Periode: Juni 1999


Sundhedsdebatten der er glemt / forbigået / overset

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. juni 1999

Det tjener det nyvalgte Landsting til ære, at medlemmerne ikke på så løst et grundlag og - for de nyvalgte - efter så kort tid i stolen, ønskede at kaste sig ud i en debat om så alvorligt et emne som problemerne i sundhedsvæsenet

Grønland uden sundhedspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. juni 1999

Derfor kære politikere. Vis mod. Vi kan ikke det hele. Vi har ganske enkelt ikke råd til det. I er nødt til at sætte jer ned og finde ud af, hvad det er I vil med sundhedsvæsenet. Det er ubehageligt, men nødvendigt.

Landsstyret skal overholde loven

Sermitsiaq
Fredag d. 25. juni 1999

Landsstyreformanden slog allerede i maj flot ud med hånden og lovede, at hjemmestyret ville doble op. Da det ikke var fra landsstyremedlemmernes egne penge eller deres repræsentationskonti, var han nødt til at få bevillingen igennem Finansudvalget.

Dækningsløs journalistik

Tusagassiivik
Fredag d. 25. juni 1999

Vi kender også befolkningen og Landstingets flertal godt nok til at vide, at i denne sag er der fuld opbakning og sammenhold. Så er det nærmest pinligt at se, at nogen søger at misbruge denne gode humanitære sag til at så splid mellem Finansudvalget og Landsstyret - og at Sermitsiaq så velvilligt lader sig bruge i en dårlig sags tjeneste.

Selv Ekstra Bladet fremstår som en duks

Lasse Rungholm
Torsdag d. 24. juni 1999

Det er indlysende, at ingen i ekspeditionen eller hos sponsorerne havde til hensigt at efterlade noget som helst. Specielt ikke efter det massehysteri ekspeditionen var udsat for før afgang til det der var og er en storslået succes fra ende til anden.

Der skal være så smukt i Grønland

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 24. juni 1999

Tænk at efterlade fire tomme tønder med noget affald på en tilfrossen sø inde bag Isortoq. - Hvis affaldet var blevet smidt på lossepladsen midt i bygden Isortoq, så var der ingen som havde set det, endsige gidet skrive om det, eller tale om det, eller - for så vidt angår miljødirektoratet og de kommunale myndigheder - gidet reagere på det

Efterladte olietromler

Judith Hard
Torsdag d. 24. juni 1999

Turistgruppen i Tasiilaq samt outfittere tager stærkt afstand fra ekspeditionsmåden og ekspeditionsdeltagernes ansvarsløshed overfor miljøet.

Hvor bliver han dog af?

Karl Siegstad
Torsdag d. 24. juni 1999

Man må have det lunt og godt imellem Poul Nyrups patter, eller er der læ under gedebukkeskægget (Mogens Lykketofts). Jeg er nødt til at skrive på den måde, da du helt er forsvundet for mig.

Olie-svineri på indlandsisen

Sermitsiaq
Fredag d. 18. juni 1999

Både det jubilerende KNI og ekspeditionsleder Lasse Rungholm har travlt med at vaske hænder i sagen om de fire olietønder, som ekspeditionen ICE225 efterlod på den islagte sø Qoorneraata Imia få kilometer fra Isortoq.

Det må kunne gøres bedre

Sermitsiaq
Fredag d. 18. juni 1999

Alle grønlandsksprogede, der tager en uddannelse - ganske vist på et andet sprog - er sikre på godt job og en karriere i Grønland.

Børn anbragt uden for hjemmet

Tiinannguaq Jensen
Torsdag d. 17. juni 1999

Nogle forældre bruger det som børnepasning, mens de selv er til drikkelag, og bagefter henter de så børnene uden problemer, når de bliver ædru, indtil næste gang de skal drikke igen.

Cheflæge: Grønlandske sundhedsmedhjælpere bedre end danske Jordemødre

Frederik Roed
Onsdag d. 16. juni 1999

Grønlandske sundhedsmedhjælpere er langt at foretrække mange steder i Grønland frem for f.eks. danske jordemødre, derfor er det tvingende nødvendigt at sundhedsmedhjælperuddannelsen genetableres i Grønland.

Ny sundhedspolitik klar om 10 måneder

Frederik Roed
Tirsdag d. 15. juni 1999

Landsstyremedlem for sundhed, Alfred Jacobsen er om 10 måneder klar med et nyt oplæg til Landstinget, der efter al sandsynlighed bl.a. vil indeholde klart bud på, hvordan der bør prioriteres indenfor sundhedsvæsenet.

Combus-bestyrelsen i søgelyset

Jørgen Andresen
Tirsdag d. 15. juni 1999

Den myndighed, der udpeger en embedsmand, hæfter ikke på nogen måde for de handlinger, embedsmanden foretager sig. I værste fald er det hele embedsmandens personlige formue, der står på spil.

Selvglæde

Mikael Thomsen
Tirsdag d. 15. juni 1999

Jeg forstår udmærket behovet for at tænke positivt, og at man gerne vil fortælle om de gode tiltag der er i gang. Men det virker utroværdigt at man gør det så ensidigt. Og når borgmesteren så samtidig profilerer sig så stærkt personligt på det, så virker det direkte usmageligt på mig .

Børnerod eller råd?

Anders Peter Larsen
Lørdag d. 12. juni 1999

Måske skulle et kommende børne- og ungdomsråd rekruttere sine medlemmer blandt købmænd, fiskere og fåreholdere. Samt naturligvis også blandt politikere og pædagoger.

Farlig politik...

Sermitsiaq
Fredag d. 11. juni 1999

I et desperat forsøg på at vende udviklingen og få råd til nogle af alle de forsømmelser og mangler, der har været i de første 20 år, bliver befolkningen nu i endnu højere grad gjort til tilskuere til deres egen udvikling.

Det omvendte Robin Hood princip

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 10. juni 1999

Disse 5 glade børn i Niaqornaarsuk skal give 43% mere for deres Kellogs Frosties Corn Flakes, end deres fætre og kusiner i Nuuk

Kammerateri blandt politikere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. juni 1999

Der findes et utal af konsulenter i hjemmestyret, som alene er ansat i stillingerne med partibogen som kvalifikationer. Ansættelser, der er svære at kritisere, fordi det bliver for personligt. Men denne ansættelse af Paaviaaraq Heilmann som konsulent i direktoratet for Erhverv, det er ganske enkelt at gå for langt.

Et bæredygtigt turisterhverv?

Aviâja E. Lynge
Tirsdag d. 8. juni 1999

Og med lidt interesse i miljøspørgsmål, vil man vide, at de første negative konsekvenser er begyndt at vise sig i Island på grund af brugen af monstercars, som bilerne også kaldes af turisterhvervet.

Det syge væsen dræber

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. juni 1999

Giv befolkningen et bedre oplæg, end det du gav Landstinget. Vi skal ikke diskutere om visse aldersgrupper ikke skal kunne få behandling for visse sygdomme. Vi skal ikke diskutere om det ene menneske er mere værd frem for det andet. Vi skal have et debatoplæg, som tager udgangspunkt i de reelle forhold, der er i dag.

Sundhedsdedatten der blev væk

Sermitsiaq
Fredag d. 4. juni 1999

Men nu hvor politikerne ikke vil tage stilling til sund hedspolitikken, vil vi opfordre læserne til at komme med deres syn på sagen. Landsstyremedlem Alfred Jakobsen siger klart, at han nu vil spørge befolkningen, patienterne, brugerne af sundhedsvæsenet.

Ingen skal dysse ned på journalisterne

Karl Siegstad
Torsdag d. 3. juni 1999

Under vores demokratiske styre er der ingen, der skal dysse ned på jer eller indføre begrænsninger for jer, fordi det kun er diktatorer eller andre ligesindede herskesyge mennesker, der vil skjule deres arbejder, der ikke ønsker ytringsfrihed for folk.

Ombudsmandssag til politimesteren

Elna Egede
Torsdag d. 3. juni 1999

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for Siumut, at beslutningsforslaget, der er sendt fra et mindretal i lovudvalget, fik de andre medlemmer til at stemme for en overgivelse til politimesteren.

Stilfærdig politisk revolution

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. juni 1999

MED TRÆTTE og spændte ansigter, men med ranke rygge stemte de tyve landstingsmedlemmer for en politianmeldelse af det tidligere landsstyre. Det var afslutningen på første omgang i den politiske boksering i magtkampen imellem den politiske magtelite og de nyvalgte landstingsmedlemmer.

Om prioritering i sundhedsvæsenet

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 1. juni 1999

En seriøs debat om prioritering i sundhedsvæsenet må hilses velkommen, som noget nødvendigt. Men man må forberede sig og sætte sig ind i forhold omkring etik, moral, demokratiske borgerrettigheder m.m.

Hjemmestyret ud af aktieselskaberne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. juni 1999

Begrundelsen fryns er naturligvis et ukvalificeret og lavmålt argument for valget af de personer, der skal lede de store, samfundsejede virksomheder. Det er ikke svært at forstå, at direktionerne rundt omkring i selskaberne sidder og ryster i bukserne i tiden op til de respektive generalforsamlinger.