Periode: August 2013


Grønlands deltagelse i Arktisk Råd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. august 2013

Nu er det usikkert hvordan fremtidige formandskaber vil forholde sig til problematikken og hvis der opstår lignende problemer under et nyt formandskab, skal vi så boykotte igen og igen?

Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 30. august 2013

Enighed med Canada sikrer, at Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet. Aftalen styrker Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

Vi skal lære af tidligere tiders fejl

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 30. august 2013

Det er desværre sådan, at næsten uanset hvor man kigger hen, vil man kunne få øje på en bolig, der trænger til en kærlig hånd. Det skyldes årtiers forfejlede boligpolitik.

Spørgsmål til landsstyret vedrørende søkablet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 22. august 2013

Hvis vi i Grønland for alvor vil være en aktiv spiller i den internationale IT-verden, så er det en forudsætning, at vi som lovgivere skaber rammerne for gode, stabile og billige internetforbindelser for så mange som muligt. Her tænker vi både på private og på erhvervsdrivende

Bliver de kystnære fiskere og fangere hørt ved kvotefastsættelser?

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 21. august 2013

Bliver de kysnære fiskeres og fangeres organisation SQAPK konsulteret i forbindelse med høringer angående kvotefastsættelser?

Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Landsstyret
Onsdag d. 21. august 2013

Kvalifikationskrav: Politisk tæft, Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

Politisk tæft i stillingen som landsstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. august 2013

Med tanke på stillingens beskaffenhed kunne man vel – ud over selvfølgelig betydelig juridisk indsigt og erfaring – have forventet et krav om faglig kompromisløshed og mod til at insistere på overholdelse af gældende regler.

Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 20. august 2013

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Tele Greenland i konkurrence med private IT virksomheder

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 19. august 2013

Hvordan sikrer Tele Greenland, at det ikke (igen) bliver kunderne på monopil området der kommer til at betale for at tele Greenland nu (IGEN) vil i konkurrence med de private IT aktører.

Er vi på vej ud på et nationaløkonomisk skråplan?

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Søndag d. 18. august 2013

Det er sagt så ofte før, men der er desværre al mulig grund til at gentage det: Bloktilskuddet og fiskerieksporten er ikke nok til at holde vores økonomi oppe på blot det nuværende niveau. Hvis vi skal skabe nye jobs og indtægter, er der kun én vej: Der må gang i nye, eksportorienterede erhvervsaktiviteter.
Tilknyttede tekster:

På en skala fra nul til ti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 14. august 2013

Havde det været en facebookgruppe med medlemsbase i Danmark - måske oven i købet med et par fremtrædende repræsentanter for Dansk Folkeparti - der var grebet i afgørende forhandlinger med Grønlands landsstyre om positive særregler for folk af dansk afstamning med fast bopæl i Grønland, så havde den fået det fulde trut i trompeten på forsiden af både grønlandske og danske medier.

Finanslovsforslag 2014: Mon ikke historien gentager sig?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. august 2013

Landsstyret undskylder det kommende underskud på Finansloven med, at man skam nok skal formå at skabe overskud senere i valgperioden. Det er en lettere grinagtig påstand, når man kigger lidt tilbage i historien.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. halvår 2013

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 13. august 2013

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne delårsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hensyn til fremtidige begivenheder
Tilknyttede tekster:

Spørgsmål til landsstyret vedrørende boligpolitikken

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 12. august 2013

Vort samfund kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse. Vores boliger er ganske enkelt blevet vedligeholdt for dårligt.

Døgninstitutionernes Årsberetning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 9. august 2013

Døgninstitutionernes Årsberetning 2012 er ikke betryggende læsning. Problemerne begynder allerede inden de anbragte børn/unge kommer i berøring med døgninstitutionerne. Årsberetningen påpeger nemlig, at de anbragte børn og unge når at tage betydelig skade, inden de bliver fjernet fra deres problematiske omgivelser.

Løftebrud og genbrug

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. august 2013

Koalitionen planlægger at afsætte mindst 9,6 millioner til en forsoningskommission. Inuit Ataqatigiit anerkender at vores historie har givet os sår der tager tid til at hele. Og Inuit Ataqatigiit er ikke imod ideen om at iværksætte en forsoningsproces.

Forslag til finanslov for 2014

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 8. august 2013

Hvis Lars-Emil Johansen med flere var i stand til at vise lidt økonomisk samfundssind, kunne de afgive den undskyldning allerede nu, og de 2,4 millioner kroner kunne anvendes til at afhjælpe et af de mange påtrængende problemer, der maltrakterer Grønland.
Tilknyttede tekster:

Behov for at styrke kredsretterne og kriminalitetsforebyggelsen

Martha Lund Olsen, landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen
Torsdag d. 8. august 2013

"Jeg har store forventninger til, at Justitsministeriet fremkommer med konstruktive forslag til, hvordan vi kan begrænse mængden af sager i kredsretten og styrke det kriminalpræventive arbejde", udtaler Martha Lund Olsen efter mødet.

Pressekoordinator i formandens departement

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 8. august 2013

Det virker besynderligt, at stillingen som pressekoordinator i formandens departement endnu ikke er blevet besat, eftersom der er gået næsten tre måneder siden ansøgningsfristen til den pågældende stilling udløb. Ydermere er det over to måneder siden, at der angiveligt skulle have været afholdt ansættelsessamtaler.

Afskedigelse af Selvstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 7. august 2013

Efter at have konsulteret en jurist vedrørende betydningen af sådanne ”mundkurvs-aftaler” kan jeg imidlertid henvise til en ombudsmandsudtalelse fra Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008, hvori ombudsmanden udtaler, at aftaler om diskretion eller tavshed i forbindelse med fratrædelsesaftaler ikke kan gøres gældende overfor Landstinget eller et landstingsudvalg, som kræver oplysninger fra et landsstyremedlem.

Rademacher og aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. august 2013

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?