Emne: Bøger


Gustav Holms konebådsekspedition til Ammassalik 1883-85

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 11. november 2023

Ekspeditionen var baseret på et fremragende samarbejde med kvinderne i de tungt lastede konebåde, som leverede den fysiske fremdrift, kajakmændene, som stod for fangsten, og de to søofficerer, der med hjælp fra to tolke, som havde lært dansk under et ophold i Danmark, var ledere af ekspeditionen

Min grønlandsfærd - Nu hjem til København

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Vore atlanterhavs-øer

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Da mit Besøg paa de smaa, danske Atlanterhavs-Øer var et Led i denne Rejse til de nordlige Dele af Riget, hører en Omtale deraf, som nævnt i Forordet, ogsaa med i Beskrivelsen af »Min Grønlandsfærd«. Og dette er i Særdeleshed rimeligt, da en større politisk Debat netop har fulgt efter dette Besøg, uden at dette dog har været Foranledningen dertil

Min Grønlandsfærd - Grønland i støbeskeen - de store, nye erhverv

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min grønlandsfærd - Videre nordpå

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Sydgrønland

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021


Min Grønlandsfærd - Lidt historie

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Fredag d. 2. juli 2021

Inden jeg fører Læserne ind i det moderne Grønland, vil nogle Linier Historie være paa sin Plads. Det første, man har erfaret om Besøg paa Grønland, er fra Aaret 970. Den Gang skal to Islændinge have overvintret i Nærheden af Angmagsalik, paa »Gunbjørnsøerne« nede i den sydøstlige Del af Landet. Disse to har formodentlig berettet om det nye Land, thi kort efter sejlede Erik den Røde ud for at finde det nye Land

Min Grønlandsfærd - Indledning

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Da jeg gik ud paa min Rejse til Grønland, havde jeg ikke tænkt at give Offentligheden en Bog om denne Rejse. Jeg havde i første Linie praktiske Formaal. Jeg maatte kende det Land som jeg nu var Minister for, og jeg havde haft saa megen politisk Forbindelse med de grønlandske Anliggender, at denne Besigtigelse var en nærliggende og naturlig Fortsættelse af mange Aars Arbejde. Det er nemlig en Misforstaaelse naar Folk tror, at min Interesse for Grønland først vaagnede da jeg gik ud paa denne Rejse

Min grønlandsfærd

Th Stauning, Fhv. Statsminister
Torsdag d. 1. juli 2021

Min Rejse langs Grønlands Vestkyst og mine Besøg i en Række Kolonidistrikter og Bopladser, var imidlertid en saadan Oplevelse og Berigelse, at jeg fandt det naturligt at give Offentligheden Kendskab til Forholdene

Om bogen Krise uden alternativ

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 21. december 2020

Den bog Niels Højlund udgav i 1972 har en titel, der er så rammende for forholdet mellem Grønland og Danmark, at titlen har fået sit eget liv: tre ord og alt er sagt

An Altitudinal Study of the Flora of the Inland Mountains of South-East Greenland

Geoffrey Halliday, PhD, former lecturer at Lancaster University
Søndag d. 16. juni 2019

Prior to 1963 virtually all our knowledge of the flora af south-east Greenland had been gained at low altitudes. However, that year saw the first of seventeen European mountaineering expeditions to the region covered in this volume. Their members rarely had any botanical expertise, but the author was able to persuade most to make colleetions and record the altitude

Minik Rosing: Dengang jeg var dreng, fejlede børn ikke noget med store bogstaver

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 21. november 2018

Det mest spændende finder man sidst i afsnittet om geologi, hvor Minik Rosing fortæller om livets indflydelse på jordens udvikling. Det er ikke kun menneskets indflydelse, men alt levendes indflydelse. - helt fra de tidligste tegn på liv og op til nutiden. Det er Minik Rosing, der som den første har fundet disse tidligste tegn på liv. Han fandt dem inde i området Isua, tæt på indlandsisen nordøst for Godthåbsfjorden. Som et kuriosum kan det nævnes at ”rejsen til tidernes morgen” for Minik Rosings vedkommende kun har været på omkring 100 kilometer i fugleflugtslinje stik nord til Isua fra hans barndomshjem i Itinnera

Min mund er lukket med syv segl

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 9. oktober 2018

Overskriften til denne anmeldelse er et citat fra en samtale mellem dronningen og Jonathan. Det var et løfte, som Jonathan måtte afgive efter en kvik bemærkning fra dronningen. De mange anekdoter i bogen er ikke kun til de stille smil og af og til det brede grin. De er også til trist eftertanke om de udskejelser, der har præget Jonathans liv

Digitalt maritimt arkiv

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 16. september 2018

Jeg har derfor i årevis – dog desværre uden held - forsøgt at gøre "Det blå Danmark" opmærksom på, at der faktisk ikke findes et egentligt Digitalt Maritimt Arkiv, der bevarer og formidler digitaliserede arkivalier fra den danske handelsflåde uanset hvor de sejlede - et maritimt arkiv hvori der også kan opbevares/formidles sømandens beretninger/erindringsbøger/fotos og evt. gamle smalfilm/videofilm fra en svunden tid i den danske handelsflåde inden det bliver for sent, og materialet går tabt ved sømandens dødsfald

Med nordlys i øjnene

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 1. marts 2017

Vi tælles i tusinder, alle os, der som - Else Lidegaard udtrykker det - har fået ”Grønland med som ballast”. Ud af de tusinder er Else Lidegaard den ener, som her har formået at nedfælde sine skarpsindige iagttagelser i en bog på knap 300 sider

Baser, Grønland og den kolde krig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. april 2016

At der nu kun er en mindre amerikansk base tilbage i Grønland, viser vel, at USA ikke har haft intentioner om at sætte sig fast på Grønland, men hovedindholdet i de gældende forsvarsaftaler omkring Grønland er stadig, at USA har store militære rettigheder, når den amerikanske nation synes, at den har brug for dem. Den meget omfattende Monroedoktrin gælder jo også stadig, og den vil USA aldrig opgive. Så i en frihedsrus om en rig og glorværdig fremtid skal grønlandske politikere træde varsomt, fordi USA ikke vil tolerere andre magters indflydelse i Grønland, ud over Danmarks

Balladen om Aleqa Hammond

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 26. september 2014

Fik Aleqa Hammond efter sin flugt fra en taxaregning et tilbud hun ikke kunne sige nej til, da hun forud for efterårssamlingen 2008 trak sig som landsstyremedlem for økonomi og finanser?

En succesroman

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Fredag d. 25. april 2014

Hvis det står til Kim Leine, der tidligt og sent bedyrer sin kærlighed til Grønland, så skal Grønland snarest muligt, hellere i dag end i morgen, erklære sig selvstændigt og udtræde af Rigsfællesskabet. Hvis man spørger ham, hvordan Grønland skal klare sig uden Danmark, så svarer han frimodigt, at grønlænderne bare ”skal arbejde noget mere.” Man skulle ikke tro, den mand nogensinde har sat sine ben på Grønlands nøgne klipper. Med sådanne venner behøver Grønland ingen fjender.

Hej Bøvs, hvor kommer du fra?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 18. november 2013

Det var på kostskolen i tredje mellem. Der skulle komme en ny dreng i klassen. Jeg havde endnu ikke mødt ham, men der stod han sammen med et par andre fra vores klasse.

Qullissat – byen der ikke vil dø

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 2. september 2013

Grønlænderne har kun kunnet overleve tusindvis af år i Arktis, fordi de vidste, hvad betingelsen var: at man hele tiden og ufortøvet fulgte fangstdyrene

En dansker kom forbi

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. juli 2013

En dansker kom forbi - og kom forbi igen - og igen-igen. Og det er der nu kommet en PhD afhandling ud af – hovedsageligt baseret på ’von hören sagen’ og et tydeligt venstreorienteret tankesæt.
Tilknyttede tekster:

Børnene på Håbets Ø

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 15. november 2012

Lige siden jeg så billedet fra forsiden af bogen ”Børnene på Håbets Ø”, har jeg set frem til at få fat i bogen og få den læst. Tegningen af de fire børn på klippen over havet og skonnerten, der er på vej bort, ude på skellet mellem himmel og hav, appellerer til fantasien og spænder forventningen.

Morakker – Fortællingen om den korrupte betjent

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 26. marts 2012

Onsdag den 28. marts 2012 udkommer en bog, der i Grønland er ventet med spænding. Bogens titel er 'Morakker – Fortællingen om den korrupte betjent', og årsagen til de spændte forventninger er en foromtale af ung piges død i 1997 i Nuuk. Dødsfaldet blev rubriceret som selvmord, og det blev af uforståelige grunde fastholdt af politiledelsen, selv om en efterfølgende undersøgelse viste stærke indicier på, at der var tale om mord.

Historieløs Café Latte racisme

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. marts 2012

I dette forhold mellem Grønland og Danmark var der ikke nogen underdanighed fra Grønlands side og ikke nogen tvang og undertrykkelse fra Danmarks side. Det var et frivilligt møde i kolonierne i gensidig interesse.

Håbets År

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 8. juli 2011

I nutidens Grønland fylder ægteparret Gertrud Rask og Hans Egede ikke meget. Der har siden 1921 stået en flere meter høj statue af Hans Egede på en fjeldknold over kolonihavnen. Den bliver lejlighedsvis anvendt som skakbrik i det politiske mundhuggeri, og somme tider, når en ny bygning, en virksomhed eller en institution har manglet et navn, er begges navne blevet overvejet og somme tider valgt. Det laver denne roman grundigt om på.

Cultural Encounters at Cape Farewell

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 7. juni 2011

Allerede når man får denne bog i hånden sætter den tanker i gang. Det er en bog om livet i området ved Kap Farvel, så langt tilbage, som man har kunnet samle viden om området, og op til i dag. Den handler om de mennesker, der har boet der. Deres levevilkår, deres bosætning, deres fangst- og handelsrejser og de indbyrdes forhold mellem de forskellige grupperinger. Bogen handler om grønlænderne i området, men berører naturligvis også andre grupper, som man har haft kontakt med og ikke mindst handlet med.
Tilknyttede tekster:

Sonja kalippoq - Staten driver fangst af storhvaler

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 8. februar 2009

I 1924 købte Grønlands Styrelse den norske hvalfangerbåd S/S Sonja“ på 127 BRT. Den havde indtil 1923 fanget hvaler ved Antarktis.. Skibet var 14 år gammelt og havde en dampmaskine på 300 HK. Et godt lille, robust jernskib. Som kaptajn ansatte man nordjyden L.C. Larsen, der havde erfaring fra norsk hvalfangst i Sydhavet.

Om Ellen og Bjørnen og de mange, mange floskler

Aksel Carlsen
Lørdag d. 16. november 2002

For at forstå dette multietniske lands historie og problemer kan omtalte bogs skildringer ikke stå alene. Men Ellen Kristensens floskler hjælper ikke læseren videre. Anmeldelsen kan dog bruges som et argument til fordel for, at uddannelsen her i Grønland bør prioriteres højere. Bl.a. for at lære om andre landes erfaringer.

Grønlands politiske historie 1939-1979

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 15. november 2002

Starten på grønlændernes politiske indflydelse skete med landsrådsvalget i april 1971, da tre unge mennesker, som senere fik stor politisk indflydelse: Jonathan Motzfeldt, Otto Steenholdt og Lars Emil Johansen valgtes ind i rådet. Og samme år i september valgtes Moses Olsen ind i folketinget

De rastløse

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 14. november 2002

Gruppen under ledelse af Oqi, der vendte om, før de nåede frem til Grønland, gik det ikke meget bedre, men det må man selv læse om i denne på alle måder spændingsmættede beretning, hvor man som grønlænder får den canadiske side af historien med. Guy-Rousselière har ikke alene formået at få samling på denne historie, men får den fortalt i et levende sprog, som her er oversat til flydende dansk. Oversættelserne til grønlandsk og tysk synes at være i orden baseret på krydslæsning i forhold til den danske på enkelte afsnit

Arktiske drømme

Aqqaluk Petersen
Lørdag d. 26. oktober 2002

Det ubeskrivelige beskrives bedst nøgternt og kortfattet, som Gretel Ehrlich selv gør det med de sociale problemer, heller ikke hun kan undgå at møde

Om bjørnen - og de små folk i Nord

Ellen Kristensen
Fredag d. 4. oktober 2002

Når nogle grønlændere beretter om deres møde med den vestlige verden, kender vi mange eksempler, som får os til at knibe en tåre, men når vi læser Aitas beretning må vi vel nærmest tudbrøle

Mindre dansk forskning i Grønland - men mere grønlandsk

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 26. juli 2002

Skabelsen af universitetsparken Ilimmarfik er nødvendig for at styrke et samlet grønlandsk forskningsmiljø. Det konkluderer rapporten på baggrund af forskningsstatistikken og de forskningspolitiske målsætninger for hjemmestyret og for dansk polarforskning

Neriusaaq, flot og fornemt kunst og kulturtidsskrift

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 19. juli 2002

Det er imponerende, at Grønland er i stand til at fremstille en tryksag af samme karat som Neriusaaq (Regnbuen), et dobbeltsproget tidsskrift for kultur og kunst. Redaktøren Roland Thomsen - AGs i sin tid skattede korrespondent i Østgrønland - skal have en velfortjent ros for det velskrevne og -redigerede tidsskrift

Globaliseringen har ramt os

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 5. juli 2002

Samtidig advarer Kleist dog: Hvis glorificeringen af "Nunarput" i den politiske debat tager overhånd, risikerer man at dele af den veluddannede ungdom får klaustrofobi. Og så er flybilletten måske ikke så langt væk

Århundredets katastrofe

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 28. juni 2002

For 43 år siden indtraf den værste katastrofe i grønlandsfartens historie, da Handelens nye flagskib, opkaldt efter afdøde statsminister Hans Hedtoft forliste på sin jomfrurejse, hin stormfulde og mørke dag, fredag den 30. januar 1959, hvor 95 mennesker omkom

Den aggressive tone hører ingen steder hjemme

Aqqaluk Lynge
Tirsdag d. 14. maj 2002

Kalaallit Atuakkiortut er det noget betænkeligt at vi har anmeldere, der får lyst til at bevæbne sig med salonriffel bare de ser bøger som ikke har deres gunst. Det hælper jo hverken værket eller forfatteren

Grønlændere i Danmark - slut med myterne

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 10. maj 2002

Det er forfriskende med fokus på alle de velfungerende grønlændere i Danmark. Men Togebys undersøgelse er en del af Folketingets Magtudredning. Forskerne undersøger, hvem der har magt - men også hvem der slet ikke har kræfter til at gøre sig gældende. Og når det kommer til den lille gruppe af grønlændere i Danmark, der virkeligt har problemer - så slår Togebys spørgeskemaundersøgelse ikke til

For mange aborter? - Nej, for lidt prævention

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 10. maj 2002

Landsstyremedlemmet for Sundhed foreslog for nyligt brugerbetaling på aborter. Havde han haft de tre artikler over sit skrivebord forinden, burde han have vidst, at problemet kræver helt andre løsninger. Så selvom artiklerne har et par år på bagen, er de fortsat højaktuelle

A Farewell to Greenland's Wildlife

John Bonner
Lørdag d. 13. april 2002

If the Greenland government won't listen to its own environmental advisers, then perhaps it will respond to pressure from outside, bearing in mind that a huge annual subsidy of $300 million raised from Danish taxpayers sustains the whole wasteful enterprise

Lynge knocks Newsweek

Nunatsiaq News
Fredag d. 5. april 2002

When we refer to killers, we are talking about the brutal colonizers that killed off the indigenous peoples in many parts of the world. Therefore your reference is deeply offending

Det tabte paradis

Sermitsiaq
Fredag d. 5. april 2002

I datidens fangersamfund gælder det om at overleve. Det er enten fangstdyrene eller os! I et rent fangersamfund uden andre muligheder kan der ikke være tale om begrænsning af fangst, når man altid har sultedøden hængende over hovedet.

Krags taktiske Thule-spil

Erik Holmsgaard
Onsdag d. 27. marts 2002

Eisenhowers morsomhed var et venligt men sylespidst signal om, hvor USAs smertegrænse lå, når det gjaldt den militære tilstedeværelse i Grønland. En påmindelse om, at spørgsmålet om Danmarks suverænitet over den store ø på det amerikanske kontinent ikke nødvendigvis var en given sag.

Åbent brev til Kalaallit Atuakkiortut

Inger Hauge
Fredag d. 1. februar 2002

Hvorfor begynder Kalaallit Atuakkiortuts medlemmer ikke at læse og anmelde hinandens værker? I må da være selvskrevne til dette. Forholder det sig mon sådan, at aviserne ikke vil optage Jeres anmeldelser?

Af en popmusikers erfaringer

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 11. januar 2002

Ja hjerte rimer på smerte, det kunne lige så godt være et lejlighedsdigt ved moster Olgas sølvbryllup. For de dansksprogede læsere kan jeg oplyse, at de grønlandsksprogede prosadigte ikke er meget bedre

Ny bog om grønlandskajakken

Kaj Smedemark
Søndag d. 4. november 2001

I det moderne Grønland oplever kajakken i disse år en renæssance, - bl.a. holdes årlige åbne grønlandsmesterskaber i kajakkaproning, kajakstafet, harpunkastning samt naturligvis grønlandsmesterskabet i grønlændervendingen - kunsten at vende helt rundt i kajakken. Moderne grønlandske unge oplever en kreativ tilfredsstillelse ved at bygge deres egne kajakker, ved den fysiske udfoldelse og ved at bidrage til bevarelsen af en identitetsgivende historiske tradition

En bæredygtig sag

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 30. oktober 2001

Ingen af Kjeld Hansens eksempler på et alt for stort jagt- og fiskeritryk er ukendte for den grønlandske befolkning eller for de grønlandske beslutningstagere, for så vidt er der intet nyt i Kjeld Hansens bog. Det er Kjeld Hansens kobling mellem denne nærmest uansvarlige omgang med naturens levende ressourcer og vores selvforståelse, specielt fangere og fiskeres, der skaber de voldsomme reaktioner.

»Den sære ungkarl«

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. oktober 2001

Hans grønlandske grammatik udkom i Tyskland i 1851, og med den fik Grønland første gang et ensartet skriftsprog, som eksisterede i mere end 100 år

Fastholder påstand om »usmagelig kritik «

Ellen Kristensen
Torsdag d. 25. oktober 2001

Således vil man være i stand til at påstå, at Verdens højeste bjerge ligger i Grønland, altså hvis man beregner højden i forhold til indbyggerantallet! Når forfatterens bog er baseret på stort set de samme tal som hjemmestyret bygger sine analyser på, er det et spørgsmål om statistiske modeller for at få et resultat

Så læs dog mandens bog!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. oktober 2001

Det er snart til at brække sig over den verserende, propagandistiske hetz imod Kjeld Hansens debatbog »Farvel til Grønlands Natur«. Landsstyremedlem Alfred Jakobsen stak næsen for langt frem, da han - formentlig vejledt af sine embedsmænd, der sikkert bærer en væsentligt del af ansvaret for en del af bogens kritikpunkter - skrev et harmdirrende, men helt forfejlet forsvarsskrift for den grønlandske overbeskatning af naturen. Han afslørede kort og godt, at han ikke havde læst bogen

Kære Alfred Jakobsen

Kjeld Hansen
Tirsdag d. 25. september 2001

Det kan ærgre mig lidt, at du ikke havde læst min bog »Farvel til Grønlands natur«, før du skrev dit indlæg. Bogen rummer nemlig al den dokumentation, du efterlyser, - og meget mere til

Godt forsøgt Henriette Rasmussen

Morten Verner Hansen
Fredag d. 18. maj 2001

Det var tragikomisk, men mest komisk, at netop et Grønlandsk forlag, ydermere med en forlagsdirektør, der tidligere har arbejdet med oprindelige folks rettigheder, ville lægge navn og papir til denne bog

Om at købe og læse bøger

Henriette Rasmussen
Fredag d. 11. maj 2001

Fra Morgan selv ved vi, at den australske regering har udstedt arresttrusler etc. og at de altid sender spioner efter hende, når hun er i landet

Fupmager i Grønland

Irene Jeppson
Fredag d. 11. maj 2001

Hjælp os med at stoppe udbredelsen af løgne om den aboriginale kultur. Fortæl din boghandel om bogen og bed dem om at fortælle eventuelle købere, at indholdet er pure opspind

Grønlandsk kultur

Anne-Marie Petersen
Fredag d. 6. oktober 2000

Der er nu lagt en litteraturliste om grønlandsk- og inuit kultur ud på Internettet ... Listen indeholder ca. 3000 titler på fagbøger og tidsskriftartikler

A-våben mod de jyske divisioner

Klaus Wivel
Torsdag d. 4. maj 2000

Man ville ikke se facts i øjnene. Nu ved vi konkret, at polakkerne havde tænkt sig at anvende A-våben mod den dengang Jyske Division Slesvig-Holsten, og at den havde tænkt sig at blæse de jyske divisioner ud i havet med A-våben.

Boganmeldelse: Af en skolelærers erindringer

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 4. november 1999

Som roman er bogen derfor ikke specielt vellykket og dens tema, med mere end 30 år gamle problemstillinger, synes i dag forældet og ufrivilligt komisk.

Grønlandsk udenrigspolitik

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 8. september 1999

Omvendt er den amerikanske (og dermed Natos) interesse for Danmark i høj grad motiveret af strategiske hensyn, hvor Grønland har spillet og stadig spiller en dominerende rolle.

Flytningen fra Thule - som Mikael Gam huskede den

Mikael Gam
Tirsdag d. 24. august 1999

Det var et tungt ansvar, vi havde over for disse Knud Rasmussens »nye mennesker«. Ville de kunne overleve som eskimoer og fangere? Eller ville de blive nogle sølle pjaltemikler med »7- tallet« i hånden, søgende på »Dumpen« efter smulerne fra de riges bord? Flytningen reddede dem, ser det ud til, og den store bases levetid er vel begrænset? Det var i sidste øjeblik, flytningen skete, men ikke for sent.

Leder i Grønland

Wolfgang Kahlig
Onsdag d. 18. august 1999

Der findes et strukturproblem i sammenhæng med ledelse på det grønlandske arbejdsmarked. Majoriteten i Grønland, grønlænderne, er underrepræsenteret på ledelsesniveauet i virksomhederne.

Grønland - 20 år med hjemmestyre

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 5. juli 1999

Blandt andet den meget ambitiøse erhvervsudviklingsplan af socialistisk tilsnit i begyndelsen og midten af 1980'erne, primært udtænkt i Lars Emil Johansens daværende landsstyreområde, der i 1987 medførte en de facto bankerot af landskassen.

Inuit - en boganmeldelse

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 6. maj 1999

Eskimologi er et endog meget bredt fag, hvorfor man i en bog af denne karakter til gymnasieelever og studerende, bør lægge vægt på generelt oplysende afsnit af mere principiel og grundlæggende karakter. Mange indlæg opfylder disse betingelser, men jeg mener, at der er for mange anekdotiske og/eller meget smalle kapitler. Det gør bogen noget ujævn at læse.

Inuit, Kultur og Samfund - en anmeldelse

Axel Kjær Sørensen
Torsdag d. 6. maj 1999

Uden at forklejne de nyttige artikler er der grund til at fremhæve Birgitte Sonnes velskrevne og underfundige indblik i den eskimoiske trosverden, Kirsten Thisteds instruktive gennemgang af grønlandsk litteratur, Inge Kleivans afbalancerede problematisering af sprogdebatten, Naja Mikkelsens solide fremstilling af klimaudviklingen, Frank Sejersens fornuftige udredning af identitetsproblematikken og Jens Dahls nøgterne introduktion.

Boganmeldelse: "Kulturelle verdener"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 21. marts 1999

"Kulturelle Verdener" er sådan et fund. En lille beskeden, velskrevet bog, der behændigt kaster dine tanker op i luften og ryster dem lidt. Når de daler ned igen, så lægger de sig i nye mønstre - der bliver ting du for eftertiden tænker over på en ny måde.

Henrik Wilhjelm: De store opdragere

Axel Kjær Sørensen
Fredag d. 8. januar 1999

Forkyndelsen på grønlandsk tog man absolut alvorligt på begge seminarier. Mest i Godthåb, hvor Nikolaj Edinger Balle som seminarieforstander 1870-1900 gik så langt, at han ikke ville bruge de autoriserede ritualer og bibeloversættelser fra ministeriet. De var jo lavet af danske, så indtil grønlændere selv kunne finde de rette udtryk, var det bedre ikke at autorisere noget.

Som jeg så det - en kirurgs tilbageblik

Erik Amdrup
Onsdag d. 15. april 1998

For år tilbage fungerede det danske hospitalsvæsen i alt væsentligt til patienters og personales tilfredshed. Sådan er det ikke mere. Dagligt udsættes hospitalsvæsnet for berettiget kritik, mens frustration og håbløshed breder sig blandt de ansatte

Thule-sagen, løgnens univers

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 12. december 1997

Poul Brink, der aktuelt er TV-A journalist, har skrevet en bog om vel nok sit livs største nyhedshistorie: den om H.C. Hansen brevet fra 1957, der inddirekte gav amerikanerne lov til at have A-våben på og over Thule-basen.

En politisk korrekt Philip Lauritzen

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 19. marts 1997

I forhold til den nuværende grønlandske politiske virkelighed fremtræder bogen derfor både tand - og harmløs. Med andre ord en politisk korrekt Philip Lauritzen, i sig selv en absurditet.

Hvad skal der til for at lukke gabet?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 17. januar 1995

Og så er det en morsom bog, manden har en sjælden humor, et godt øje for livets inkonsekvenser og et sprog, der må få enhver journalist til at overveje et kursus i udviklingsøkonomi, alene for at blive en bedre skribent.