Periode: Juni 2012


Skatteomlægning med perspektiver i dag og i 2025

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. juni 2012

Som noget nyt indeholder forslaget skat på vakantboliger og indførselsafgift på lystbåde

Many sizes fit better

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 29. juni 2012

Konkret har det betydet, at det i højere grad er landets fire storkommuner, der er omdrejningspunktet, når der skal iværksættes tiltag af forskellige art, end det er Grønlands Selvstyre.

Vores kost og sundhed

Charlotte Jeppesen
Fredag d. 29. juni 2012

Studiet fandt, at indtaget af traditionel kost blandt voksne grønlændere stadig består af marine pattedyr som sæl, hval og hvalros, men at det kun er 21% af kosten, som er traditionel.

Lad os stå sammen om råstofferne

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 28. juni 2012

Råstofområdet er den vigtigste vej mod et selvstændigt og økonomisk selvbærende Grønland, hvilket vil sige, at denne vej er en vej mod stadigvæk mere uafhængighed af bloktilskuddet fra Danmark. Vi har vilje til at nedtrappe vores økonomiske afhængighed af bloktilskuddet.

Lær at tale grønlandsk

Ebbe Kristensen
Torsdag d. 28. juni 2012

Kurset består af to dele. Den andel del af kurset er for grønlændere der ønsker at forbedre deres danske udtale. Her starter du med at klikke på det grønlandske flag.

Grønland skal genforhandle kvoter for store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 27. juni 2012

Efter landsstyrets ønske, har Danmark på vegne af Grønland fremsat et forslag til IWC om følgende kvoter for store hvaler i en 6-årige blokkvote: Vestgrønland: 78 sildepiskere (vågehvaler), 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler, 2 grønlandshvaler. Østgrønland: 12 sildepiskere (vågehvaler).
Tilknyttede tekster:

Ønske: Bedre muligheder for at tilegne sig det grønlandske sprog

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 25. juni 2012

Jeg vil derfor foreslå, at der sikres relevante undervisningsmuligheder for alle til at lære landets officielle sprog. Det kunne blandt andet gøres ved at oprette sprogkurser i alle byer ligesom KNR’s sendeflade kunne benyttes til landsdækkende undervisning i sprog.

Manglende besvarelse

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 21. juni 2012

Landsstyret bør specielt sikre sig besvarelse og behandling af skriftlige henvendelser, når manglende handling kan medføre væsentlig forringelse i serviceringen af borgere, specielt hvis det involverer tilsidesættelse af borgernes lovbundne rettigheder.

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret standpunkt om Uran

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. juni 2012

Uran bruges som brændsel i atomkraftværker, men Uran bruges også i våbenindustrien, og det er disse tanker der bør være med i overvejelserne. Vi skal også have i tankerne at brugen af atomkraftværker i forskellige lande er under afvikling.

Lad os hellere få mere data for de samme penge

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 18. juni 2012

Her i landet er det jo også sådan, at alle internetkunder uden for Nuuk og Qaqortoq får deres internet via satellit eller via radiokæden. Disse kunder vil næppe kunne mærke, at hastigheden på deres internet bliver sat i vejret. TELE Greenland burde i stedet tænke på andet end hastighed. Det ville komme langt flere til gode, hvis man tænkte i volumen – det vil sige, at man giver kunderne mere data for de samme penge

Verdenstopmødet ”RIO+20” om bæredygtig udvikling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 16. juni 2012

Ved at deltage i Verdenskonferencen kan vi fortælle verden om vores ældgamle kultur som sæl- og hvalfangere. At det at fange og spise sæler og hvaler fortsat er vigtig for vores kultur og vores sundhed, også selvom vi lever i et moderne samfund. At man godt kan passe godt på naturen selvom man fanger hvaler og sæler.
Tilknyttede tekster:

Dansk/grønlandsk krav indgivet til FN

Regeringen
Selvstyret
Fredag d. 15. juni 2012

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre i dag den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel syd for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 115 000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island.

Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Europa-kommissionen
Landsstyret
Torsdag d. 14. juni 2012

Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret
Tilknyttede tekster:

Walk Out fra Siumut i protest mod at materialerne kun var på dansk

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 14. juni 2012

Siumut efterlyste det grønlandske materiale, men koalitionspartierne havde ikke fundet det vigtigt, at sikre, at materialerne var oversat til grønlandsk og ikke havde fundet det vigtigt, at disse var klar til brug inden mødet.

Ølsalg 1. juni

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 12. juni 2012

Hvis landsstyret tror, at vi kan realisere denne vision ved at forbyde salg af øl en enkelt dag hvert år på tilsyneladende tilfældigt udvalgte steder, så vil jeg tillade mig at være en smule forundret.

Offentlig trafik i Sydgrønland

Lisbeth Søvndahl Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem
Mandag d. 11. juni 2012

Vi vil på ingen måde acceptere en løsning med et enstrenget trafiksystem hvor der vælges skib i sommerhalvåret og fly om vinteren. Ovenfor nævnte storis kan hærge om foråret og sommer der absolut kræver en trafikordning fra luften, derfor vil en Diskobugtløsning ikke være passende for Sydgrønland.

Socialt dumpet?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 6. juni 2012

Vi har dårlige erfaringer med forskelsbehandling her i landet. Under fødestedskriteriet fik grønlandske ansatte mindre løn end danske. Det er en god og smuk tanke, at vi ikke vil gøre det samme overfor den fremmede arbejdskraft.

Redegørelse om skolehjem

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 2. juni 2012

Den nuværende skolestruktur er præget af mange, meget små og små skoler i bygderne, hvor der må sås tvivl om kvaliteten af undervisningen, der i meget stor udstrækning varetages af personer, der ikke er uddannede som folkeskolelærere, og hvor lærerstaben er meget tæt på eller har nået en ”kritisk masse”. Elever fra bygdeskoler udsættes for en meget stor grad af ”tilfældighed” i forbindelse med kvaliteten af den undervisning de tilbydes, i langt højere grad end hvad der gælder for elever i byskolerne.
Tilknyttede tekster:

Tingene hænger sammen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 1. juni 2012

Dette vil medføre, at der bliver frigjort midler til, at landsstyret kan hjælpe dem, der har et reelt behov. Med andre ord kan vi i langt højere grad end i dag kanalisere pengene de rigtige steder hen.