Periode: Februar 2011


Besvarelse af §37-spørgsmål om Air Iceland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 28. februar 2011

En af konsekvenserne ved et fuldt liberaliseret marked, hvor flere operatører potentielt konkurrerer om den samme passagermængde, er, at en kryds-subsidiering som vi ser den i dag, ikke længere vil være mulig. Det betyder, at der vil være flere ruter, hvor det nuværende prisniveau sænkes, men også, at flere destinationer enten vil opleve en prisstigning og/eller en nedgang i frekvenser, som naturligt vil afspejle efterspørgslen på de pågældende ruter. En konsekvens kan være, at Landskassen må indgå servicekontrakter for flere destinationer, end det er tilfældet i dag, for at sikre et rimeligt prisniveau samt et acceptabelt antal flyafgange. Dette er ikke i sig selv en dårlig udvikling. Det er blot vigtigt at holde sig denne mulige udvikling for øje. Det er dog meget mere reelt at beslutningerne om servicekontrakter foregår ved åbenhed via tilskud på finansloven end at bestyrelserne i selskaberne træffer disse beslutninger og krydssubsidierer indtjeningen på de kommercielle ruter til de ikke kommercielle ruter.

§37 spørgsmål vedrørende Selvstyrets aftale med Air Iceland

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 28. februar 2011

Aftalen med Air Iceland vil resultere i at udviklingen mod et selvbærende økonomi sættes i stå med stigende leveomkostninger for de lokale virksomheder og befolkningen samt ledighed som følge. Vores egne virksomheder og arbejdstagere skal anvendes til at gøre vort land mere økonomisk selvbærende på vores egne præmisser og forudsætninger.

Selvstyret anker Puisi-dommen

Landsstyret
Fredag d. 25. februar 2011

Derudover forholder dommen sig heller ikke til driften af Puisi-selskabet efter at det er gået op det daværende bestyrelse og direktion, at projektet ikke førte til noget.

London Mining projektet i Isuakasia er endnu ikke godkendt

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 25. februar 2011

Det skal understreges, at der hverken er søgt om eller givet en udnyttelsestilladelse til London Minings projekt i Isukasia. Der er givet efterforskningstilladelse til projektet og selskabet er netop nu i gang med sine VVM og VSB undersøgelser samt omfattende lønsomhedsstudier.

Kuupik lægger op til en international oliespildsfond

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. februar 2011

Det er Grønlands forslag, at alle offshore tilladelseshavere samt operatører eller ejere af olieefterforsknings- og udnyttelsesanlæg som opererer i Arktis skal være tilsluttet en sådan oliespildsfond. Grønland vil endvidere arbejde for at der bliver tale om en global ordning baseret på indgåelse af en international konvention.

Arkitekt-vinderne udråbt

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 24. februar 2011

Vinderforslagene giver et godt bud på hvordan livet kan udfolde sig i et tæt fællesskab under samme tag og et andet bud i et mere uforpligtende fællesskab der er mere er baseret på udeophold på den fælles terrasse

Udviklingsplan for aluminiumsprojektet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 24. februar 2011

For at projektet i Grønland kan realiseres, skal det være internationalt konkurrencedygtigt. På dette område har de foreløbige undersøgelser vist, at de lokale anlægsomkostninger i Grønland er for høje i forhold til andre lande.

Oppositionens avis

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 23. februar 2011

Vi skal på det skarpeste tage afstand fra AG’s postulat om, at Demokraterne er af den opfattelse, at ingen duer til noget. Det har vi aldrig nogensinde sagt noget som helst om, og vi må derfor betragte udsagnet som en del af AG’s politiske agenda om at få Siumut tilbage til magten

Inuit ledere vil fokusere på sikkerhed i olieefterforskningsboringer

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. februar 2011

Landsstyret ser frem til at få inspiration fra andre Arktiske områders erfaringer med håndtering af råstofaktiviteter og dertil hørende høringsprocedurer. Grønland vil dog til enhver tid værne om sin nuvundne selvbestemmelsesret også i forhold til råstofaktiviteter efter selvstyrelovens tiltræden.

Sproglige rettigheder i Grønland, Rigsfælleskabet og Norden

Landstinget
Tirsdag d. 22. februar 2011

Den nordiske sprogkonvention af 17. juni 1981 giver de nordiske statsborgere ret til at anvende deres eget sprog i et andet land. Overenskomst af 18. juni 2003 om ændring af den nordiske sprogkonvention udvider sprogene med grønlandsk, færøsk og samisk
Tilknyttede tekster:

Ondt i sproget? Så koster det at gå til lægen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 22. februar 2011

Nu vil du måske indvende, at reglerne blev vedtaget helt tilbage i 2004, og at der ikke i den forbindelse blev rejst indvendinger fra Grønlands side. Det er måske rigtigt, og selvfølgelig er det ærgerligt, at Grønlands medlemmer af Folketinget ikke allerede dengang var opmærksomme på lovforslaget, og dets betydning for grønlændere, bosat i Danmark

Uvildig analyse af døgninstitutionsområdet

Maliina Abelsen
Fredag d. 18. februar 2011

I dag bor der omtrent 140 børn og unge på Selvstyrets døgninstitutioner og 120 voksne og børn på Selvstyrets handicapinstitutioner i Grønland og Danmark. Men hvordan forholder det sig egentlig med hele døgninstitutionsområdet? Gør vi det godt nok?

Uforståelige prisstigninger på el

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 18. februar 2011

Daværende Sisimiut Kommune fik i januar 2007 oplyst af Nukissiorfiit og Hjemmestyret, at den fremtidige elpris med vandkraftværk maksimalt ville blive 1,65 kr./kWa den dag vandkraftværket stod færdigt. Men nu hvor vandkraftværket er færdigt, så stiger prisen på el til næsten det dobbelte af det lovede.

Konkurrencenævnet sikrer fri adgang til øl og sodavand

Konkurrencenævnet
Torsdag d. 17. februar 2011

Med Konkurrencenævnets afgørelse gøres der op med knapt 23 års eneret for KNI til at indkøbe og distribuere øl og sodavand i Vestgrønland. Dette er sket på bekostning af andre erhvervsdrivende, der har været udelukket fra at indkøbe øl og sodavand direkte hos Nuuk Imeq på grund af aftalen.
Tilknyttede tekster:

Royal Greenland har overtrådt konkurrenceloven

Konkurrencenævnet
Torsdag d. 17. februar 2011

Royal Greenland A/S har tilbudt fiskere, der indhandler stenbiderrogn til virksomheden, at de vil få fortrinsret til at indhandle sommertorsk. Dette er ulovligt og i strid med konkurrenceloven at opstille den form for forretningsbetingelser, når virksomheden har en dominerende stilling på markedet
Tilknyttede tekster:

Tele Greenland misbruger sin dominerende stilling til at udelukke konkurrencen

Konkurrencenævnet
Torsdag d. 17. februar 2011

På trods af, at landsstyret har givet tilladelse til andre virksomheder til at opsætte trådløst netværk i Nuuk og Nuussuaq, har Tele Greenland vægret sig ved at give en pris på adgangen til søkablet.
Tilknyttede tekster:

Første skridt mod et tættere arktisk samarbejde om sundhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. februar 2011

De arktiske lande står over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. en stigende forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme og udbredelsen af smitsomme sygdomme, psykiske sygdomme, misbrug og selvmord.
Tilknyttede tekster:

Møder i Bruxelles om fiskeri, fangst og landbrug

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 16. februar 2011

Ane Hansen gjorde det helt klart hvilke holdninger landsstyret har for hhv. hvaler og sæler. EU lovgivningen for sæler og nogle medlemslandes holdninger til hvalfangst er ikke noget som gavner Grønland.

Åbningstale ved Arktisk Sundhedsminister

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. februar 2011

Until this year, the structure of the health care system has been unchanged from the 1920s, despite the advantages provided by modern transportation and a well-developed telecommunication system. (Talen findes kun på engelsk).

Ordblinde

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. februar 2011

Hvis man ser bort fra, at landsstyret vil reservere ni pladser på en kommende efterskole til læse- og skrivesvage, hvilke konkrete idéer har landsstyret så til at hjælpe denne udsatte gruppe af børn og unge?

Chefredaktør går i protest mod manglende mediepolitik

Poul Krarup
Mandag d. 14. februar 2011

For samfundet er faren ved denne politik er, at vi i fremtiden har et mediebillede i Grønland, som hedder den offentligt finansierede public service station KNR – Grønlands Radio (svarende til DR) og selvstyrets og kommunernes hjemmesider, store virksomheders hjemmesider og ellers de danske og udenlandske medier på nettet og som print on demand.

Ris og ros til Grønland fra FN’s Børnekomite

Departementet for Sociale Anliggender
Mandag d. 14. februar 2011

Som et særligt punkt peger komiteen på, at landsstyret må sikre lige rettigheder og lige muligheder for alle sproglige og kulturelle grupperinger i Grønland
Tilknyttede tekster:

Fanden på væggen eller politisk skønmaleri?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 8. februar 2011

Det er ingen hemmelighed, at de offentlige kassers betydning for samfundsøkonomien er enorm. Det er heller ingen hemmelighed, at denne betydning skal reduceres. Fremover skal væksten komme fra den private sektor, idet bloktilskuddet som motor ikke kan klare flere omdrejninger.

Nye boliger i Grønland uden for de fire største byer

INI
Mandag d. 7. februar 2011

Familiehusene vil typisk kunne bebos af for eksempel forældre, bedsteforældre og børn/søskende, hvor boligstørrelsen er afpasset behov og betalingsevne. Familiehusene skal også understøtte den ældre generations ønske om at blive længere i eget hjem og unge børnefamilier med behov for at have bedsteforældrene tæt på

Forskelsbehandling er forkert

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 5. februar 2011

Når jeg er i Nuuk ser jeg desværre mange af de samme problemer, som jeg så i Tasiilaq for nogle år siden. Jeg ser fulde mennesker, der knap kan stå på deres egne ben, jeg ser verbale slagsmål mellem mænd og kvinder og jeg ser slåskampe. Alligevel er der ingen, der taler om at lukke for spiritushanerne i Nuuk.

Ingen ulovligheder med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 4. februar 2011

Der har været forlydender i pressen om, at der er sket og fortsat sker ulovlig udførelse af rubinholdigt materiale fra Grønland i forbindelse med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat.

Fri konkurrence overalt - eller et slag i luften?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 4. februar 2011

Er Selvstyrets aftale med Air Iceland udtryk for en reel vilje til at gøre op med al unødvendig offentlig indblanding i det grønlandske erhvervsliv? Eller er det en demonstration mod et enkelt selskab, der netop viser vilje til at gøre sig konkurrencedygtig på det internationale marked?

Vist blev vi taget ved næsen – men af hvem?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 4. februar 2011

Den mest markante udmelding overfor den amerikanske ambassadør, kom dog ikke fra Statsministeriets Thomas Arenkiel, men derimod fra Michael Zilmer-Johns, som ifølge ambassadøren ”ligeud sagde, at den danske regering ikke ønsker noget som helst fra USA i denne sag – i hvert fald ikke i øjeblikket”.
Tilknyttede tekster:

Landsrettens dom i Puisi-sagen

Grønlands Landsret
Torsdag d. 3. februar 2011

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens § 238, stk. 2. Der er således ikke refereret dokumenterede bilag eller afgivne forklaringer. Ankes dommen udarbejdes en supplerende redegørelse med disse dele jf. retsplejelovens § 238, stk. 3. Under sagen er der taget stilling til to søgsmål.
Tilknyttede tekster: