Periode: April 2009


Resume af redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Et landsstyremedlem kan idømmes foranstaltninger efter § 6 i landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed, såfremt landsstyremedlemmet forsætligt eller af grov uagtsomhed har tilsidesat sine pligter. Det gælder også, hvis landsstyremedlemmet har givet Landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Landstingets behandling af en sag har fortiet oplysninger af væsentlig betydning.

Redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Professor Ole Spiermann fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde idag resultatet af sin uvildige juridiske undersøgelse vedrørende tillægsbevillingssagen om Qasigiannguit Efterskole, som Landsstyret iværksatte i december 2008
Tilknyttede tekster:

Den hellige sæl

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 30. april 2009

Drop tilskudene til sælskindsindustrien, drop tanken om at vi kan tvinge europæerne til at købe vores skind, og drop ideen om at vi mister vores identitet hvis vores sælskindsproduktion bliver formindsket.

Tak

Atassut
Tirsdag d. 28. april 2009

Vi skal fra ATASSUT bringe vort hjertelige tak til vores vælgere samt den øvrige befolkning i vort land for at I har givet os mulighed for at arbejde for befolkningen igennem Landstinget i valgperioden der er ved at rinde ud.

Noget om smartness

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 26. april 2009

For fiskeren Kjeld går det kun ud på at lave rødspætter ud af makrel. Men der er mange andre former for smartness, der er langt mere alvorlig – noget af det er endda forbryderisk udspekuleret.

Omsorgssvigt overfor sult blandt grønlandske børn.

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 25. april 2009

De alarmerende tal for Danmark burde have fået Dansk Folkeparti til at inkludere børn i hele riget. Men når det nu ikke er sket, kan de foreløbigt lade sig inspirere af det arbejde, vi gør for at komme problemerne til livs i Grønland

Lad den grønlandske valgkamp ske hjemme i Grønland

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 25. april 2009

Den sociale indsats har været konstant stigende siden hjemmestyrets indførelse for 30 år siden, og udgør i dag som sagt knap 25 % af Grønlands Hjemmestyres samlede budget. Faktisk udgør forskellige former for sociale ydelser i dag omkring 45 % af de grønlandske kommuners samlede budgetter.

Indførelse af nye rettigheder under selvstyret

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 24. april 2009

Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen Vi vil nu have en del medborgere i samfundet, der ikke længere har de demokratiske rettigheder i det nye selvstyrende Grønland, såsom stemmeret, men som må finde sig i dumme udsagn og indretning af samfundet, uden mulighed for at deltage i samfundet. For nu har selvstyret definitionen på en udlænding og NU kan man kalde alle uden stemmeret for udlændinge i selvstyrets navn. Hvor langt er vi som samfund lige kommet? Hvorfor afskaffede man fødestedskriteriet? Til de andre partier til valgkampen er der bare det budskab, at det fremsatte forslag ikke forpligter andre partier til at lade sig trække med ned i møddingen.

Afhængighed eller ansvarligt selvstyre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 24. april 2009

Siumut hævder, at bevarelsen af bosætningsmønsteret er en nødvendighed for at bevare den såkaldte oprindelige grønlandske kultur. To forhold provokerer ved Siumuts politik. For det første: Skal man være fanger, leve på et eksistensminimum og i en bygd for at være rigtig grønlænder? For det andet: Hvad er vigtigst: kulturpolitik gennem bygdebevarelse eller økonomisk ansvarlig politik?

Om grønlandske børns forhold

Folketinget
Fredag d. 24. april 2009

Forespørgsel til statsministeren om grønlandske børns forhold: Hvordan agter statsministeren, som er personligt ansvarlig for, at FN's børnekonvention overholdes i det danske rige, at drage omsorg for, at ingen grønlandske børn sulter eller på anden måde lider overlast som følge af vedvarende omsorgssvigt?

Målkonflikt mellem miljø og selvstændighed?

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Torsdag d. 23. april 2009

I 2002 ratificerede Danmark Kyotoprotokollen, hvor målsætningen var at imødegå klimaændringer og stigende gennemsnitstemperaturer på kloden – en udvikling der især ikke at være til at tage fejl af i arktiske regioner. Hvor mærkeligt det end må lyde i dag, ratificerede det grønlandske hjemmestyre modsat det færøske også denne aftale, hvormed man har forpligtet sig på EU målsætningen om en reduktion af CO2 på 8% i forhold til 1990.

Statsministerens indlæg efter ordførertalerne og debat med Høgni Hoydal

Lars Løkke Rasmussen, Statsminister
Onsdag d. 22. april 2009

jeg forstår så meget færøsk, også med hensyn til færøsk kultur og politik, at jeg ved, at de synspunkter, hr. Høgni Hoydal har givet udtryk for her på talerstolen i dag, ikke er de eneste synspunkter, der er repræsenteret i den færøske debat i spørgsmålet om rigsfællesskabet. Derfor vil jeg - uden at det skal være nogen nytårstale, for det er det netop ikke - lægge mig i kølvandet på min forgænger og sige, at hvis Færøerne ønsker et andet forhold til Danmark end det, Færøerne aktuelt har, så løber man en åben dør ind, men den kan kun åbnes fra den færøske side, for vores grundsynspunkt er sådan set det, at vi har et stærkt og rigt rigsfællesskab.

Debat om Høgni Hoydals ordførertale

Kristian Thulesen Dahl, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Onsdag d. 22. april 2009

Jeg vil bare bede hr. Høgni Hoydal understrege, at der overhovedet intet er med koloniherrementalitet over forholdet mellem Danmark og Færøerne. Hvis der da lige skulle være det, er det, at Færøerne meget gerne vil være tæt på Danmark, så længe man har brug for at få pengeoverførsler fra Danmark, men der er jo ikke noget som helst i Danmark, der holder på Færøerne, hvis Færøerne ønsker at være et selvstændigt land, lige så lidt som der er kræfter i Danmark, der ønsker at holde på Grønland, hvis Grønland ønsker at være selvstændigt.

Høgni Hoydals ordførertale under åbningsdebatten 16. april 2009

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Onsdag d. 22. april 2009

jeg kunne også udtrykke det fromme håb om, at statsministeren har fået en ideologisk saltvandsindsprøjtning fra sine færøske forbindelser af moderne selvstændigheds- og venstreorienteret observans, at den nye statsminister jo kunne skrive sit navn i historiebøgerne som den statsminister, der turde gøre op med Danmarks koloniale fortid og nutid og ville arbejde aktivt for, at Færøerne og Grønland blev politisk frie lande, der så kunne samarbejde med Danmark i et ligeværdigt fællesskab.

Vi er det eneste alternativ til Siumut

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 20. april 2009

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at Demokraterne ikke vil indgå et samarbejde med Siumut og årsagen er ligetil. Grønland har brug for reformer på mange områder og Siumut er - om nogen - kendt for deres reformskræk og dermed vil et Landsstyre med Siumut ikke kunne føre Grønland sikkert gennem de udfordringer, som Grønland står overfor.

Dette indslag er ikke tekstet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

”KNR skal i tv i 10 af årets 12 måneder på alle hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 21 00 udsende mindst en egenproduceret grønlandsk hovednyhedsudsendelse af mindst 20 minutters varighed, der skal foreligge med danske undertekster.”

En for alle og alle for – eller hvordan var det nu det var?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

Jeg hæftede mig specielt ved dette indlæg i en af debatterne på KNR. “Gad vide hvor længe SIK - medlemmerne Benjamin, Sakæus og Batseba, som bor i en af blokkene i Nuuk, Sisimiut eller Ilulissat, vil stå op kl. 6 hver morgen, og gå ned på fiskefabrikken og arbejde til mindstelønnen og betale deres skat. Så Emil, Jenseeraq og Hans kan sidde over formiddagskaffen og vente på at den næste turist eller isbjørn måske kommer forbi.”

Er det politisk selvmord at ville drøfte bygdepolitik eller er det sund fornuft

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

Først og fremmest burde der ses ind på de faktiske muligheder for den enkelte til at opnå det nødvendige udkomme til at opretholde en fornuftig og værdig tilværelse for sig selv og sin familie.

Frihed og Fællesskab

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Mandag d. 20. april 2009

Men af endnu større værdi har Thulebasen været for Danmarks forhold til USA og den militære tryghed, som Danmark derigennem har kunnet værne sig under - helt frem til missilskjoldet. Tilbage står befolkningen i Thuleområdet og betaler prisen, sammen med de danske arbejdere, der var så uheldige at være på basen i januar 1968, da denne "sikkerhedspolitik" gik galt på værst tænkelig måde - atomart og radioaktivt.

Valg

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 17. april 2009

Kig Jer omkring i vort samfund: Fattige børn, boliger, der forfalder og et sundhedsvæsen i kaos. Det er de synlige resultater af 30 år med Siumut. Lad mig derfor fastslå, at Demokraterne ikke vil indgå i et koalitionssamarbejde med Siumut efter det kommende valg.

Selvbærende bygder

Siumut
Torsdag d. 16. april 2009

I sit valgoplæg til bygdebestyrelsesvalgene vil Siumut igen bane vej for selvbærende bygder. I stedet for kun at gå ud fra, at det er Landsstyret, Landstinget eller Kommunerne, der ordner forholdene, vil vi frem til bygdebefolkning med ansvar til at deltage og ordne deres egne forhold.
Tilknyttede tekster:

Uddannelsesindsatsen er for alle i Grønland, og sådan bør det forblive. Også indenfor minesektoren

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2009

Lars-Emil Johansen, Hans Enoksen & Per Berthelsens udmelding om en ekstra pulje til bygdebefolkningens uddannelse indenfor minedrift, kommer bag på Inuit Ataqatigiit.

Vi har råd – og vi bør have råd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2009

Der bor i dag ca. 9000 mennesker på steder med bygdestatus, dvs. at bygdebefolkningen udgør ca. 16 % af landets samlede befolkning. Man kan regne sig frem til at, Landskassens direkte og indirekte udgifter til bygderne udgør i dag ca. kr. 200 – 300 mio. om året. I dette tal er også indbefattet udgifter som også byerne i yderdistrikterne nyder godt af.

Jess og Hans – skam Jer!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 8. april 2009

På vegne af Demokraterne skal jeg udtale, at jeg finder det skammeligt og trist, at en fagforening i den grad forsøger at skabe en ny klassekamp i et samfund, hvor netop klassekampe har fyldt meget i tidens løb og hvor disse klassekampe har sat sig store spor i måden hvorpå mange mennesker ser på sine medmennesker.

Nordatlantiske toner under dansk formandskab

NORA - Nordatlantisk Samarbejde
Lørdag d. 4. april 2009

To lande i NORA-regionen – Færøerne og Grønland – deltager som selvstyrende områder inden for det danske kongerige i disse forberedelser.

Kun det talte ord gælder

Bertel Haarder, Minister for Nordisk Samarbejde
Torsdag d. 2. april 2009

Ministeren for Nordisk Samarbejde, Bertel Haarders, tale ved Arktisk Konference i Folketinget d. 31. marts 2009 om Rigsfællesskabets formandskabsprogram for Arktisk Råd