vi, børn under kolonitiden, hjemmestyret og den kommende selvstændighed, vil vi i samarbejde udvikle vort land, og derfor fremlægger vi et debatoplæg til Siumut partiets hovedbestyrelsesmøde og dermed også til kommende landsmøde

50 millioner kroner om året på vakant indkvartering

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Søndag d. 29. september 2002

Hvem er så egentlig ansvarlig for boligsituationen i Grønland? Hvem burde have gjort det lettere for private mennesker, private firmaer eller hvem der nu har lyst, til at få bygget boliger? Det er bl.a. Hr. Landstingsmedlem Mogens Kleist, og hvilken løsning kommer han frem med. Skat på vakantboliger, så folk ikke kan "snyde" systemet for husleje

Turistparadis for de pengestærke - skatteyderstøttet vanvid

Laurits Bloch
Fredag d. 27. september 2002

Ammassalik har før oplevet skræmmende tiltag i form af skatteyderfinansierede dumpingpriser på turistbeflyvningen fra Island til Vest- og Sydgrønland - udelukkende for at flytte den østgrønlandske turiststrøm fra Øst- til Vestgrønland. Og nu ser det ud til at kunne ske igen

Air Greenland - vækstcentre og Østgrønland

Ammassalik Turistkontor
Fredag d. 27. september 2002

Hvis troværdigheden skal bevares, og der skal et vist realistisk indhold i debatten, er det da vist på tide, at Østgrønland bringes på bane som et meget væsentligt vækstcenter

Skal det grønlandske samfund blive ved med at bruge formuer på tilkaldt arbejdskraft?

Line Frederiksen
Fredag d. 27. september 2002

Jens Fonsbøl, Milan Vraa

De studerendes vilkår forringes væsentligt

Karen H. Filskov
Fredag d. 27. september 2002

I modsætning til det danske erhvervsliv gør det grønlandske ikke meget for at rekruttere, og man må jo indrømme, at efter en håndfuld år i Danmark, så ER det smigrende ikke længere at blive behandlet som samfundets stedbørn og tilmed få tilbudt bolig, børnepasningsmuligheder samt en væsentlig højere løn og realindkomst end i Grønland

En fugl i hånden er bedre end ti på taget

Bjørn Overgaard
Fredag d. 27. september 2002

Jeg tror ikke, at kommunens slingrekurs vil animere andre til at igangsætte lignende projekter

Selvstyrekommissionens køreplan

Jakob Janussen
Fredag d. 27. september 2002

Afslutningsvis vil jeg tillade mig at korrigere de ukorrekte oplysninger om Selvstyrekommissionens økonomi, der fremkom i artiklen »En dyr skåltale« i Sermitsiak, nr. 35. Af artiklen fremgår det, at kommissionen har kostet 12,5 millioner kroner. Dette er ikke korrekt. Indtil udgangen af august måned i år har Selvstyrekommissionen forbrug 10,6 millioner kroner.

Øget aktivitet er vejen frem

Sermitsiaq
Fredag d. 27. september 2002

Igen et projekt, som rammer alle forbrugere, men som især går ud over de lavestlønnede, og dem er der flest af. De får nemlig ikke råd til at købe noget af det, hverken de dyre lokale fødevarer, eller de afgiftspålagte fødevarer udefra

Grønland har ansvaret

Edward Geisler
Fredag d. 27. september 2002

Vi står foran en efterårssamling og dermed også drøftelse og vedtagelse af en finanslov for 2003. Jeg glæder mig meget hertil og venter spændt på, om der kan opnås støtte til ændrede prioriteringer der gør, at ventelistesituationen kan ændres

Forslag til Finanslov for 2003 - ordførerindlæg

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 27. september 2002

Der skal årligt anvendes godt 80 mio. kr. på renovering og nybyggeri, hvis det ønskede niveau på folkeskolens anlæg skal nås over en periode på 15 år. I sig selv en absurd tanke, at det vil tage femten år at gennemføre den ønskede renovering og modernisering ... Vi vil gerne vide, hvordan målet kan nås for den halve pris - for det er, hvad landsstyret afsætter i finanslovsforslaget

Politikerne er utroværdige om Sundhedsvæsenet

Knud Erik Kleist, Kirurgisk overlæge på Dronning Ingrids Hospital
Maybritt Andersen
Fredag d. 27. september 2002

Sundhedsvæsenet har stadigt vanskeligere ved at rekruttere faguddannet personale. Udover at betale en højere løn til vikarer fra vikarbureau, skal man også betale næsten det samme beløb til bureauet, og sundhedsvæsenet skal også betale dyrt til INI for vikarboliger, fordi sundhedsvæsenet ikke længere disponerer over sine egne boliger - som andre Hjemmestyrede selskaber

Socialrådgivere - nu og i fremtiden

Helga Rask Jensen
Fredag d. 27. september 2002

Mange kontorassistenter, der i dag arbejder på det sociale område, vil gerne have en bedre uddannelsesmæssig baggrund for deres arbejde, men ønsker ikke at uddanne sig i 3 1/2 år, for at gå ned til det lønniveau socialrådgiverne befinder sig på.

Folkeafstemning en dårlig idé

Ulrik Rosing
Fredag d. 27. september 2002

Alt for tidlig indførelse af Hjemmestyret uden grundig forberedelse resulterede i, at den veletablerede udvikling i Grønland, styret af Grønlandsministeriet og senere af Statsministeriet i nært samarbejde med Landsrådet, er blevet grundigt forstyrret af de dårligt tilrettelagte foretagender skabt af de kommunistisk og nationalistisk orienterede politikere, som arbejder efter deres sære argumenter, der overhovedet ikke har noget med logik og fornuft at gøre

Lønforhøjelse

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 27. september 2002

Vi opretholder to samfund udelukkende for flytrafikken, som uden problemer kan flyve til de byer, hvor folk reelt skal hen. Vi kan nøjes med en Atlantlufthavn i Nuuk og to regionale lufthavne á 1200 meter - en i syd og en i Disko bugten.

Hvad der er mest brug for

André Guttesen
Fredag d. 27. september 2002

Uanset hvordan man vender og drejer det, så koster det penge, og hvorfor ikke prioritere børnene, når de er sikret en tryg opvækst og fremtid, kan de sikkert få råd til at flotte sig og forære os en lufthavn som et tegn på deres taknemmelighed

Hjemmestyret forpligter sig ...

Roland Thomsen
Fredag d. 27. september 2002

Det er en grov tilsidesættelse »af hensynet til barnets tarv« at inddrage de familier, forældre som ikke formår at leve op til deres ansvar. At inddrage dem i den »hensigtsmæssige behandling«, som barnet har behov for, er som at lade ulven vogte får

Politisk plattenslageri

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. september 2002

Det er kreperligt, at et landsstyremedlem, der ikke forstår værdien af disse grundlæggende, demokratiske magtprincipper, får held til at bilde borgerne ind, at han har en plan, som alle støtter. Heldigvis lykkedes det kun ved at føre donorerne bag lyset og - ifølge fleres udsagn - udsætte dem for regulært plattenslageri

Bunden må da snart været nået

Einar Tröndheim
Tirsdag d. 24. september 2002

Det er da vanvittig mange penge, når man ved at Grønland mangler skoler, og de skoler vi har er forfaldne så man ikke engang kan sidde i dem ...

Tag jer sammen

Erik H. K. Heilmann
Tirsdag d. 24. september 2002

Såfremt Atassuts nye kræfter i ledelsen hellere vil bage deres eget brød frem for arbejde for samfundet må alle rigtige Liberale til at tænke på andre muligheder og veje

Universitetsparken skal ses i en større økonomisk sammenhæng

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. september 2002

Jeg ...kan ikke på samme måde som du, fremkomme med en helt ensidig og snæversynet betragtning på området, men må forholde mig til en masse andre overordnede områder i samfundsbilledet

Åbningstalen ved Landstingets Efterårssamling 2002

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Mandag d. 23. september 2002

Landsstyret har bemærket at EU ikke udnytter sine fiskerimuligheder omkring Grønland specielt meget. Det er bekymrende, fordi det kan få en negativ indflydelse på midtvejsevalueringen af fiskeriaftalen med EU, der starter omkring årsskiftet. Grønland har en tilfredsstillende fiskeriaftale med EU. Der er konsistens mellem de kvoter, EU har fået adgang til at fiske, og den betaling EU erlægger. Derfor vil Landsstyret gøre en ekstra indsats for at oplyse om disse forhold overfor EU

Her er et håndtag - lav en dør!

Karl Therkelsen
Søndag d. 22. september 2002

Dengang; op til 1979 blev der sagt mangt og meget - skidt om EF- og guld og grønne skove til hjemmestyrets indførelse. Vis os, i kære fædre- eller jordmødre-elever til vor hjemmestyre - det positive og den sunde fornuft vi i de 20 forgangne år har opnået - som for eksempel indenfor folkesundhed, folkeskole, uddannelse og arbejdsmarked

Økonomisk uafhængighed

Sermitsiaq
Fredag d. 20. september 2002

Når IA’erne vil have afstemning om selvstændighed i 2005, bør de forinden gøre sig klart, om Danmark fortsat vil betale tre milliarder, efter at vi er blevet selvstændige. Ellers er det ikke andet end populisme og løgn over for vælgerne

Selvstyrebølge flyder over det ganske land

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 20. september 2002

Bloktilskuddet er langtfra en gestus fra Danmarks side. Danmark overfører bare de 3 mia. til Grønland af amerikanerpengene, men putter de resterende 10 mia. i lommen!

Efterlysning af bygdernes stemmer

Thomas Jessen
Fredag d. 20. september 2002

Betragt ikke tungerne eller ordene fra initiativtagerne til udryddelse af grønlændere som velklingende, de lyder nemlig grimt

Udskriv valget nu!

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 20. september 2002

... om man prioriterer en Universitetspark frem for renovering og udvidelse af landets skoler. Eller om man prioriterer et vandkraftværk i Sydgrønland, en lufthavn i Paamiut og Qaqortoq frem for flere personaleboliger og en forbedring af de ansattes arbejds- og lønvilkår i den sociale sektor og sundhedssektoren

Gode rammer for forskning og uddannelse

Ole Marquardt
Fredag d. 20. september 2002

Landsstyret fortjener stor ros for, at det sidste år skabte lovgrundlaget for, at unge fra Grønland - og for den sags skyld også den øvrige verden - kan få sig en forskeruddannelse i arktiske kultursprog- og samfundsforhold ved Ilisimatusarfik

Studerende vender ikke tilbage til Grønland

Hanne Søgaard
Irene Jeppson
Fredag d. 20. september 2002

De fleste har den holdning, at der skal være en naturlig motivation. Det er det eneste der virker

Grønlandske virksomheder gør ikke nok for at tiltrække nyuddannede grønlændere

Irene Jeppson
Karen H. Filskov
Fredag d. 20. september 2002

En forringelse af studiestøtten kan betyde, at grønlandske studerende vælger at gå over til dansk SU. Hvis de gør det, kan de ikke længere modtage den årlige frirejse til Grønland, og det vil igen betyde, at de sjældnere vil komme til Grønland

Farvel til Grønlands sundhed

Birgitte Nathanielsen
Fredag d. 20. september 2002

Det er efterhånden symptomatisk for tiltag i dette land - vi starter noget op, men så bliver det for besværligt, for krævende og koster penge - så må vi hellere lægge det i spækposen igen

Farlige børn - børn i fare

Gladys Kreutzmann
Fredag d. 20. september 2002

Der har i den aktuelle debat været fremført synspunkter om at samfundet begår kollektivt omsorgssvigt. Denne undersøgelse understøtter denne påstand, og det kan derfor hævdes, at socialpolitikken befinder sig i en dyb krise

Bjarne Hansen og psykiatrien

Jens Møller Hansen
Fredag d. 20. september 2002

I dag er der flere og bedre tilbud til de psykiatriske patienter end tidligere. Samtidigt sendes færre patienter til udlandet. Alt sammen uden øgede ressourcer. Der er tale om en god udvikling, som en kompetent leder har stået i spidsen for og - sammen med engagerede og dygtige medarbejdere - gjort til virkelighed.

Vildledende artikel om vandkraftværker i Grønland

Jørgen Pedersen
Fredag d. 20. september 2002

Man kan derfor ikke uden videre, og på baggrund af norske forhold konkludere, at vandkraftværker i Grønland er for dyre. Det er ikke blot vildledende, det er også langt fra Nukissiorfiits opfattelse af vandkraftens muligheder i Grønland.

1001 dags forhaling

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 20. september 2002

Han har opgivet at løse de sociale problemer for de tvangsanbragte børn på døgninstitutioner

Tassa! De næste 1001 dage

Ole Dorph
Fredag d. 20. september 2002

For at vide hvad vi skal, er vi nødt til at kende problemets omfang og opnå den fornødne viden om ... Hvilke andre omkostninger, omsorgssvigt påfører samfundet fx virksomhederne, politi, sundhedsvæsen, skole- og uddannelsessystem, familien mv.

Ja selvfølgelig

Carl-Aage Skovaa
Fredag d. 20. september 2002

Det er helt patetisk at en professor ved Ilisimatusarfik lader sig købe af to borgmestre til at lave et stykke papir, hvor borgmestrene har skrevet konklusionen på forhånd ... Jeg har desværre endnu ikke set rapporten ...

En ny lufthavn i Qaqortoq er ulogisk, uøkonomisk og uønsket

Henrik Skolemose
Jørgen Lund
Lars Sørensen
Nikolaj Ludvigsen
Fredag d. 20. september 2002

I Sydgrønland har vi gennem årene været glade og tilfredse med at have Narsarsuaq som atlantlufthavn og indgangsport til de forskellige byer i regionen. Der har ikke været kritiske røster fremme om dette, bortset fra forskellige udtalelser fra Qaqortoq, der meget gerne ville kunne bryste sig af at huse den centrale flyveplads i Sydgrønland.

Forsvarlig trafikordning for Sydgrønland

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 20. september 2002

Afslutningsvis skal det præciseres, at redegørelsen udelukkende lægger op til, at Landstinget skal beslutte, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal varetages eller ej. Der er med fremlæggelsen af redegørelsen således ikke tale om et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere steder fejlagtigt fremstår som om den er

Perspektiverende redegørelse

Jacob Juhl Jensen
Fredag d. 20. september 2002

Lad mig afslutningsvis præcisere, at redegørelsen på ingen måde skal betragtes som et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere gange kommer til udtryk i dagspressen ... Redegørelsen lægger udelukkende op til, at Landstinget beslutter, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal vedtages eller ej.

Narsarsuaq eller Qaqortoq - II

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Torsdag d. 19. september 2002

Operatører, der vil beflyve Grønland, skal hvad indenrigsnettet angår samarbejde med en operatør, der allerede har et absolut monopol på indenrigsruterne, og man er nu fremover tvunget til at lande i Kangerlussuaq. Et absolut monopol kan lede til misbrug af dominerende stilling, som beskrevet i bemærkningerne til den grønlandske konkurrencelov

Narsarsuaq eller Qaqortoq - I

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Torsdag d. 19. september 2002

Dette sammenholdt med de forsigtige skøn antyder, at Qaqortoq alternativet vil udgøre en betydelig belastning for samfundsøkonomien, hvor tabet måske ved en mere detaljeret og præcis dataindsamling vil nærme sig en lille halv milliard kr.

Narsarsuaq eller Qaqortoq - Konklusioner og anbefalinger

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Torsdag d. 19. september 2002

De oprindeligt anbefalede projekter fra Buch og Partners ApS er de mest realistiske. Det blev her anbefalet, enten at udbygge helikoptertrafikken og bevare status quo, eller at etablere minimalistiske landingsbaner i de tre sydgrønlandske byer, hvor sidstnævnte har den fordel, at man kan investere i etaper

Unge politikere på spring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. september 2002

Vi tror, at de unge vil arbejde målrettet på at forbedre den grønlandske folkeskole på et realistisk grundlag, som forudsætter omprioriteringer i samfundet. Vi er sikre på, at de unge med deres friske øjne og tanker har indset, at vi ikke kan indføre moderne velstand overalt i et samfund, hvor så mange samfundsopgaver er forsømt.

Under al kritik

Anonym
Mandag d. 16. september 2002

Især når situationen ender så sørgeligt, ville man ønske sig en bedre hjælp og information, så det kun er selve sygdommen og dødsfaldet man skal forholde sig til, og ikke alle mulige spørgsmål om hvorvidt der er råd til at bo på patienthotellet, om man har midler til at få mad, transport etc.

Landsstyret afventer

Augusta Salling
Fredag d. 13. september 2002

Jeg besvarede dine henvendelser ved brev den 2. maj 2002, men hvis du ikke tager dig tid til at læse almindelig post lagt i din postkasse i Landstingsbureau sætter jeg gerne svaret i Sermitsiaq.

Man har et standpunkt ...

Sermitsiaq
Fredag d. 13. september 2002

Arrogancen er grænseløs. I sin politiske havsnød forsøger Hans Enoksen af gøre afbigt. Nu vil han pludselig respektere befolkningen! Men ikke ved at stemme imod, hvis et nyt forslag om højere politikerløn skal behandles i Landstinget. Da vil han blot undlade at stemme.

Torskedumt, Hans

John Hansen
Fredag d. 13. september 2002

For din og Grønlands skyld - lad torskene få fred i nogle år endnu - og lyt til biologerne.

Racisme eller hvad

Bent Lundberg
Fredag d. 13. september 2002

Hvis man er dansktalende i Grønland, skal man ikke forvente at have mulighed for at følge med i det politiske liv.

Psykiatrien i Grønland lider under personalemangel

Bjarne Hansen
Fredag d. 13. september 2002

Man kan gøre sig mange tanker om hvorfor dette er tilfældet, og en af tankerne kunne være at psykiatrien er plaget af den samme nepotisme, som hærger for eksempel Nordjylland, som har samme problemer.

Dybt godnat

Marie Fleischer
Fredag d. 13. september 2002

Det skal da ikke være et spørgsmål om man er kvinde eller mand for at styre vort land. Spørgsmålet er om man har kompetencen til at styre landet og ikke om man er kvinde eller ej.

Nødvendigt med øget forebyggelse

Ole Dorph
Fredag d. 13. september 2002

Vore virksomheder, foreninger, interesseorganisationer, nærmeste naboer, arbejdskammerater og enkeltpersoner er i mine øjne helt bevidste om, hvad det er for overgreb, der sker i lokalsamfundene, og vidende om, hvilke konsekvenser disse overgreb får for såvel ofrene, samfundsøkonomien, uddannelsesniveauet og tab af selvrespekt.

Kan det virkelig være rigtigt?

Kaaliina Skifte
Fredag d. 13. september 2002

Du har fejlbedømt mekanismerne i især de små samfund i Grønland, hvis du tror, at samfundene selv magter at løse problemerne med misbrug, vold og omsorgssvigt. Hvis du bevægede dig ud af dit elfenbensslot og besøgte de socialt belastede miljøer, så ville du opdage, at de er i alvorligt underskud med stabile ressourcepersoner

Ole Dorph, du vrøvler

Sten Pedersen
Fredag d. 13. september 2002

Det er dybt demoraliserende, at landsstyremedlemmet hyler med de hunde, han er iblandt, og dagen efter i avisen tilsviner de selvsamme mennesker, der gør en stor indsats for at hjælpe de børn og unge, der har været udsat for endog meget traumatiske oplevelser

Vi skal finde alternative løsninger

Ole Dorph
Fredag d. 13. september 2002

Enhver kan indse, at hverken hjemmestyret eller kommunerne har mulighed for at rejse de midler, der skal til, såfremt vi skal etablere og drive de 175 - 200 døgninstitutionspladser, der ifølge Kanukokas undersøgelse er akut behov for at udvide det eksisterende antal døgninstitutionspladser med.

Færøernes og Grønlands juridiske fundament

Símun A. Klein
Fredag d. 13. september 2002

Den anden kandidat kunne tilbyde de samme goder, men uden at pålægge vælgerne nogen tilsvarende byrder, fordi at han tilbød at sørge for, at alt dette skulle finansieres af de danske skatteydere. Ikke uventet fik den sidstnævnte kandidat 75% af stemmerne, og siden har hans parti med ideologiske fæller regeret Færøerne.

Kommunerne satser på produktion

Jens Lars Fleischer
Fredag d. 13. september 2002

Grunden til, at vi i år har valgt at holde mødet i Island er blandt andet, at kommunerne længe har ønsket at studere det islandske erhvervsliv og igangsætte samarbejder med Island på erhvervsområdet. Kommunerne har været særligt interesseret i at studere rammerne for de islandske kommuners erhvervsengagement.

Satser du på at blive en af kammeraterne

Rune Broberg
Tirsdag d. 10. september 2002

Jeg syntes at du har solgt din integritet. Hvordan kan en professor sige så meget, og uovervejet sludder, hvis professoren ikke er købt og betalt af politiske kammerater

Lad os få et valg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. september 2002

Siumut har sat det politiske og parlamentariske system skakmat, selvom der er masser af påtrængende lovgivningsopgaver at tage fat på. I stedet kan vi se frem til en tam efterårssamling uden de store og kontroversielle samfundsproblemer på dagsordenen

En ny fase i Grønlands udvikling

Anders Fogh Rasmussen
Fredag d. 6. september 2002

Med dagens grønlandske dagsorden må perspektivet være, at vi fra dansk side bidrager med vore erfaringer og sætter dem ind i et samarbejde med Grønland. Således at de næste bloktilskudsforhandlinger (i 2003) ikke kommer til at dreje sig om marginale ændringer i tilskuddet, men anlægger et bredere perspektiv på, hvad vi - Grønland og Danmark - vil med den danske støtte

Hvor blev den lovede debat om Friskolen af?

Johannes Berthelsen
Fredag d. 6. september 2002

Har I ændret holdning i sagen? Hvis det er tilfældet, vil det være på sin plads at udmelde bevæggrundene for Jeres nye standpunkt til befolkningen. Alt andet vil være demokratisk forkasteligt ... Der er jo snart valg, om I vil det eller ej og så vil det være rart, i god tid at vide, hvilke politikere man kan have tillid til holder deres løfter

Sprogdebatten er også en social kamp

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2002

Man kunne få den tanke, at de udvalgte er blevet udpeget netop på grund af deres ufarlighed ... På den måde sikrer Siumut-toppen, at de ikke fremkommer med nogle spændende ideer, som skulle true deres magtposition

De truede og svigtede børn skal have hjælp nu

Sermitsiaq
Fredag d. 6. september 2002

Nu vil Ole Dorph starte med at tage ud til ti udvalgte lokalområder for at finde ud af, hvordan problemerne kan løses lokalt ... Imens er der mindst 200 børn og unge, som udsættes for fysisk og psykisk vold, seksuelle og eller andre overgreb med videre. De skal have den hjælp, de har krav på i henhold til lovgivningen.

Yankies, ratifikation eller olieembargo

Karl Therkelsen
Fredag d. 6. september 2002

Den kolde krig er forlængst slut, og med den tekniske fremskridt indenfor USA´s militær, da vil det være på høje tid til at amerikanerne tilbageleverer Inughuit´s land til deres rette ejere, ellers må Danmark og ikke mindst Grønland kræve klækkelig betaling for amerikanernes tilstedeværelse.

Vi har skabt hjemmestyret

Moses Olsen
Fredag d. 6. september 2002

I bred forstand må uddannelsen give mennesket forudsætninger for at kunne fungere i et samfund under udvikling ... Dette mål har vi tilnærmet os ganske vist i langsomt tempo. Men vi har slæbt på arvegods fra kolonitiden i mange år. Imidlertid er vi kommet målet nærmere gennem Atuarfitsialak (den gode skole)

Manipulerende trafikredegørelse?

Lasse Wellander
Fredag d. 6. september 2002

Lukningen af Dundas blev besluttet i Danmark på baggrund af verdenspolitiske hensyn, i skyggen af det kolde krig. Hvorimod lukningen af Narsarsuaq styres af privatpolitiske ambitioner og bliver besluttet i Nuuk.

Trafikordning for Sydgrønland

Jørgen Lund
Fredag d. 6. september 2002

Efter hvad Wæver siger, flyver Air Greenland gratis mellem disse destinationer. Dette må så betyde, at andre rejsende til andre destinationer skal betale for de rejsende til og fra Sydgrønland, ved at betale mere for deres billetter

Universitet Parken .... Sikke en fantastisk idé!

Marianne Stenbæk
Fredag d. 6. september 2002

Økonomisk udvikling, prestige, selvtillid, national stolthed, en bedre uddannet ungdom, en rolle i det internationale samfund. Det at kunne... at lægge janteloven til side. Er det ikke præcist nogle af de ideer, Selvstyrekommissionen anbefaler med hensyn til Grønlands fremtid?

Politikerne vil spare på idrætten

Pâviâraq Heilmann
Fredag d. 6. september 2002

Konsekvenserne af nedskæringerne vil være, at udviklingen af den grønlandske idræt sættes i stå. De mange frivillige ledere skal bruge endnu mere tid på at skaffe penge, og mange vil stå af fordi betingelserne simpelthen er for vanskelige.

Alle mand til årerne - eller til pumperne?

Thomas Stensgaard
Fredag d. 6. september 2002

Det var vores håb, at den nye kystledelse havde set det som sit hovedmål at sikre og forbedre denne grundydelse. Det var derfor vi efterlyste en kystledelse fra mellemlederside. Men det begynder mere og mere at se ud, som om det meste af kystledelsens tid går med at få stumperne til at hænge sammen på driftssiden

Hele Landstinget bør sætte tæring efter næring

Beate E. Kristiansen
Fredag d. 6. september 2002

Der er ikke »nye« penge i udsigt, og derfor må findes besparelser, hvis vederlaget til landstingsmedlemmer skal sættes op. Arnat Partiiat har tidligere peget på relevante besparelser ved at nedsætte antal medlemmer til 25. Vort forslag betyder naturligvis, at det fremtidige Landsting så vil bestå af 12 kvinder, 12 mænd og en formand m/k

Den grønlandske kajak

Thimothæus Poulsen
Fredag d. 6. september 2002

Som bekendt er begrebet kajak/qajaq et inuit-udtryk, som vi har tilført alverdens befolkning. Såfremt begreber som Cola og Lego kan tilgå en bestemt gruppe eller familie, så mener jeg selvfølgeligt, at det grønlandske folk kan opnå rettighed til nogle fast definerede områder indenfor begrebet kajak/qajaq

Dialog er vigtig - også om torskefiskeriet

Tine Pars
Fredag d. 6. september 2002

Udnyttelsen af torskebestanden er et godt eksempel på en af de konflikter, vi møder omkring udnyttelsen af de levende ressourcer. På den ene side fraråder biologerne at fiske på torskebestanden, før fisken er blevet gydemoden, således at forsigtigheds- og bæredygtighedsprincipperne bliver fulgt. På den anden side står fiskerne med et akut behov for indtjening og manglende alternativ beskæftigelse

Reaktion på KIT A/S’ seneste nyhedsbrev: KIT INFO nr. 5.

Henrik Rafn
Fredag d. 6. september 2002

Har vi råd til det ? Er kommunerne parate til at betale mellem 50 og 100 millioner for et IT-system? En politisk afgørelse, selvfølgelig, men nok værd at tage med i betragtning

The Partnership on Indigenous Peoples

Edward Geisler
Onsdag d. 4. september 2002

We are peoples of hunters and gatherers. And like other indigenous peoples all over the world, we have had to adjust to a way of life, or maybe rather have been coerced to a way of life, that is brutally alien to our culture and traditions

Fri af partipolitiske og økonomiske interesser

Rune Broberg
Onsdag d. 4. september 2002

Hvad skal man så med en direktør, hvis det alligevel bare meningen at der er en flok politikere der skal styre landets eneste landsdækkende tv station. Direktøren som i øvrigt ofte er politiker, er en stråmand som kun er ansat for at føre politikernes ønsker ud i livet ...

Større åbenhed omkring betalinger til flytrafikken

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Mandag d. 2. september 2002

Det største tilskud gives til passagerer i distriktsbeflyvningen i henholdsvis Sydgrønland, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit, hvor der for en billet betales under 10% af den reelle pris

Uddannelse og boligpolitik

Rune Broberg
Mandag d. 2. september 2002

Ove Rosing påpegede ganske rigtigt at Grønland har brug for flere børn, og at han med denne bagtanke prøvede at få flere til at lade være med at få en abort og få barnet i stedet. Hvad der bekymrer mig er det etiske perspektiv, som ligger i at en læge rådgiver en patient udfra egne politiske ideer og derved har større chance for at bevæge fokus fra patientens behov og situation.