Emne: Telemedicin


Hvordan går det med telepsykiatrien?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. december 2013

Vil der komme særlige indsatser, således af det daglige arbejde i tele­psykiatrien kan afvikles på grønlandsk?

Karen Elise Jensens Fond støtter udbygning af telemedicin

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 19. juli 2011

Med Agnes kan telemedicinudstyret fremover bruges til intensiv overvågning i akutte situationer. Agnes indeholder også et videomodul, der kan bruges til videokonference. Videokonferencen vil blandt andet blive benyttet til at udføre telepsykiatri og til kommunikation mellem personalet i by og bygd.

Åbningstale ved Arktisk Sundhedsminister

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. februar 2011

Until this year, the structure of the health care system has been unchanged from the 1920s, despite the advantages provided by modern transportation and a well-developed telecommunication system. (Talen findes kun på engelsk).

NunaMed konferencen 2010

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. september 2010

I 1990’erne fandt børnelæge Inge Merete Nielsen under besøg på Østkysten flere børn med dårlig trivsel, gulsot, hudkløe og som havde besvær med at omsætte visse fødemidler. Børnene blev allerede syge i 1. levemåned og alle var døde, inden de nåede voksenalderen.

Lovforslag om psykologer endt i landsstyrets syltekrukke?

Asii Chemnitz Narup
Fredag d. 26. juli 2002

Meget tyder på, at det til dato har været nemmere at rekruttere og fastholde psykologer ansat i Sundhedsvæsnet. Det er i sig selv et positivt element. Men det giver stof til eftertanke, at det ikke er lykkedes for andre vigtige områder som skolepsykologisk rådgivning, de centrale sociale myndigheder og kommunerne?

Strukturproblemer i sundhedsvæsenet

Finn G. Becker-Christensen
Fredag d. 25. januar 2002

Jeg har i mange år kæmpet for et grønlandsk sundhedsvæsen i Grønland. Men det er bare blevet mere og mere dansk efter hjemtagelsen. Alligevel har man nedsat en selvstyrekommission og taler om grønlandsk selvstyre - det er meningsløst.

Sundhedsvæsenets bygdeservice

Lars Mosgaard
Torsdag d. 5. april 2001

En løsning på langt sigt vil være, at personer fra bygderne tager de nødvendige uddannelser og bagefter føler sig forpligtet til eller ligefrem har lyst til at vende tilbage til en bygdetilværelse

Beklagelig sundhedstjeneste i bygden

Kaj Oskar Larsen
Tirsdag d. 3. april 2001

Medicindepotforvalterens negligering af lægen og vurdering ud fra egne erfaringer var lige ved at koste én livet

Telemedicin og penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. februar 2001

Patienterne i yderdistrikterne kan med hjælp fra sundhedspersonalet det pågældende sted komme i kontakt med læger og specialister i Nuuk. Telekonsultationer gør det muligt at stille diagnoser, ordinere behandling eller træffe afgørelse om overflytning til et (andet) sygehus

Indførelsen af telemedicin i Grønland

Landsstyret
Lørdag d. 20. maj 2000

Evalueringen sker i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge, et af verdens førende telemedicincentre

Sundhedsvæsenet bliver ikke regionaliseret

Jens Brønden
Tirsdag d. 8. september 1998

- Jeg mener helt klart, at den nye ordning - den centrale model - vil betyde bedre service for patienterne over hele landet. Og for bygderne bliver det et tigerspring ind i bedre tider med bedre service og bedre behandling. Blandt andet derfor er det så nødvendigt med telemedicin.

Telemedicin i Grønland

Thomas Stensgaard
Tirsdag d. 24. marts 1998

I løbet af 1998 planlægges der på baggrund af indhøstede erfaringer og fremkomne ønsker og ideer for videreudviklingen af telemedicin i 1999 og evt. længere frem, herunder skal der ikke mindst planlægges for en evt. involvering af bygder i udvalgte distrikter.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 6. Litteratur

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Telemedicin i Norden og Betænkninger, rapporter mv.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 5. Spørgsmål

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Generelt betyder anvendelsen af telemedicin, at undersøgelse og behandling kan ske decentralt på et lokalt sygehus, medens diagnose og behandlingsforslag sker på en specialafdeling. Dette vil indebære to markante fordele. Undersøgelse og behandling kan ske nær patientens bopæl.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 4. Scenarier

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Vi begynder i det fjerne, hvor det er indlysende at anvende telemedicin, nemlig ved de danske fredsbevarende styrker på Balkan.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 3. Handlingsplan

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Vi skal fremhæve, at påstanden om, at telemedicin ikke er relevant i Danmark i større omfang, fordi Danmark er et land med begrænsede geografiske afstande, ikke holder for en nærmere overvejelse. Telemedicin vil under alle omstændigheder vinde indpas i Danmark.

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 2. Hvad er telemedicin

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Moderne telemedicin ophæver mangfoldige af de begrænsninger, der ligger i afstanden fra patienten. Hjælpen kan ydes på et langt bedre grundlag, herunder med synets hjælp og med minimal forsinkelse, med en samtidig tovejs lyd-, data- og billedkommunikation (interaktiv video).

Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 1. Projektets baggrund

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Heller ikke i Sygehuskommissionens betænkning "Udfordringer i sygehusvæsenet" (1997) indgår - bortset fra spredte bemærkninger - overvejelser om anvendelse af telemedicin.

Telemedicin, Teknologirådets rapport

Teknologirådet
Mandag d. 8. december 1997

Telemedicin er ikke en ny og kompliceret teknik. Telemedicin er multiple sundhedsfaglige ydelser og handlinger lagt ind i en ramme af kommunikationsteknik, som har været under udvikling ihvertfald siden telegrafiens oprindelse, og som nu er under hastig udvikling.

Ekkocardiografi via telemedicin

Per Baunsgaard
Tirsdag d. 18. februar 1997

Der har på nuværende tidspunkt været 18 patienter, hvor der er overført ekkocardiografi. Kvaliteten af billederne har været utrolig god, så det er virkelig noget, der har en fremtid. Diagnostisk har det været yderst tilfredsstillende. De patienter, der ved ekkocardiografi er vurderet til operation, er blevet det på den transatlantisk stillede diagnose.

Pilotprojekt baseret på videokonference-udstyr

John Lassen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Fiskenæsset har nu en ugentlig konsultationsdag, hvor patienterne kan komme "til lægen" via videokonferenceudstyret, med den lokale sygeplejerske som bisidder.

Telemedicin er nu en realitet i Grønland

Karl O. Karlsen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Som det måske vil være nogle bekendt, blev der tidligere i år på centralt niveau besluttet at starte et forsøgsprojekt i telemedicin i Grønland. Den direkte årsag var John Lassens præsentation af området ved den sundhedspolitiske konference i Ilulissat i marts, og i særdeleshed Tromsøkollega Steinar Pedersens veloplagte indlæg om erfaringerne i Nordnorge

Om at sætte navn på kritikken - og lidt om telepsykiatri

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 18. juni 1996

Og jeg tør godt vædde en halv meter hæfteplaster på, at heller ikke Landsstyret har nedprioriteret behandlingen af de psykiatriske patienter.

Ingen besparelser med telemedicin

Laila Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 18. juni 1996

Tværtimod vil jeg mene, at telemedicin vil give en central vurdering men en decentral behandling, således at det fortsat er lægen på stedet, der har kompetancen, men ovenikøbet får lægen på stedet en form for efteruddannelse i kraft af den viden han får af speciallægen, mener John Lassen.

Telemedicin har vi haft i mange år

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. juni 1996

Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.

Telemedicin og udvikling af sundhedsvæsenet

Lars Mosgaard
Lørdag d. 1. juni 1996

Jeg kan dog forudse problemer på grund af, at telemedicinen under indtryk af tidens euforiske stemning og som politisk springbræt, introduceret af gamle manegeklovner til nye tricks, ser ud til at blive brugt ud over, hvad teknologien i sig selv kan bære.