Periode: Januar 2011


Fakta om fly-aftale med islændinge

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 28. januar 2011

Udover at en central indkøbsfunktion giver god økonomisk mening er Selvstyret også ved sin aftale med EU forpligtiget til at have faste retningslinjer på indkøbsområdet. Dette med sigte på at opnå besparelser og foretage indkøb på bedst konkurrencemæssige vilkår. EU kontrollerer løbende Selvstyrets indsats på området, og kan i princippet reducere det årlige beløb hvis Selvstyret ikke lever op til forpligtigelserne.

Samfundsændringer i Sydgrønland 1900-1950 – fra fangst til fiskeri

Anthon Møller
Einar Lund Jensen, Cand. mag., projektkoordinator
Magdalene Møller
Paarnannguaq Olsen
Onsdag d. 26. januar 2011

Ændringer i klimaet betød, at Grønland fra omkring 1900 gik over fra fangst til fiskeri, og de nye erhvervsmæssige forhold førte til markante ændringer i det grønlandske samfund. De første ændringer indtraf i Sydgrønland, hvor den danske stat opførte fiskerianlæg, der lå centralt i forhold til forekomsten af fisk, men ofte i lang afstand fra hovedparten af de eksisterende bopladser.
Tilknyttede tekster:

Kviksølv i Arktis

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 26. januar 2011

En speciel bekymring er relateret til et stadigt stigende kviksølvindhold i arktiske dyrearter som isbjørne, tandhvaler og fuglearter på trods af et fald i de menneskeskabte emissioner fra Europa og Nordamerika
Tilknyttede tekster:

Grønland eksamineret i børns rettigheder

Landsstyret
Onsdag d. 26. januar 2011

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på Selvstyrets centrale prioriteringer og initiativer på børneområdet, generelt om uddannelsesområdet og sikring af det grønlandske sprog, børne- og ungepolitikker i kommunerne samt psykisk sundhed og børn og unges sundhedsadfærd.

Højeste antal TB tilfælde i 30 år

Landslægeembedet
Onsdag d. 26. januar 2011

2010 blev også året, hvor der her i landet blev konstateret det første tilfælde af multiresistent TB, hvilket vil sige, at bakterien har udviklet modstandsdygtighed overfor den almindelige TB medicin. Modstandsdygtige bakterier gør behandlingen meget vanskelig, og kan blive en alvorlig trussel både menneskeligt og økonomisk.

Arbejder landsstyret kun for Nuuk eller for hele landet?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 21. januar 2011

Men det er sådan set ikke nyt, at landsstyret prioriterer Nuuk på bekostning af resten af landet. På transportområdet har landsstyret nedsat en transportkommission med deltagere fra Nuuk og København. Jeg formoder, at konklusionen er skrevet på forhånd med anbefaling af Reykjavik som landets lufttrafikcentrum, hvilket falder i tråd med landsstyremedlem Palle Christiansens aftale med Air Iceland

De grønlandske erfaringer med fredning, forvaltning og fangstmetoder i sæl- og hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. januar 2011

Landsstyret er fortsat nødt til at give offentligt tilskud til indhandling af sælskind, som i år er på 25,2 mio. kr. selvom sælskindene eller andre produkter ikke kan afsættes. Når landsstyret fortsat giver offentligt tilskud til en ikke overskudsgivende erhverv, så skyldes det at der fortsat arbejdes for at finde alternativer erhvervsmuligheder til sælfangst. Det er uholdbart at fortsætte med lageropbygning, når sælskind er usælgelig som følge af misforståelser og misinformationer.

Seminar for mineralindustriens leverandører

Direktoratet for Råstoffer
Onsdag d. 19. januar 2011

Under seminaret fremlagde forskellige virksomheder deres planer. Virksomhedernes kontrakter kan være indenfor følgende områder: boring, camp, catering, logistik, båd- og flycharter samt juridisk og finansiel rådgivning m.m.

Samarbejde om bygderne

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. januar 2011

De seneste års diskussioner om bygderne har ikke båret frugt. Det er på tide, at vi starter en plan for udvikling af de enkelte bygder, udfra de enkelte bygders økonomiske udviklingsmuligheder. Det skal vi gøre i stedet for at diskutere alle bygder som et hele.

Råstofmyndighederne i Norge og Grønland indgår et formelt samarbejde

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 15. januar 2011

De konkrete samarbejdsprojekter kan omfatte alle relevante forhold på kulbrinteområdet, herunder regler, reguleringsmetoder og -processer, retningslinjer, praksisser, aktiviteter. Et andet hoved samarbejdsområde omfatter projekter til at styrke og udvikle myndighedsansattes viden og kompetencer med hensyn til regulering, administration og forvaltning af og tilsyn med kulbrinteressourcer.

Venner, her har I svigtet!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. januar 2011

Bedre bliver det ikke af, at vi i Grønland før har oplevet, at der er blevet handlet hen over hovedet på os – at vi er blevet holdt i uvidenhed om amerikanske allieredes brug af vort land; at vores tillid er blevet svigtet. Et nyt eksempel herpå ripper op i gamle sår, og belaster forholdet mellem Grønland og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse vedrørende hemmelige CIA-flyvninger i Danmark, Grønland og Færøerne

Arbejdsgruppe vedr CIA-flyvninger
Fredag d. 14. januar 2011

Regeringen har endvidere oplyst, at man fra dansk side gentagne gange har taget sagen op med USA og klart markeret, at man ikke ønsker dansk, grønlandsk eller færøsk luftrum og lufthavne anvendt til flyvninger/mellemlandinger, der ikke er i overensstemmelse med folkeretten.
Tilknyttede tekster:

Qeqqata Kommunia intensiverer arbejdet med aluminiumsprojektet

Qeqqata Kommunia
Fredag d. 14. januar 2011

Qeqqata Kommunia har pr. 1. januar 2011 ansat to nye medarbejdere - Peter S. Olsen og Tønnes Berthelsen - til at håndtere aluminiumsprojektet i tæt samarbejde.

Isbjørnekvoter 2011

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 13. januar 2011

Grundet manglende ny biologisk rådgivning, fastsættes kvoterne for 2011 og 2012 til 130 årligt, som er det samme niveau som 2009 og 2010 med mulighed for fratræk ved overfangst. Derudover ønsker medlem af landsstyret at der til Østgrønland gives 10 ekstra isbjørne i 2011 med henvisning til henvendelserne fra Kommuneqarfik Sermersooq om øget kvote, således den samlede kvote for 2011 er 140 isbjørne.

Mellembølge- og kortbølgesendere lukker

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 13. januar 2011

Den 11. februar 2011, kl. 8 (vestgrønlandsk tid) lukkes mellembølgesenderne på vestkysten samt kortbølgesenderen i Tasiilaq, og som følge heraf sendes KNR Radio ikke længere via mellembølgesenderne samt kortbølgesenderen i Tasiilaq.

Positiv udvikling i Royal Greenland A/S

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 12. januar 2011

Budgetmålet for Royal Greenland A/S var, at resultatet skulle ”gå i nul”, men årets resultat endte med et minus på 43 mio. kr. Landsstyret noterer, at målet ikke er nået og tager det til efterretning.

Er det en rimelig konflikt?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 11. januar 2011

Det er svært at forestille sig en folkelig forståelse for en højtlønnet gruppes kamp for sine privilegier. I GA har vi heller ikke denne forståelse, men bakker Air Greenland op i dets forsøg på en nødvendig modernisering af løn- og arbejdsvilkår. Det er ansvarlig ledelse, hvorimod fortsat eftergivenhed er vejen til en fastholdelse af et tilskudsreguleret erhvervsliv.

Grønland og Norge vil styrke samarbejdet

Landsstyret
Mandag d. 10. januar 2011

På energi- og miljøområdet vil landene samarbejde om at effektivisere brugen af miljøstandarter omkring vedvarende og fossil energi. Landene vil også udveksle erfaringer med råstofudvinding og forvaltning, hvor råstofmyndighederne i Norge og Grønland vil samarbejde med henblik på forsvarlig og bæredygtig udvikling af petroleumssektoren.
Tilknyttede tekster:

Klimaændring og hva' så ?

Birgitte Brønlund Hansen
Søndag d. 9. januar 2011

Hvorfor f..... er der så lys døgnet rundt på rådhuset og den nye kæmpe tekniske skole, ja selv i weekenderne ligger det badet i lys, alle kontor, gange mm. Og det er så bare de to bygninger som jeg kan se! Klimaændringer er en livsstil, som vi bruger mange ressourcer på, både ved at tale om det, men også via reklamer som dem hvor vi lære at vi skal slukke for lyset i de rum vi ikke er i, eller slukke for alle de apparater som står på stand by. Men hvordan skal JEG tage det seriøst, når dem der bor tættest på og som ser det hver dag ikke lader til at tage det seriøst?

Tele

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 8. januar 2011

Har TELE Greenland A/S planer om at udvide søkablet således, at alle uddannelsesbyer nord for Nuuk kobles på, jf. op til Ilulissat?

Bestyrelser

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 8. januar 2011

At bestride en bestyrelsespost i et offentligt ejet aktieselskab er og bliver en seriøs opgave. Derfor er det vigtigt for begge parter, det offentlige som ejer og det udpegede bestyrelsesmedlem, at man har de rette kompetencer til at udfylde den rolle, som en given bestyrelsespost kræver.

Ordblinde

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 8. januar 2011

I dag er det desværre sådan, at en stor gruppe borgere ikke har en kompetencegivende uddannelse. Mange af disse mennesker har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af fejlslagen skolegang og/eller læsevanskeligheder herunder ordblindhed.

Mennesker i nød har ret til hjælp

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 7. januar 2011

Sermitsiaq bringer den 5. januar 2011 en nyhed ”Kullorsuaq er i nød”, hvor det fremgår, at KNAPK appellerer om en økonomisk håndsrækning til Kullorsuaq fra landsstyret på baggrund af manglende indhandlingsmuligheder, og at Siumut bakker op om appellen.

Qeqqata Kommunia - Borgmesterens nytårstale 2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 6. januar 2011

Fiskerne mærkede 2010 på forskellige områder. Selvom, der efter fiskernes tilsagn findes mange torsk og krabber var der flere begrænsninger af indhandlingen samt indhandlingsstop. Disse begrænsninger har været til stor sene for fiskernes videre drift.

Sermersooq Kommune - nytårstale 2011

Asii Chemnitz Narup
Onsdag d. 5. januar 2011

I mange uger fulgte vi med stolthed og spænding Julie All Stars vej til en sikker sejr. Det føltes som om, det ikke blot var de dygtige sangere, der vandt, men hele det Grønlandske folk.

Borgmesterens nytårstale 2011

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Onsdag d. 5. januar 2011

Som alle ved er vores nye kommune ramt af økonomiske problemer, der både skyldes den generelle økonomiske afmatning der har ramt verden, men der har også været problemer med fiskeriet, desuden er det politikerne der sætter hindringer i at udvikle råstofaktiviteterne.

Uranundersøgelse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. januar 2011

Hvis det af fagkundskaben bliver fastslået, at det miljø- og sundhedsmæssigt er forsvarligt at bryde uran, så er det bare om at komme i gang, så hele vort samfund kan få glæde af de indtægter, som en uranproduktion vil medføre.

Et nyt år med resultater

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. januar 2011

I disse år, hvor råstofudvindingen opstartes og udvikles er det Grønlands befolkning der til enhver tid skal have udbytte af det. Ved indføringen af Selvstyret har vi fået retten til undergrunden og det må stå centralt i vores fortsatte arbejde.

Cairn Energy planlægger flere olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 4. januar 2011

En foreløbig opgørelse over de samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med boreprogrammet i 2010 har været på ca. 425 mio. kr. I dette beløb er medtaget værdien af varer og serviceydelser fra grønlandske virksomheder, bæringen af NUNAOIL A/S samt tiltag til kompetenceløft.

Medbyggerhuse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. januar 2011

En af de vigtigste forudsætninger for at kunne udvikle disse naturlige vækstcentre er, at den arbejdskraft der skal producere den nødvendige værdi, skal have noget at bo i. Faktum er desværre, at de naturlige vækstcentre også er de steder, hvor der er størst boligmangel. Dette er i sig selv ikke odiøst, da folk strømmer til de steder, hvor der er muligheder for at kunne forsørge sig selv og sin familie.

Nytårstale 2011 – reformer og forandringer er nødvendige

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 3. januar 2011

Bosætningsmønstret – et levn fra kolonitiden. Jeg kommer heller ikke i år uden om at tale om vort bosætningsmønster. Demokraterne er helt på det rene med, at det kommer til at tage mange år at lave om på det meget spredte bosætningsmønster, der er opbygget af vor tidligere kolonimagt. Men det betyder ikke, at vi skal sætte os opgivende hen i et hjørne. Det betyder tværtimod, at vi skal komme i gang med at ændre på det med det samme.

Nytårstale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 1. januar 2011

Vi oplever tilstande som vi ikke har set i mange år. I år har man f.eks. kunnet fiske hele året rundt, hvilket i sig selv er en stor forandring. Klimaforandringerne byder heldigvis også på nye og gode muligheder i det sydlige Grønland, muligheder som man allerede er i fuld gang med at drage nytte af. Vi nærer store forhåbninger til udviklingen af dyrehold og landbrug, både mht. forsyningen af det øvrige Grønland samt eksport til udlandet.