Periode: Januar 2012


Folkesundhed blandt skolebørn – resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010

Birgit Niclasen, læge
Tirsdag d. 31. januar 2012

Temaet for rapporten for 2010 var folkesundhed hos skolebørn ud fra fokusområderne i ”Inuuneritta – lad os få et godt liv”, det grønlandske folkesundhedsprogram.
Tilknyttede tekster:

Som vinden blæser!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling.

Vi skal udnytte vores muligheder

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Hvis Grønland sætter sin troværdighed over styr ved at indføre en brandbeskatning inden udnyttelsesaktiviteterne overhovedet er startet, så er det disse fremtidige skatteindtægter, vi meget let kan miste. Hvem vil låne mere end 11 milliarder ud til et projekt, når rammevilkårene pludselig bliver usikre?

Besøg i Island

Maliina Abelsen
Mandag d. 30. januar 2012

Drøftelserne omhandlede Islands erfaringer med storskala industri og deres påvirkning af lokalsamfund, samt erfaringerne med Islands forhandlinger med ALCOA, spørgsmål om ejerskabsforhold og ressourcebeskatning.

Grønlands uran og thorium

Henning Sørensen
Mandag d. 30. januar 2012

Kvanefjeldområdet er måske verdens største forekomst af metallet thorium, som kan blive fremtidens energiråstof.
Tilknyttede tekster:

Støtte til NUSUKAs bekymring

Siumuts medlemmer i Landstinget
Lørdag d. 28. januar 2012

Siumut er enig i NUSUKAs udmelding om at der nu må ske en opstramning i den forordning som skal sikre lokal arbejdskraft og minimere udefra kommende tilkaldt arbejdskraft når denne arbejdsstyrke findes i landet i forvejen.

Tag ansvar

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 28. januar 2012

Kuupik Kleist placerer sig i denne sag skulder ved skulder til de forarmede mennesker, der står på gågaderne og uden for storcentrene i Danmark og sælger ”Hus Forbi”. Forskellen er alene, at de er økonomisk forarmede. I denne sag optræder Kuupik Kleist moralsk forarmet.

Vores børn har det godt

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 27. januar 2012

Undersøgelsen fandt således flere børn med et godt helbred og flere børn, der vurderede deres livskvalitet som den bedst mulige i 2010 i forhold til i 2006.

Den første cigaret må ikke blive tændt

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 27. januar 2012

Det er alarmerende og dybt bekymrende, at børn og unge mellem 11 og 16 år i 2010 røg mere end de gjorde i 2006. Vi må starte med at erkende, at indsatsen siden 2006 ikke har været god nok, og første opgave må være at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad vi skal gøre anderledes.

Grønland har overtaget formandskabet for OLT i 2012

Landsstyret
Torsdag d. 26. januar 2012

De årlige OLT forummer afholdes for at sikre en kontinuerlig debat mellem OLT ministrene og EU Kommissionen. Det skal være med til at styrke OLT'ernes rettigheder og muligheder for at udnytte samarbejdet med EU optimalt.

Udgifterne omkring voldgiftssagen i Qorlortorsuaqsagen

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Mandag d. 23. januar 2012

Der er flere mærkelige ting i denne sag, som vi fra kommunens side er glade for at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen ligeledes arbejder med. Vi savner også fra kommunens side fuldstændig klar og entydig dokumentation for at evt. udgifter vedr. voldgiftssagen alene skal betales af borgerne i Narsaq og Qaqortoq.

Elpriser i Narsaq og Qaqortoq - Hvor er de folkevalgte til Landstinget fra Sydgrønland?

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Mandag d. 23. januar 2012

I forbindelse med kommende forhøjelse af elpriser i Narsaq og Qaqortoq elpriser vil jeg gerne vide, om de folkevalgte i Landstinget fra Sydgrønland Aqqaluaq B. Egede, Anders Olsen, Tibora Kleist og Josef "Tuusi" Motzfeldt støtter medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, idet ingen af dem overhovedet ikke sagde noget i forbindelse med debatten omkring forhøjelse af elpriser.

MR-scanner doneret til Grønlands Sundhedsvæsen

Departementet for Sundhed
Mandag d. 23. januar 2012

Fra efteråret 2012 vil patienter kunne blive scannet på DIH og skal således ikke længere sendes til Danmark. Dette giver både mulighed for at undersøge flere, og samtidig er det et stort fremskridt for behandlingstilbuddene i Grønland.

Det kinesiske marked er forsikret om landsstyrets vilje til videreudvikling af sælprodukter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 20. januar 2012

Jeg nævnte under møderne at Grønland har mange lighedspunkter med Kina på trods af de enorme forskelle på befolkningsstørrelser og markedsandele.

Landet og folket som udgangspunkt

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 18. januar 2012

Siumut siger ja til råstofudvinding. Siumut siger ja til den nye industri. Siumut siger ja til nye arbejdspladser. Siumut siger ja til indtægter fra råstofsektoren. Hvis vi skal skabe større økonomisk råderum til gavn for landet og befolkningen, så kræver det at vi har en politik der sikrer dette.

Målrettet og ansvarlig

Siumuts medlemmer i Landstinget
Onsdag d. 18. januar 2012

Siumut vil samtidig slå fast, at det er vigtigt vi i fællesskab øger vores præventive og forebyggende indsats for at nedbringe kriminaliteten, da det på sigt er en bedre løsning.

Regler er ikke til fri fortolkning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. januar 2012

Det er ikke landsstyret - eller for den sags skyld Nukissiorfiit - der beslutter, at det er Narsaq og Qaqortoq, som skal betale for voldgiftssagen. Hvordan energipriserne fastsættes, er bestemt af Landstinget med vedtagelsen af ensprisreformen og finansloven.

Der skal genoprettes en højere standard på anstalterne

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Høj og acceptabel standard på hele justitsområdet er stadig Danmarks ansvar, og et mål vi i fællesskab bør prioritere. Derfor er der brug for, at man i et samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder får afdækket hvad der bør prioriteres inden for de acceptable økonomiske rammer, og her bør problemerne i anstalterne klart være et af de områder der prioriteres højest.

Kuupik Kleist tale ved Nytårsreception den 12. januar 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Arbejdet med at udvikle og forbedre uddannelsesmulighederne er en national opgave for hele Grønland, så vi er naturligvis rigtig glade for at se, at ny statistik viser en stor stigning i antallet af unge som fortsætter deres uddannelse og ikke mindst en stor stigning i antallet af gennemførte uddannelser. I denne forbindelse vil jeg gerne anerkende de kræfter i samfundet, såvel hjemme som i Danmark og andre lande for deres uvurderlige bidrag til vores børn og unges udannelse og trivsel. Uden de generøse bidrag fra velgørende fonde og fra medarbejdere og frivillige, der på forskellig vis arbejder med børneomsorg, idræt og lignende, ville vi ikke opnå samme resultater.

Oprindelige folks deltagelse i planlægningen af FN’s Verdenskonference om oprindelige folk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Oprindelige folks ligeværdige deltagelse er et kardinalpunkt for, at Verdenskonferencen i 2014 skal lykkedes. Her har alle, både FNs medlemsstater, såvel som oprindelige folk et ansvar for en konstruktiv forberedelses proces.

Økonomiske kår for familier der i Grønland, sammenlignet med tilsvarende familier i Danmark

Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 11. januar 2012

Der har i de seneste mange år været en stabil udvandring fra Grønland til Danmark, som for en stor del af deres vedkommende skyldes alt for høje leveomkostninger her på Grønland.

Finanslov for 2012

Landsstyret
Landstinget
Tirsdag d. 10. januar 2012

Finansloven lige ved hånden
Tilknyttede tekster:

Selvmord i Grønland

Maliina Abelsen
Mandag d. 9. januar 2012

Mændene i Grønland begår i gennemsnit fire gange så mange selvmord som kvinderne, der dog har flere selvmordsforsøg. Det er særligt de unge mænd i aldersgruppen 15-25 år, der begår selvmord, mens kvinderne er en smule ældre. Det er svært at pege på en egentlig sammenhæng ml. selvmord og by kontra bygd, men der er en overvægt af selvmord på Østkysten.
Tilknyttede tekster:

Landsstyret besluttede tarifstigningerne

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 6. januar 2012

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Uden hinanden er vi intet – Uden fællesskabet kan vi ikke udvikle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 6. januar 2012

Fra vores land har vi en god udkigspost mod resten af verden. Vi lever i et samfund, der er fri for de store spændinger. Krig, terrorhandlinger og ekstrem fattigdom er ikke noget vi kender til. Heldigvis! Vi lever i et samfund, der er forholdsvist trygt og forudsigeligt.

Aleqa Hammonds nytårstale 2012

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 6. januar 2012

Vi har oplevet historisk mange underskriftsindsamlinger samt historisk mange demonstrationer. Dette viser at folket hverken er trygge eller tilfredse med den måde samfundet styres på. Det som skinner igennem er, at man ytrer og styrer hen over hovederne på befolkningen.

Lad os flyve ind i fremtiden

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 2. januar 2012

Demokraterne vil gerne gøre det helt klart, at den fremtidige transport foregår i luften. Verden – og dermed også Grønland – har fået mere travlt, og på den baggrund er der intet formål i at spilde sin tid med at transportere sig på havet. Vi skal bevæge os hurtigt fra punkt a til b. Derfor er det vigtigt, at vi indretter vores lufttrafik på en måde så flest mulige bliver tilfredse.

Vækst, velfærd, uddannelse og identitet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 2. januar 2012

Vi modstår den værste finanskrise, skimmelsvamp i boliger og på arbejdspladser, stigende priser på stort set alle de varer vi har brug for og sådan kunne jeg blive ved.

Nytårstale 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. januar 2012

I takt med at klimaet ændrer sig, opstår også nye muligheder i fiskeriet. Vi følger nøje, hvilke muligheder der byder sig med tiden således, at de kan udnyttes gennem forsøgsfiskeri.

Borgmester Jess Svanes nytårstale 2011-2012

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Søndag d. 1. januar 2012

Det er vigtigt at der er sammenhænge. Det er vigtigt at vi alle forstår, hvilke muligheder vi har som enkelt personer og som samlet kommune. Qaasuitsup Kommunia har de engagerede borgere og dygtige medarbejdere der skal til for at skabe udviklingen. Fremtiden kommer ikke af sig selv, men skabes i fællesskab.