Periode: Juni 2011


Fiskeri og fangst 2010

Grønlands Statistik
Torsdag d. 30. juni 2011

I året 2010 faldt den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr. Udvikling på indhandlingsværdien forblev på nogenlunde på samme niveau. For rejer faldt indhandlingsmængden med over 8.000 ton hvorimod indhandling af hellefisk steg med 2.327 ton. For fangster af havgående fiskeri ved Grønland og i andre farvande steg fangsten generelt i 2010.
Tilknyttede tekster:

Fangsttider og -kvoter for moskus og rensdyr i 2011-2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 30. juni 2011

Det har i flere år været et ønske fra Borgerrådet i Pituffik, at personer med jagtbevis på Thule Air Base har adgang til moskusokse- og rensdyrbestandene i området. KNAPP i Qaanaaq har været hørt omkring spørgsmålet og tilkendegivet, at borgerne ved Pituffik kun bør få adgang til den udsatte rensdyrbestand ved Olrik Fjord.
Tilknyttede tekster:

2010 var et godt år for fiskeriet i Grønland

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Onsdag d. 29. juni 2011

Vi er naturligvis klar over, at indhandlingspriserne er lavere end i vore nabolande, men det er jo heller ikke ukendt, at vore omkostninger ved at drive forretning her i Grønland er væsentligt højere end i andre lande. Dette er en meget væsentlig årsag til den forskel i priserne ,vi ser. Eksempelvis er de variable omkostninger til produktion af et kilo rejer, d.v.s. omkostninger der er afhængige af produktionsmængden, eksempelvis el, vand, løn og fragt, ca. 70% højere i Grønland end i Canada.

Grønlandske fisk skyder genvej til EU

Fødevarestyrelsen
Tirsdag d. 28. juni 2011

Aftalen gør det muligt for grønlandske fiskevirksomheder at sende deres fisk til EU på samme vilkår som fiskevirksomheder i EU's medlemsstater kan sende deres fisk til andre af EU's medlemsstater.

Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 28. juni 2011

I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr. måned berørt af ledighed i byerne, hvilket svarer til 9,6 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I samme periode sidste år var tallet 2.898 personer eller 9,2 pct. af den potentielle arbejdsstyrke.
Tilknyttede tekster:

Greenpeaces misinformering skal ikke forblænde os

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 27. juni 2011

Greenpeace aktiviteter rettet mod Grønland har gjort, at myndighederne her i landet har været nød til at gøre sig tilsvarende overvejelser om offentliggørelse af al informationer omkring oliespils beredskabsplaner vil kunne forringe sikkerheden

For frihed og fremtid

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 25. juni 2011

Selvstændighed – er vores overordnede mål. I anerkendelsen af, at frihed kræver ansvar, arbejder vi aktivt for reel såvel som formel uafhængighed af Danmark.

Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 23. juni 2011

Frem til midten af 1970´erne husede Dundashalvøen et raketbatteri, der var en del af den amerikanske Thulebase. Med denne aftale indfrier den danske regering et løfte til Grønland, der blev afgivet i 2001 i forbindelse med, at råderetten over Dundashalvøen blev givet tilbage til Grønland.
Tilknyttede tekster:

Udredning om juridisk faderløse bør debatteres grundigt

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. juni 2011

Udredningen er den første af sin art og er unik til at få en indblik i, hvordan tingene hang sammen på det område. Historikken viser, at lovgivningen på familie- og børneområdet, også dengang, ikke var noget man bare lige kunne ændre. Det er et kompliceret sagsområde og den dag i dag kører tingene på den front trægt.

Hvad vil IA og Siumut med rigsfællesskabet?

Atassut
Tirsdag d. 21. juni 2011

Begge partiers nuværende medlemmer i Folketinget har i denne valgperiode mere end antydet, at Grønlands behov for medlemskab i Folketinget ikke længere er en nødvendighed, da Grønland i nær fremtid skal blive selvstændig.

Mindre underskud på handelsbalancen

Grønlands Statistik
Mandag d. 20. juni 2011

Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder. De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 524 mio. kr. i 1. kvartal 2011.
Tilknyttede tekster:

Muligheden for at græde i kor

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 20. juni 2011

Foreningen af juridisk Faderløse kunne naturligvis beslutte at arbejde for at bedre børns vilkår i al almindelighed. Herunder bedre vilkårene for de mange børn, der lever under kår så ringe, at deres højeste ønske er, at de slipper væk fra deres mor og at de aldrig havde lært deres far at kende. Altså børn, der ikke kun ønsker at være juridisk faderløse, men på alle måder både fader- og moderløse.

Vandkraftbyggeriets følgevirkninger for forbrugerne

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Søndag d. 19. juni 2011

Elpriserne er steget med omkring en tredjedel i forhold til tidligere efter vandkraftværket i Sisimiut er blevet bygget. Det har medført at vilkårene for både borgerne og de lokale erhvervsdrivende er blevet svære, hvilket har og vil formentlig sætte begrænsning for ellers en positiv udvikling. Jeg er nervøs for, at borgerne i Ilulissat vil opleve det samme forhold som i Sisimiut

Arktisk Kommando bør placeres i Narsarsuaq

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. juni 2011

Et spredt bosætningsmønster fremstilles nogle gange som et problem. Inuit Ataqatigiit er ikke enige i dette. Et spredt bosætningsmønster medvirker også til at vi kan skabe vækst decentralt. Det betyder ikke at Grønlandskortet ikke vil ændre sig i fremtiden, men det er ikke ønskværdigt at få et land med kun 4 større byer.

Hvor bliver innovationen og drivkraften af?

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 17. juni 2011

I Grønland forventes forbruget på sociale ydelser at stige til over 2 milliarder i løbet af 2011, herunder afses større summer til offentlig hjælp og i de senere år har der været markant stigning blandt antallet er arbejdssøgende. Qeqqata Kommunea har for nylig været ude og berette om en fordobling af antallet af arbejdsledige i forhold til året før, som den kommune der er hårdest ramt af arbejdsledigheden.

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Statsministeriet
Fredag d. 17. juni 2011

Udredningen bør beskrive retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk henholdsvis dansk ret fra omkring 1914, hvor man får de første positive bestemmelser i Grønland, og frem til 1963 henholdsvis 1974 samt foretage en sammenlignende analyse af retsstillingen.
Tilknyttede tekster:

Rejselærere i Kommune Kujalleq 2011-12

Kommune Kujalleq
Onsdag d. 15. juni 2011

Under skoleseminaret i Narsarsuaq i foråret var et af de mål, der blev sat, at der skal gøres en indsats for at forbedre fremmedsprogsundervisningen i de mindre bygdeskoler

Grønlands fremtid med EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. juni 2011

Grønlands partnerskabsaftale, fiskeriaftale og aftale om oversøiske lande og territorier, den såkaldte OLT-aftale, med EU skal genforhandles i de kommende år. Grønland forventer at overtage OLT-formandsskabet fra 1. januar 2012, hvilket vil betyde at Grønland vil stå for værtskabet med OLT-forummet i 2012.

Alle kræfter til bekæmpelse af arbejdsløshed

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 15. juni 2011

Stilstand i samfundet, stigende arbejdsløshed, ingen arbejde til håndværkerne, produktionsanlæg som står stille og ikke mindst færre der betaler til landskassen kan vi ikke bære i længden. Alle sejl må sættes til for at sikre arbejde til alle

Rapport om ny arktisk kommando

Forsvaret
Onsdag d. 15. juni 2011

Forsvarskommandoen har på den baggrund - med inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder - gennemført en analyse af mulige placeringer af den arktiske kommando.
Tilknyttede tekster:

Grønlændere i Danmark

Den nordatlantiske Gruppe
Onsdag d. 15. juni 2011

Nogle påpeger, at man i Nuuk nærmest kan isolere sig i kredsen af veletablerede personer, og at man dermed let kan fortrænge, hvor mange der slås med sociale problemer. Flere påpeger, at såfremt de flytter tilbage til Grønland, vil de automatisk indgå i en overklasse i forhold til de mange socialt udfordrede, hvilket de finder utiltalende
Tilknyttede tekster:

Spørgsmål om "Stærke medier"

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 14. juni 2011

Hvad er årsagen til, at man har fravalgt udenlandske eksperter i mediearbejdsgruppen? Til sammenligning har landsstyret i høj grad gjort brug af udenlandsk ekspertise i såvel Transportkommissionen som i Skatte- og Velfærdskommissionen.

NunaMinerals påbegynder boreprogram efter sjældne jordarter og guld i Grønland

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 14. juni 2011

NunaMinerals A/S kan med glæde meddele, at selskabet har påbegyndt det indledende boreprogram i 2011 indenfor selskabets Qeqertaasaq og Tikiusaaq sjældne jordartsprojekter (REE) som er beliggende i to store karbonatitkomplekser i det sydlige Vestgrønland. Selskabet påregner senere på året at påbegynde boringer efter guld indenfor selskabets Vagar guldprojekt i Sydgrønland

Børn der er sultne

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 10. juni 2011

Vi hører via medierne og opringninger fra befolkningen, at man ikke har noget at leve af mere. Børn bliver sendt i skole uden madpakker, idet der ikke er brød at smøre.

Inuit Ataqatigiit accepterer ikke, at der er forsyningsproblemer med fødevarer

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 10. juni 2011

Man må snart finde årsagen til, hvad baggrunden for det tilbagevendende problem er. Eventuelle svar til problematikken kan være, at tilskudsordningerne gennem finansloven til forsyning af fødevarer til yderdistrikterne er for få?

Kursus i lovgivning om hjælp fra det offentlige

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Fredag d. 10. juni 2011

En børnefamilie på far, mor og 3 børn. Far er fanger og fisker, moren er medhjælpende hustru og bliver alvorlig syg og skal indlægges i en længere periode. Familien lever af faderens fangst og indhandling. I nogle perioder er det hård og nogle gange går det godt for familiens økonomi. I gode perioder køber forældrene det børnene har måttet undvære. Forældrene sidder generelt hård i det økonomisk og har derfor ingen opsparing at tære på i dårlige perioder.

Pressen undlader at invitere Atassut

Atassut
Torsdag d. 9. juni 2011

Vi i Atassut hilste udmeldingen fra lederne af den grønlandske presse velkommen. Vi håbede på forandring i pressens politiske disponering, da vi tidligere gentagende gange har oplevet at blive udeladt i mediernes dækning af forskellige områder.

”Man kan mærke længslen …”

Den nordatlantiske Gruppe
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juni 2011

Svarene fra de interviewede er kontroversielle. De tyder på, at Grønland endnu ikke kan tilbyde en tidssvarende ramme for en moderne tilværelse og ikke har nået samme udviklingsniveau som Danmark. De adspurgte peger især på den økonomiske ulighed, de sociale problemer og et lavere niveau i den grønlandske folkeskole som væsentlige barrierer mod at flytte hjem igen.

Den aktuelle debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. juni 2011

Aktuelt kører der en debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie af Cairn Energy plc. Debatten er især præget af det høringssvar som Greenpeace har indsendt med angivelse af deres kritikpunkter. For at skabe et større overblik over fakta i denne sag ønsker jeg ovenstående spørgsmål belyst, til gavn for den generelle offentlige debat.

Grønlands Naturinstituts årsberetning for 2010

Grønlands Naturinstitut
Tirsdag d. 7. juni 2011

Beretningen indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb, en kort beskrivelse af instituttets faglige og formidlingsmæssige arbejde, generelle oplysninger om fysiske rammer, økonomi og personale samt en liste over aktiviteter i 2010 møder, feltarbejde, foredrag, videnskabelig produktion, udgivelser m.m.
Tilknyttede tekster:

Udvikling i råstofsektoren til næste valgperiode

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 7. juni 2011

Siumut vil sikre ved lovgivningen, at store selskaber der kommer til Grønland for at efterforske og bore skal i første omgang altid betale millioner af afgiftskroner til landskassen hvis de vil serviceres og komme i betragtning i licitationsøjemed af det grønlandske system.

Cultural Encounters at Cape Farewell

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 7. juni 2011

Allerede når man får denne bog i hånden sætter den tanker i gang. Det er en bog om livet i området ved Kap Farvel, så langt tilbage, som man har kunnet samle viden om området, og op til i dag. Den handler om de mennesker, der har boet der. Deres levevilkår, deres bosætning, deres fangst- og handelsrejser og de indbyrdes forhold mellem de forskellige grupperinger. Bogen handler om grønlænderne i området, men berører naturligvis også andre grupper, som man har haft kontakt med og ikke mindst handlet med.
Tilknyttede tekster:

Greenpeace – kriminelle idioter

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 6. juni 2011

Greenpeace har desværre valgt en helt anden metode – den kriminelle metode. I stedet for at benytte sig af demokratiske kanaler, har miljøorganisationen valgt at bryde loven for at gøre opmærksom på sin såkaldte sag. Det er skamfuldt, og det tager Demokraterne afgrundsdyb afstand fra.

Olieaktiviteter gav 550 mio. kr.

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 4. juni 2011

Greenpeace er i KNR citeret for at Grønland snyder sig selv med en indtægt kun på 60.000 kr. fra olieefterforskningsboringer. Grønland skulle således til sammenligning med Færøerne få meget lidt ud af olieefterforskningsboringerne. Dette er ikke korrekt. Grønland fik i alt 546,5 mio. kroner ud af olieefterforskningsboringerne i 2010.

Beredskabsplan for bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland

Forsvaret
Fredag d. 3. juni 2011

En effektiv indsats i farvandene omkring Grønland er en særdeles vanskelig opgave. Ikke kun de klimatiske forhold, men også de meget store afstande, gør en hurtig og effektiv indsats særdeles vanskelig. Alt afhængig af sted, tid på året og det lokale dyre -, fugle -, og planteliv varierer risikoen for følgerne af en miljøulykke.
Tilknyttede tekster:

Den nye viden om samfundet skal danne basis for fremtidens Grønland

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 3. juni 2011

Vores primære politiske mål har altid været at arbejde for menneskelig og økonomisk ligestilling for landets befolkning. Derfor er vi utroligt glade for at vi på kun 2 år har formået at sætte et stort fokus på dette og allerede nu har skabt grundlag for et mere ligeværdigt liv for borgerne.

Hvordan forholder udenrigsministeren sig til kritikken fra FN's Menneske-rettighedsråd om CIA-flyvninger over dansk territorium

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 1. juni 2011

Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke er tale om en anbefaling fra FN’s Menneskerettighedsråd, men om en anbefaling fremsat af Schweiz under Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 1. juni 2011

Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og landsstyret finder at alle dokumenter, også i retssystemet og hos politiet, skal oversættes til grønlandsk.